AMERICI JE OSTALO GODINU I PO DO KRAHA DOLARA

MIHAIL HAZIN Prenaduvani mehur ugrađen u američke berze lišiće Vašington poluge vladanja svetom, a...

MIHAIL HAZIN

Prenaduvani mehur ugrađen u američke berze lišiće Vašington poluge vladanja svetom, a konkurenti postaju evro, juan i rublja

Već sam više puta govorio da su mnoge teškoće sa kojima se sada suočavamo, posebno nevolje u Ukrajini, samo posledica globalnih problema sa kojima se čovečanstvo susrelo. Drugim rečima, slični problemi i procesi nastajaće u bliskoj budućnosti u sve većem broju zemalja i regiona.

O tome treba govoriti sve više i češće budući da pravilno razumevanje procesa koji se odvijaju veoma može da pomogne tokom procesa krize. Već više od deset godina proučavam ekonomske uzroke krize. Oni su u tome što je stimulisanje potražnje više od 30 godina dovelo do situacije u kojoj domaćinstva troše mnogo više nego što dobijaju: rashodi domaćinstava u Evropskoj uniji i SAD premašuju njihove realne prihode za 20-25 odsto.

Danas su svi instrumenti za stimulisanje potražnje praktično iscrpljeni, i ona počinje da pada. Upravo se u tom padu privatne potražnje i nalazi bazni mehanizam krize i nema nikakvih osnova smatrati da će u bliskoj budućnosti kriza prestati. Ipak, ova teorija ništa ne govori o rokovima početka ove ili one faze krize, ovde treba pažljivije razmotriti konkretne detalje.

dzenetjelen

PRIZNANjE ŠEFICE FEDERALNIH REZERVI

Kriza 2008. bila je vidljiva po naglom porastu privatnih dugova, a šta nam danas preti? Prema mišljenju većine eksperata, to je mehur na berzi SAD, koji se već odavno otrgao od realnih ekonomskih pokazatelja kompanija i naglo raste u sklopu stagnacije ekonomije. Ovde smo više puta isticali da će se mehur najverovatnije probiti do polovine 2015. godine. Međutim, upravo se pojavila informacija da otprilike takvo mišljenje ima i vođstvo američkih Federalnih rezervi (FED).

U svakom slučaju upravo tako mogu da se interpretiraju reči šefa FED Dženet Jelen na pres-konferenciji posle poslednjeg zasedanja američkog Komiteta za otvorena tržišta FED. Ona je izjavila da će se krajem 2015. diskontna stopa FED znatno povećati – do nekoliko procenata. Uzimajući u obzir današnje stanje tržišta za poravnanje i korporativnih finansija, takvo povećanje izazvaće masovna bankrotstva domaćinstava i finansijskih institucija, tj. praktično je neizbežno ozbiljno urušavanje finansijskog sistema.

Drugim rečima, povećanje stopa ili će izazvati samo po sebi novi talas krize ili će se ono desiti posle krize kao način da se smanji nagli rast inflacije. Ako se pretpostavi da će se kolaps berze desiti do sredine 2015, onda reči Jelenove apsolutno adekvatno opisuju racionalnu finansijsku politiku monetarnih vlasti, samo što je ona pristojno prećutala kolaps.

Takva situacija znači da SAD nemaju baš mnogo vremena za to da se pripreme za ozbiljno slabljenje uloge dolara na svetskoj sceni, pa prema tome i za jačanje regionalnih valuta. Maksimum na koji one mogu da računaju je godina i po, a za to vreme treba da se pripreme za to da će naglo oslabiti glavni instrument za upravljanje situacijom u svetu – kontrola prometa svetske rezervne valute trgovanja, dolara.

dolarcrash-4697483

PRAVI RAZLOG ZA SANKCIJE RUSIJI

Jasno je da u takvoj situaciji one treba osnovnu pažnju da obrate na one valute koje će kao rezultat talasa krize ojačati. To jačanje treba maksimalno ograničiti i po mogućnosti usaglasiti sa svojom politikom. Za sada za to postoje instrumenti, ali sve resurse treba usmeriti upravo na rešenje tog zadatka, dok sve ostalo nema naročitu ulogu.

Koje valute teoretski mogu naglo da ojačaju? Ako gledamo naše okruženje, onda su to tri: evro, juan i rublja. A šta vidimo? SAD naglo pojačavaju proces pregovora o stvaranju zone slobodne trgovine između EU i SAD (koja faktički pretvara Zapadnu Evropu u trgovinsku koloniju SAD), pojačava napetost u Ukrajini (odnosno na putu novog „Velikog puta svile“ iz Kine u Zapadnu Evropu) i zastrašuju EU Rusijom.

Posebno treba istaći situaciju sa rubljom. Liberalistički (ovu reč koristim da bih razdvojio prave liberale, odnosno pobornike slobode ličnosti od svih nasilnih spoljnih uticaja, od onih koji se zalažu za „slobodu ličnosti“ isključivo od ruske države, ali ne i od MMF ili međunarodnih finansijskih avanturista) lobi u vladi i Centralnoj banci Rusije energično pokušava da spreči stvaranje kompletnog rubaljskog finansijskog sistema.

To se dobro vidi i po tome kako su se dogovorili Sberbanka i Censtralna banka o pitanju promovisanja očigledno propalog projekta o stvaranju nacionalnog platnog sistema na bazi „univerzalne karte“ Sberbanke (koja inače koristi licencu MasterCard). Pošto je postalo jasno da taj projekat nije moguć, odlučeno je da se osnuje apstraktno akcionarsko društvo koje treba od nule da radi ono što je već odavno urađeno u okviru projekta ORS (Objedinjeni računski sistem).

Ovde posebno treba istaći jednu veoma važnu stvar: sankcije prema našoj zemlji uopšte nisu izazvane njenim postupcima. To se dobro vidi i po reakciji običnih građana Evropske unije i preduzetnika iz čitavog sveta. Aktivnost vladajućih elita niza zemalja protiv Rusije izazvana je otvorenim pritiskom SAD i povezana sa jednim jedinim razlogom: to što aktivnosti Rusije nisu prethodno bile usaglašene sa SAD.

Druga stvar je što ozbiljne neprijatnosti u ekonomiji ne daju mogućnosti SAD da nanese stvarno ozbiljan udarac.

Autor je predsednik ekonomske konsultantske kompanije Neokon iz Moskve

Fakti

 

Svet
Pratite nas na YouTube-u