RATKO DMITROVIĆ: KUDA, DžUDžO?

Nije Srbija okupirala, već je oslobodila Sandžak, odnosno Rašku oblast, koja je nekoliko vekova...

Nije Srbija okupirala, već je oslobodila Sandžak, odnosno Rašku oblast, koja je nekoliko vekova bila pod okupacijom Otomanske imperije

Esad Džudžević iz Novog Pazara, čuli ste, planira da Bošnjacima, muslimanima u Srbiji, skine ono „vić“ i „ić“ s kraja prezimena. Zvuči srpski, nije naše, nametnuto je silom nakon Prvog balkanskog rata, veli Esad, uz opasku da je Srbija u tom ratu okupirala Sandžak. Nema druge nego put pod noge pa u istoriju. I šta nalazimo?

Nije Srbija okupirala već je oslobodila Sandžak, odnosno Rašku oblast. Taj prostor je nekoliko vekova bio pod okupacijom Otomanske imperije. Ko je tu živeo pre dolaska Turaka i njihove vere, islama? Srbi. Nemanjići. To je izvorište srpske državnosti. Nedavno je Sulejman Ugljanin na TV Hepi, a razgovaralo se o muslimanima Raške oblasti, kazao da je Sveti Sava njihov predak i blizak rod. Istorijski, činjenično savršeno tačna definicija.

Desetak kilometara od Novog Pazara, od kuće Esada Džudževića (uskoro će se, tvrdi, prezivati Džudžo) nalazi se mesto Deževa. Tu je temelje srednjovekovne srpske države podigao i tu stolovao veliki župan Stefan Nemanja, u Deževi je rođen Sveti Sava, svoje dvore u Deževi imali su srpski kraljevi Dragutin i Milutin, od te varošice Srbi nemaju svetije mesto. Đurđevi stupovi, crkva Svetoga Petra, iz X veka, mesto krštenja Nemanjića, sve je tu, kod Novog Pazara.

Novi Pazar osnovao je u 15. veku Isa beg Isaković, Srbin koji je primio islam. Istoričari su tu jedinstveni, dilema postoji samo oko toga da li je Isa bio rođeni brat srpskog velikaša Stefana Vukčića Kosače, dat Sulejmanu II kao garancija da se neće ratovati s Turcima, ili potiče iz poznate srpske porodice Pavlović, u vreme prodora Turaka na ove prostore najbogatije porodice u istočnoj Bosni, i delu Hercegovine, sve dole do Konavla.

Fenomen konvertitstva, posebno verskog, davno je objašnjen. Znaju se vremenske i druge okolnosti u kojima su, na primer, nastali janjičari, kao i metodologija pretvaranja jednog misaonog sklopa u drugi, potpuno suprotan. Ta pojava inspirisala je mnoge velike umetnike, pesnike, filmske stvaraoce, romanopisce. Najstrašnije mržnje, zločini, rođeni su u virovima konvertitstva. Između ostalog i o tome su pevali veliki srpski pesnici druge polovoine 19. veka; Osman Đikić, Avdo Karabegović, Smail-aga Ćemalović. Ovaj poslednji odlikovan je Ordenom Svetog Save četvrtog stepena. Svi su po veri bili muslimani i svi veliki srpski nacionalisti. Šta ćemo s njima, Džudžo? Šta sa Skenderom Kulenovićem, Mešom Selimovićem, Ćamilom Sijarićem? Šta s Mustafom Golubićem, četnikom u odredu Vojislava Tankosića, Srbinom islamske vere koji se posebno istakao u Prvom balkanskom ratu (za Džudževića okupacionom), proterujući Turke iz srpskih zemalja.

Od koga, zašto i kuda pokušava da pobegne Esad Džudžević. Ako je od Srba i srpskog korena, glupo je, Srbi ga nikada nisu ni svojatali. Džudžević je ono što kaže da jeste i to mu niko ne spori, kao što bi on morao da poštuje sve koji, za razliku od njega, nisu bežali i ne beže od sopstvene istorije.

Izvor Večernje novosti, 16. maj 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u