PETAR AKOPOV: DOŠLO JE VREME DA MI, RUSI, POSTAVIMO MEĐE IZMEĐU SEBE I ZAPADA I PRAVIMO SVOJ SVET

Nije dovoljno biti glavni protivnik globalističkog projekta koji promoviše anglosaksonska civilizacija Rusija je danas...

Nije dovoljno biti glavni protivnik globalističkog projekta koji promoviše anglosaksonska civilizacija

Rusija je danas slabija od Zapada – i na vojnom i na ekonomskom planu. Zato ne čudi što Zapad dolazi u iskušenje da izoluje Rusiju, nadajući se da će putem pritiska izdejstvovati da ona odustane od svoje samostalnosti i da se vrati u podređeni geopolitički položaj.

To uopšte ne čudi. Zapad je istorijski Rusiju uvek doživljavao kao protivnika i pretnju – nju je trebalo obuzdavati i onda kada je bila snažna i činiti sve da bude potčinjena (ili čak uništena – kao 1941. godine) kada je bila slaba.

Mi živimo u doba kada zemlja prelazi iz stanja slabosti u samostalnost – tako da je reakcija Zapada potpuno normalna. U istoriji smo više puta prolazili kroz ovakve periode. I možda je konačno došlo vreme da prekinemo da se iznenađujemo i da se vratimo ruskocentričnom doživljaju sveta, koji je jedini u stanju da obezbedi veliku budućnost naše civilizacije.

U svetu nema baš mnogo civilizacijskih projekata. To su kineski, islamski i atlantski. Sve ih objedinjuje jedan zajednički kvalitet: svi su uvereni da su centar sveta. I da sve se vrti oko njih.

To je maksimalno precizno izraženo kod Kineza, koji svoju zemlju zovu Centralnom imperijom Ispod Neba. Sve ostale zemlje i narodi su varvari i da na njih dejstvuju snaga i blagodat (De), koji ishode od kineskog imperatora jer se sve nalazi u orbiti i pod uticajem Kine.

Za muslimane je Meka centar sveta, a glavna džamija je obnova Kalifata (koji treba da postane svetski Kalifat).

A o atlantskoj civilizaciji i njenoj apsolutnoj uverenosti u svoju mesijansku ulogu da civilizuje ostatak čovečanstva i o njenom šovinizamu, ne treba ni govoriti – anglosaksonci su to mislili i pre Hitlera (koji je bio samo učenik njihove rasističke teorije). A sve to misle i danas, samo što su se maskirali i skrivaju iza fasade „univerzalnih vrednosti“.

A šta je sa nama?

Ruska pravoslavna civilizacija se uvek smatrala samodovoljnom. Ona nije imala želju da u svoju veru prevodi druge narode (kao što su to činili katolici i muslimani) i da svoje iskustvo širi na tuđe zemlje.

Šireći se na istok i jug, Rusi su potčinili mnoge narode, ali nisu slamali njihov poredak i religiju.

Kada smo stvorili najveću državu na svetu, pre sto godina, prešli smo na našu mesijansku ideju – komunizam. Ali, želja da se borimo za pravdu u planetarnim razmerama nije bila maskirana ekspanzionizmom – Rusija nije morala nigde da se širi, maksimalna „korist“ od komunističke ideje koju smo širili čitavim svetom bila je bezbednost naših granica (preko prijateljskih režima) i mogućnost da odgovaramo na pritisak svog večnog protivnika – Zapada – na svim poljima svetske šahovske table.

Kada smo odustali od komunizma, nismo se vratili ruskocentričnom mišljenju, već pokloništvu svemu što je strano i tako smo došli pod uticaj evropocentrične slike sveta.

Šta nas je omelo da odmah pronađemo sopstveni pogled na svet i sebe?

Sve je počelo još u XVIII veku. I sve se može objasniti trganjem iz nacionalnih korena dela elite i njenim zapadnjaštvom. Upravo su ovi ljudi u kasnom sovjetskom periodu došli na vlast. Njih nisu privukle samo zapadna kultura i ekonomija, niti samo tamošnji način života – oni su mislili da je sve ono što je dobro za Evropu dobro i za Rusiju. Smatrali su da su izgubljeno „koleno izrailjevo“ – da su deo evropske civilizacije.

