SAVEZ DESNOG SEKTORA I BELE AL KAIDE ILI HOĆE LI SE UKRAJINA ŠIRITI NA BALKAN? (2)

ANA FILIMONOVA Koga priprema NATO u kosovskim bazama, znaće se po njihovom radu na...

ANA FILIMONOVA

Koga priprema NATO u kosovskim bazama, znaće se po njihovom radu na novim građanskim ratovima, koje će otvarati Zapad

Jugoslavija je bila uništena usled kompleksnog delovanja spoljašnjeg faktora: sa unutrašnjeg političkog apspekta, putem kultivisanja nacionalističkih prozapadnih snaga, koje su bez mnogo razmišljanja započele krvavi građanski rat. Sa spoljnjeg aspekta preduzet je sistem mera, od sankcija do oružane agresije, sa ciljem slabljenja srpskog nacionalnog korpusa i njegovog svođenja na protektorat sa visokim stepenom zavisnosti. Rezultati “posleratnog regulisanja” očigledno pokazuju da su lokalni ratovi na jugu Balkana bili usmereni isključivo protiv srpskog faktora. Trenutno se odvija iz vizure Zapada “nedovršeni posao” u Republici Srpskoj i Republici Srbiji putem otvaranja fronta “uličnih revolucija” (RS BiH) i moćnog ekonomskog i političkog pritiska (Srbija) sa ciljem bespogovornog potčinjavanja volji nadnacionalnih centara moći. Druge zemlje postjugoslovenskog prostranstva su članovi (ili su kandidati za članstvo u NATO) i na međunarodnoj pozornici iskazuju otvorenu antirusku poziciju.

Pored dobrovoljno-prinudnog privođenja u NATO blok, jug Balkana se pretvara i u poligon kultivisanja vehabijskog diverzantsko-terorističkog podzemlja. Njegove ćelije koje su po završetku lokalnih ratova sa kraja 20. veka imale sporadičan karakter, početkom 21. veka dobijaju sistemski izražen karakter. Formiranje mreže ekstremističkih islamista odigrava se forsiranim tempom i pred grupacije Alahovih vojnika postavljena je konkretna primena borbenih zadataka.

U redovima protivnika Bašara Asada sa prostora Balkana najveći broj regrutovan je sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine. Krajem decembra 2013. godine zvanično je potvrđeno učešće u borbama u Siriji 800 džihadlija iz Bosne i Hercegovine. Glavni pripremni centri nalaze se u Sarajevu, Zenici i teško prohodnim planinskim rejonima. Prebacivanje na Bliski Istok i druge pravce ostvaruje se preko Turske, i “u tome se ogleda glavna teškoća pošto je nemoguće saznati da li je neko otputovao u Tursku da bi ratovao na Bliskom Istoku ili je otputovao na godišinji odmor”. [1]

ekremavdiu

VEHABIJE U SRPSKIM KUĆAMA

Vehabijska gnezda u BiH rastu poput kvasca. U leto 2012. godine pojavila se nova vehabijska komuna u selu Gornja Dubnica (okolina Kalesije). Sredstva za formiranje baze obezbedio je Visoki saudijski komitet sa centrom u Beču. Radi po sledećoj shemi: lokalni vehabijski aktivisti dolaze na mesto gde za gotovinu kupuju srpske kuće. Poznate su činjenice kada su čitava srpska sela kupljena za sumu od 30 hiljada evra. Zatim se formira lokalna vehabijska infrastruktura, međutim, sa razgranatim međunarodnim vezama koje obuhvataju i zemlje poput Iraka, Jemena, Somalije, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije. Evropski kanali i centri veze nalaze se u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji, na Balkanu – u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji (Srbija) i u Raškoj oblasti (Srbija – takozvani Sandžak).

