VUČIĆEVA EKONOMSKA STRATEGIJA

BRANKO PAVLOVIĆ Onaj koga MMF savetuje nužno propada, ono što činiš Zapadu, njima je...

BRANKO PAVLOVIĆ

Onaj koga MMF savetuje nužno propada, ono što činiš Zapadu, njima je normalno i još su ljuti što kasniš po njihovim merilima

Pre nego što izložim svoje viđenje Vučićeve strategije, koju čitam iz njegovih veoma nervoznih šturih nastupa, izneću, poređenja radi, dva primera strategije u pravom smislu te reči. Reč je o Kubi i njenoj zdravstvenoj strategiji, i Kini i njenoj strategiji sela.

KUBINE 8,2 MILIJARDE

Rukovodstvo Kube se suočilo sa naizgled bezizlaznom situacijom nakon tzv. „kubanske krize“ i donelo dalekosežnu genijalnu odluku da ogroman napor učini u pravcu razvoja zdravstvenog sistema. Onpo je tačno predvidelo da će ostatak amerikanizovane Latinske Amerike trajno imati loše, tačnije nedopustivo loše, zdravstvo. Da podsetim, a to vidimo i na svojoj koži, u tom konceptu, zvaćemo ga MMF, zdravstvo je trošak koji treba svesti na minimum.

Rezultat strateške odluke rukovodstva Kube je da danas Kuba ostvaruje prihod od svojih zdravstvenih radnika, koji leče stanovništvo drugih država kontinenta, pre svega Brazila i Venecuele, od fantastičnih 8,2 milijarde dolara. Molim da razumete da ja nisam Bačević i da je zaista reč o milijardama.

Sa Venecuelom Kuba ima barter aranžman po kome za uslugu dobija naftu u vrednosti od oko 3,5 milijardi dolara. Na taj način Kuba podmiruje ukupne egergetske potrebe. Ostatak novca služi za realno podmirivanje troškova zdravstvene zaštite na Kubi (zaposleno je oko 440.000 zdravstvenih radnika, na oko 11 miliona stanovnika – što je znatno veći broj nego u Srbiji, gledano proporcionalno), na koji način se obezbeđuje vrhunska besplatna zdravstvena zaštita svog stanovništva i omogućava dalje ulaganje u razvoj – sve na realnim ekonomskim osnovama, uz stvaranje snažne podloge za ukupnu socijalu sigurnost.

Da bi Srbiji od izvoza poljoporivrednih proizvoda ostalo slobodnih sredstava u iznosu od osam milijardi dolara, morali bismo da izvezemo proizvode za 38 milijardi. Mi izvozimo ukupno za oko dve milijarde. Cifru od 38 treba uzeti sa rezervom, ali suština je tačna. Strane investicije ne donose ništa Srbiji što bi moglo biti osnova razvoja, čak obrnuto, direktno sprečavaju razvoj, odnosno ne više Fijata, nego sto Fijata ne mogu doneti Srbiji osam milijardi dolara.

kubazdravstvohaiti

KINESKA POLITIKA SELA

Kao što verovatno znate, Kina je donela strategiju razvoja za period 2014-2020. Definisali su 15 oblasti i predvideli 330 konkretnih mera u svim tim oblastima (dvadesetak prosečno) kojima je data i vremenska dimenzija. Predvideli su i poseban mehanizam za realizaciju itd., ali to sve sada ostavljam po strani. Samo skrećem pažnju da je to, po mom mišljenju, danas daleko najbolje štivo na svetu. Noam Čomski je obdanište u poređenju sa kineskom strategijom.

Jedna od tih 15 oblasti je i politika prema selu. Evo šta kažu braća Kinezi: 60 odsto sela će odumreti (nezaustavljiv proces i besmisleno je gubiti vreme lamentirajući sa starcima kako je tu nekad bilo mnogo mladih, a danas nema nikog mlađeg od 40 godina i sl.), 10 odsto će apsorbovati gradovi svojim širenjem (to rešavaju gradovi, a ne država), a 30 odsto će biti oslonac poljoprivredne proizvodnje.

Strategija se odnosi na tih 30 odsto, sa ciljem da se ona pretvore u male gradove. A to znači: predvideti geografski koja sela imaju perspektivu, potpuno ih infrastrukturno opremiti, obezbediti im finansije da mogu da otkupe jeftinu zemlju od sela koja neminovno propadaju, obezbediti im moderna tehnološka znanja iz oblasti agrikulture, obezbediti im veoma kvalitetno obrazovanje i zdravstvenu zaštitu kako bi imali motiva da sami dalje ulažu u svoju sredinu od produktivne poljoprivredne proizvodnje i kako bi njihova deca imala jednake startne šanse u životu, bez obzira što rastu na selu.

Iz ova dva primera vidimo da strategija upravo služi za rešavanje naizgled nereševih pitanja, da mora biti koncipirana na duži rok, da pre svega vodi računa o resursima i stanju u svakoj zemlji posebno (bez iluzija o „receptu za sve probleme“), da susretno koristi pomoć zajednice i vraća zajednici za druge potrebe. I, naravno, uvek i svuda polazi od intersa svoje države i svog naroda.

narod01

SRPSKO SLUŠANjE MMF

Vučićeva strategija, po svoj prilici, ogleda se u nalaženju rešenja kako da ostane na vlasti kada SAD traže da se Južni tok blokira, a Rusima je obećao da ga neće blokirati. I to je sve.

Rešenje je Vučić našao u tome da odmah i bez ostatka uradi sve što od njega traži MMF i da takvom predusretljivošću kupi neko vreme za sebe, da ne mora da opstruiše Južni tok.

Nevolje su brojne, i uglavnom se odnose na nas građane zbog toga što onaj koga MMF savetuje nužno propada, ali i po samog Vučića zato što on nije sažvakao osnovnu lekciju: ono što činiš Zapadu, SAD, oni uzimaju kao normalno i još su ljuti što kasniš po njihovim merilima, a popust za to nikakav neće dati. Obrnuto, sprovođenjem naloga MMF Vučić će biti sve udaljeniji od građana i sve više prepušten na milost SAD kombinatorikama i, kao posledica toga, pritisak za blokadu Južnog toka će rasti geometrijskom progresijom.

Domet Vučića, osim poređenjem sa pravim strategijama, se može videti i iz njegovog nastupa kada govori da će „se boriti“ da penzionerima bla, bla. Protiv koga ćeš se Vučiću boriti? Pa ti si sada sve. Ili sebe vidiš kao doktor Džekil ili mister Hajd. Ili „strategiju“ nove vlade pravi MMF, što je, naravno, tačno, ali onda si samo adresa na koju je stigla koverta sa spiskom mera, a ne nikakav strateg, državnik i šta-sve-ne.

Hoću da kažem da „Vučićeva strategija“ ne treba da vas obeshrabri. Strategije su i moguće, i važne, i spasonosne. Vučić je samo završetak jedne igre marionetama, koja stiže do svog određenja. Što bi rekao pisac, „kao svetlost pogasle zvezde“.

Politika
Pratite nas na YouTube-u