Menu
RSS

НАЈАХАЛЦИ ИЛИ „ДУБОКА ДРЖАВА“ НА РЕФОРМСКИ НАЧИН

cardusanspomenikМИРОСЛАВ СТЕВАНОВИЋ

Време је да своје грађане држава заштити прогоном савремених „најахалаца“, милих Европској унији и глобалистима

У Србији од 2000. године свака власт обећава ефикаснију државну управу. Након скоро две деценије реформи – којима је подизана ефикасност, транспарентност, инклузивност и поштовани многи захтеви европских интеграција – данас за то, поред надлежног министарства, имамо и посебно тело – Савет за реформу државне управе и државну Стратегију реформе државне управе.

У том периоду, посебним законима основано је преко стотинак владиних агенција, канцеларија, фондова и управа, а у оквиру ресорних министарстава делује још неколико десетина сличних, при чему је тешко проникнути колико их се крије у многим министарствима иза збирног буџета. Под разним реформским називима, та тела настају из делокруга органа управе и практично представљају само ширење најбескориснијег слоја бирократа. За њих се издвајају не мала средства, не рачунајући она које се преко њих само прослеђују кориснику, често невладиним организацијама.

Са стратегијом, плановима, вољом, надлежнима и толико нових тела за администрирање и књиговодство јавних послова, њихово остваривање би требало да је делотворно и трошковно ефикасно за грађане. Практичан резултат на том плану, међутим, збуњује. Реформе управе донеле су то да, поред реалних јавних послова, грађани финансирају и правна лица чији се самостални правни субјективитет и сви расходи који иду уз то не може објаснити јавним интересом.

Довољно је указати на неколико примера. Која је сврха Развојне агенције Србије ако имамо Министарства привреде и финансија; Агенције за енергетику ако имамо Агенцију за енергетску ефикасност. Стечајне управнике лиценцира посебна Агенција. Уз Републичку агенцију за просторно планирање, постоји Агенција за заштиту животне средине; уз Агенцију за борбу против корупције постоји и Савет за борбу против корупције; уз Националну агенцију за регионални развој постоје Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја и Служба Координационог тела владе за Прешево, Бујановац и Медвеђу. Чиме се специјализовано баве Служба за управљање кадровима, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом, Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Канцеларија за ревизију система управљања средствима Европске уније, Канцеларија за стручне и оперативне послове у преговарачком процесу, Канцеларија за сарадњу с дијаспром и Србима у региону, Канцеларија за сарадњу с црквама и верским заједницама?

ОКТРОИСАНИ ФУНКЦИОНЕРИ
Да ли је могуће да заштиту грађана морају независно да обављају заштитник грађана, повереник за заштиту равноправности, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности? Да ли Управа за дуван, Буџетски фонд за програме спречавања болести изазваних  конзумирањем дувана и Канцеларија за контролу дувана морају да буду независна јавна тела? У чему је разлика између Завода за унапређивање образовања и васпитања и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања? По чему су послови Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду самостални. Зашто Агенција за лекове и медицинска средства не може да обавља послове Антидопинг агенције Републике Србије? И тако даље, све до карикатуралних Комитета за безбедност саобраћаја и Агенције за безбедност саобраћаја.

Под плаштом јавне власти, државна управа је доведена на ниво да грађани издржавају правна лица, а са њима и њихове руководиоце и апарате, са измишљеним или дуплираним ингеренцијама. Треба знати да постоје  Републички секретаријат за јавне политике, Канцеларија за регулаторну реформу и анализу ефеката прописа, Управа за слободне зоне, онда дигитални трилинг Сектор за Дигиталну агенду у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу и Дирекција за електронску управу Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Невероватно је да је међу достигнућима „европског пута“ и силних донација за реформу управе то да се на терет грађана оснивају тела која обављају послове попут „иницијативе, конференције, семинари и скупови, а све у циљу повећања видљивости значаја и улоге цивилног друштва у јавном животу Републике Србије и свести о неопходности сарадње цивилног друштва са институцијама државе у остварењу заједничке визије Републике Србије као демократског, инклузивног и солидарног друштва“ или „пружање континуиране подршке реформи државне управе у складу са принципима професионализације, деполитизације, рационализације и модернизације утврђеном Стратегијом реформе државне управе, као и обезбеђивање примене и даљег развоја утврђених стандарда и процедура у процесима који чине управљање људским потенцијалима“.

cardusan00Нове бирократске творевине нису смањиле нити убрзале решавање проблема. Често се њихова достигнућа своде само на процедуре и симболички формализам, уз повећање такси. Тако се испоставља да се у крајњој линији реформе своде на октроисање функционера и институционализује административних апарата за каналисање средстава у разним сегментима јавних послова. Поставља се питање да ли у друштву постоји естаблишмент администратора и књиговођа, који се, према неком критеријуму подобности (реформама), могу оквалификовати као номенклатура?

„ДА СЕ МУЧЕ КАО И НАМЕРНИ УБИЦА“
Нема, међутим, стабилног друштва, посебно нема ефикасне државе, ако економски и социјални врх земље чине у великом броју појединци који свој статус остварују отимањем, ма како се то прикривало, звучним називима и лепим речима (реформама, спровођењем закона…).

Законик цара Душана је предвиђао: „Силе да није никоме ни за једну ствар...; аколи кога снађе најезда, или сила разметљива..., људи најахалци да приме казну... да се муче као и намерни убица“. Оваквим приступом Душаново царство је доживљавало унутрашњи процват и било озбиљан чинилац у окружењу.

У Србији, земљи која баштини традицију Душановог царства, грађани, који су некада били власници средстава за производњу и издвајали средства за улагање проширење материјалне основе и акумулацију својих фирми, доживели су да им мала група људи практично отме фабрике, да отпушта запослене, а коначно да међу собом и својим блискима монополише и јавне ресурсе.

За разлику од цара Душана, наше интеграционе власти свој апарат принуде не користе да заштите вредности које прокламују и које ми прихватамо на ко зна којим по реду изборима. Социјалне и економске последице реформских администратора и књиговођа по грађане Србије су исте као да је нашом земљом протеклих двадесетак година харају најахалци.

Седам векова након Душановог законика, држава која се дичи грбом Немањића није спремна да се угледа на правила из њеног најуспешнијег периода под царом Душаном и да своје грађане заштити прогоном савремених најахалаца, милих Европској унији и глобалистима.

Данас нам, са висине и позиција личног благостања, држе лекције често недорасли ликови, чији приступ јавним пословима приличи насилницима и разбојницима. Јавни тротоари наплаћују се као паркинг, измишљају се процедуре које онемогућавају рационално и праведно остваривање закона, од издавања јавних исправа направљена је наука… Уместо да оне који угодно живе од тога што продају маглу и праве зачаране бирократске кругове третира онако како њихови поступци заслужују – као „најахалце“ – држава и даље подилази интересима „реформаторске“ номенклатуре, занемарујући погажене интересе, достојанство и права већине обичних грађана.

cardusanskopljeКад власт не испољава вољу и снагу да маргинализује администраторе и књиговође чија је функција да робе и понижавају лојалне грађане, онда нема заједнице, а таква држава не може бити заједничка. Она припада онима који добијају нешто за ништа, а пружају ништа за нешто. У том случају, само је питање тренутка када ће сукоб интереса између већине грађана и привилеговане мањине ескалирати у физички сукоб.

Препоручи текст:

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to Google PlusSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to LinkedIn
Info for bonus Review William Hill here.