I više se niko ne seća da je selo Gornja Dubnica pre rata bilo srpsko, niko se ne pita zašto su ga Srbi napustili, ko je tamo proveo etničko čišćenje tako da čak ni posle skoro 20 godina od završetka rata Srbi ne pomišljaju o povratku u ta mesta. Da podsetimo da je građanski rat promenio etničku strukturu teritorije: u Federaciji BiH nedostaje pola miliona Srba koji su u njoj živeli, u ovom trenutku u Sarajevu živi svega pet odsto nemuslimanskog stanovništva. No niko se ne sprema da spava na lovorikama, događa se dalja kupovina srpskih zemalja i nekretnina. To se obavlja uglavnom preko predstavnika bogatih šeika iz Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ekonomski istiskuju ostatke srpskog stanovništva prema Ilidži u Istočno Sarajevo. Vraćajući se Gornjoj Dubnici, da primetimo da je sada, pored Gornjeg Maoča (okolina Brčkog), ovo srpsko selo postalo baza ekstremista u kojoj se sprovodi kompleksna diverzantsko-teroristička obuka. [2] Balkanskim džihadistima koji su prošli istinsko vatreno krštenje u Siriji u suštini je predviđena osnovna funkcija u drugim mestima, nisu slučajno njima zbog potpuno slovenske spoljašnjosti dali naziv “Bela Al-Kaida”. Što se tiče FBiH, sprovodi se usmereni rad na formiranju mreže zatvorenih šerijatskih mini-država. [3]

Vehabijske mreže iz FBiH šire se prema srpskim teritorijama – Republici Srpskoj i Republici Srbiji. Pogranični rejoni, sela na granici FBiH sa Republikom Srpskom postaju objekti pažljivog razmatranja od strane arapskog kapitala i ekstremističkih islamista. Ovde je u proteklih pet godina takođe dolazilo do kupovine srpske zemlje i nekretnina. Primeri – sela Bočina (okolina Maglaja), Vitovlja (na Vlašiću), Manjača (kod Teslića), ranije su bila naseljena Srbima, a sada su pretvorena u komune vehabija. [4] Uporište vehabijskog pokreta u Republici Srpskoj postaje selo Sase (opština Srebrenica), koje se nalazi na granici sa Srbijom. Ovde je u blizini pravoslavnog manastira kupljeno 20 kuća i stvorena vehabijska baza. MUP Republike Srpske fiksirao je žarišta vehabijskog pokreta u 14 opština u Republici Srpskoj. [5]

vehabijebosna

CRNA GORA I KOSMET

Nekoliko stotina ekstremnih islamista registrovano je i u Crnoj Gori. Oni su podeljeni u nekoliko grupa, od kojih su najkrupniji Tejfirovci i Nusretovci. Njihova delatnost usmerena je na slanje nevelikog broja ratnika u Siriju, ali uglavnom su vehabije iz Crne Gore u ovom trenutku okrenute na propagandu među muslimanskim stanovništvom, na formiranje lokalne mreže i razvoja veza sa arapskim zemljama. U Crnoj Gori još nije primećeno stvaranje logora za borbenu obuku, međutim, intenziviraju se događaji u okviru “Islamskih konsultacija”, u toku kojih dolazi do razmena informacija i ideološkog materijala. [6] Stupanjem u NATO Crna Gora treba da prođe etapu sistematskog formiranja ekstremističkog islamističkog pokreta sa njegovim pretvaranjem u faktor političke sile u zemlji.

Na Kosmetu je, posle likvidacije svih bezbednosnih struktura i svih organa državne vlasti Republike Srbije (usled potpisivanja Briselskog sporazuma), razvoj islamskog ekstremizma otrgnut iz bilo kakve kontrole Republike Srbije. Koga i kako pripremaju NATO instruktori u kosovskim bazama, kada i kuda će se prebacivati pripremljeni psi rata, moći će se saznati tek iz njihovog neposrednog rada na novim frontovima građanskih ratova, koje će otvarati zapadni faktor. Njihova sistemska ofanziva odvija se prema Republici Srbiji. Zašto: istorijski se Albanci najneprijateljskije odnose prema Rusiji. Tamo gde je ukorenjen albanski faktor uz zajedničke interese i tesnu uzajamnu povezanost NATO i ekstremističkih islamskih pokreta nemoguć je povratak Rusije. Ta činjenica dobro je poznata zapadnim geostratezima i radi se na stvaranju jedinstvene islamske zone, koja povezuje Bosnu i Kosovo, na čijem prostoru će biti besmisleno govoriti o prisustvu Rusije. Pored toga, zona pobedničkog šerijata će postati izvoznik džihad-ratnika ne samo na prostor Ukrajine nego i Rusije.