Cena te zablude postao je liberalni eksperiment sa menjanjem ruskog nacionalnog koda i našeg načina života. Ali, mi smo uprkos tome opstali, preživeli i sačuvali samopoštovanje – i sada smo se našli u situaciji u kojoj smo se konačno uverili da ne možemo dalje gledati na svet kroz prizmu zapadnocentrizma, ali se još uvek nismo do kraja osvestili i obnovili sopstveni kod i principe.

Jer, iako smo shvatili da nismo ni Zapad ni Istok, nismo se postavili u centar svog pogleda na svet. Još uvek nismo izgradili ruskocentrični model.

Zato sada moramo da napravimo svoj geopolitički izbor: da razumemo da je postavljanje međa između nas i Zapada neminovno i bolno, a što je najvažnije – da će se to odigravati prilično brzo.

Zato moramo stvoriti svoj lik u svetu: predstaviti se onakvima kakvima želimo da nas dožive drugi narodi i civilizacije.

Da li glavne protivnike globalističkog projekta koji promoviše anglosaksonska civilizacija?

Da li kao pobornike očuvanja raznolikosti sveta, multipolarnog razvoja i podrške procesima formiranja velikih civilizacijskih blokova?

Ni jedno ni drugo nije loše, ali je to potpuno nedovoljno. Treba da razumemo za šta smo, a ne protiv čega smo.

Ako se naš civilizacijski poredak bude gradio na principima potrošačkog i hedonističkog kapitalizma, koji propovedaju anglosaksonci, to će značiti da pretendujemo da postanemo samostalni centar moći, ali u okviru njihovog globalnog projekta. To jest, nastavićemo da igramo tuđu igru u kojoj neće biti mesta ni našoj samostalnosti ni našoj suštini.

Međutim, našu civilizaciju odlikuje – težnja za pravdom, zajedničkim blagostanjem, istinom i blagodaću. To jest, ne određuje ljudski zakon dobro i loše, već kompas koji je Tvorac u nas ugradio i koji nam nepogrešivo ukazuje put istine.

Teže je živeti tako nego na osnovu dogovora između ljudi koji je napisan kao uputstvo za slepe i gluve. Ali, to je jedini put koji ruskog čoveka vodi spasenju.

Neuspeh komunističkog projekta (umnogome izazvan merkantilnošću njegove ideologije) nije uništio težnju Rusa ka zajedničkim stvarima i njihovu svest da je duhovno iznad materijalnog. Upravo to je odredilo krah zapadnjačkog liberalnog eksperimenta u Rusiji. A aktuelno okretanje od materijalističkog Zapada ka sopstvenom stvaralaštvu.

Rusija ne napušta SAD i ne ide prema Kini, ona ne menja Evropu za Aziju. Odsad ćemo graditi svoj poredak, svoju ekonomiju i svoju kulturu. Istina, uslediće ozbiljni zaokret od Zapada prema Istoku, ali tu nema ništa iznenađujuće.

Rusija se nalazi na severu i severoistoku Evroazije, u našoj istoriji smenjivali su se periodi – od naših tešnjih veza sa Istokom do onih sa Zapadom. Od XIII do XV veka bili smo više vezani za Istok, a od XVIII do XX veka za Zapad.

Odsad ćemo morati ispravljati krivine koje su nastale tokom poslednjih vekova – i okretati se Istoku.

Vladimir Putin nije u decembru prošle godine bio prvi koji je rekao da je neophodno da Rusija zauzme istočni i pacifički vektor razvoja – o tome je govorio i razmišljao još imperator Nikolaj Drugi, pre više do sto godina. Za to vreme uradili smo veliki posao utoliko što smo prebacili centar razvoja naše civilizacije u Sibir i na Daleki Istok.

Međutim, principijelni zaokret počinje tek sada i to pred našim očima. Obzirom da smo se otrgli od SAD i Zapada, a ne bacamo se u zagrljaj Kini – mi jednostavno treba da nastavimo da težište naše države prebacujemo na taj ogromni i neosvojeni deo, čiji nam razvoj obezbeđuje novi i kosmički prodor u život ruske civilizacije.

Uskoro će kosmodrom Vostočni i Rusko ostrvo biti simboli naše nove epohe.

 

Preveo Goran ŠIMPRAGA

Izvor Fakti, 12. 04. 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u