Svesno ciljane mere na stvaranju jedinstvenog balkanskog sistema islamskog terorističkog podzemlja u bivšoj Jugoslaviji, bile su preduzete na samom početku građanskih ratova. Tako je Ekrem Avdija (na slici), islamski teolog iz Kosovske Mitrovice u junu 1992. godine prošao dvonedeljnu pripremu u Avganistanu (baza Host, komandir – poznati saudijski terorista Abu Ugba). Potom je Avdija postao komandant mudžahedinske jedinice El mudžahedin u Zenici, neprekidno održavajući vezu sa albanskim borbenim jedinicama na Kosovu. U proleće 1998. godine Avdija na Kosovu i Metohiji u selu Donje Prekaze (opština Srbica) formira kamp za obuku mudžahedina Abu Bekir Sedik, koji je postala centar okupljanja i obuke islamskih terorista sa Bliskog Istoka. Potom su, na osnovu provedene obuke u tom logoru, bile formirane dve borbene jedinice: Drenički odred, koji je delovao na teritoriji Drenice, čiji je komandant bio sam Ekrem Avdija, i Smonički odred, koji je delovao u pograničnom delu sa Albanijom i predvodio ga je Daut Isljami (Abdula) iz Đakovice. Te dve jedinice su tokom 1998-1999. godine počinile najgnusnije zločine protiv srpskih bezbednosnih snaga i nealbanskog stanovništva na Kosmetu. Komandir dreničke grupe održavao je stalni kontakt sa Hašimom Tačijem (danas “premijer Republike Kosovo”). Komandir Smoničke grupe održavao je kontakt sa Naimom Maljokuom (danas član predsedništva “kosovskog parlamenta”). Po završetku rata jedinice mudžahedina su bile rasformirane, ali na čudesan način njihova kadrovska baza se preselila u BiH i Rašku oblast u Srbiji.

ČEKAJUĆI NOVI RAT

Prema rečima penzionisanog srpskog generala Momira Stojanovića, oni su postali oslonac svih vidova organizovanog kriminala po liniji Sarajevo (BiH) – Novi Pazar (Srbija) – Kosovo i Metohija (Srbija) – Makedonija – Turska. [7] U Novom Pazaru (Srbija) 9. marta su uhapšena dvojica navijača, pripadnika vehabijskoh pokreta koji su optuženi zbog vrbovanja ratnika za front u Siriji. Kako ističu srpski mediji, obojica pripadaju organizaciji Furkan, koja je povezana sa vehabijskom kolonijom Gornja Maoča (BiH). U principu, od početka intervencije u Siriji primetna je oštra aktivizacija vehabija u Srbiji (Raška oblast), koji su pristupili otvorenom vrbovanju Alahovih vojnika za jedinice Al-Kaide, koji ratuju protiv zakonitog predsednika Bašara Asada. [8]

Tako su po okončanju građanskog rata na prostorima bivše Jugoslavije formirane države koje se uvlače u NATO, a takođe postaju i objekti u koje se uvode ekstremističke terorističke grupacije sa perspektivama njihovog korišćenja ne samo u drugim zemljama nego i pretvaranja u nesumnjiv geopolitički faktor. Kriminalni zločinac Dmitrij Jaroš (na slici gore, u sredini) pozvao je da se ukinu antimajdanski protesti u jugoistočnim rejonima Ukrajine. Ukinuti proteste, pretpostavlja se, uz pomoć snaga najamničkih ratnika. Dakle, posle rata sa Srbima, rat se raspiruje protiv ukrajinskog i ruskog naroda. U tom ratu, po balkanskom obrascu, primenjivaće se najbrutalnija i najprljavija sredstva i provokacije. Postoji velika verovatnoća da će se među stranim najamnicima u Ukrajini naći i ratnici balkanskog vehabijskog podzemlja vični u kaznenim operacijama protiv civilnog stanovništva, ratnici bele Al-Kaide.

__________

Napomene:

[1] http://www.pressrs.ba/sr/vesti/vesti_dana/story/51158/U+Siriji+ratuju+i+vehabije+iz+Tesli%C4%87a!.html

[2] http://www.vestinet.rs/info/bosna-dzihadisti-u-srcu-evrope

[3] http://pressrs.ba/sr/kolumne/kec_iz_rukava/story/9498/Konsenzus+o+naseljavanju+vehabija.html

[4] http://pressrs.ba/sr/vesti/vesti_dana/story/25/Arapi+preuzimaju+Isto%C4%8Dno+Sarajevo.html

[5] http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:373276-Srebrenica-U-selu-Sase-nova-baza-mudzahedina

[6] http://antenam.net/web/index.php/drustvo/2664-anb-vehabije-opasnost-po-nacionalnu-bezbjednost

[7] http://www.srpskadijaspora.info/vest.asp?id=13033

[8] http://srbin.info/2014/03/09/saznajte-kako-su-vehabije-uhapsene-u-novom-pazaru/

Kraj

Fond strateške kulture

 

Politika
Pratite nas na YouTube-u