SRBIJA U DOKUMENTU KONGRESA SAD AKT O PREVENCIJI RUSKE AGRESIJE 2014

Od 2015. godine u Srbiji će doći do snažnije promocije Atlantskog vojnog saveza Najnoviji...

Od 2015. godine u Srbiji će doći do snažnije promocije Atlantskog vojnog saveza

Najnoviji dokument američkog kongresa pod nazivom Russian Aggression Prevention Act 2014, odnosno Akt o prevenciji ruske agresije 2014, koji se bavi Rusijom kroz detaljan plan operacija SAD i NATO na prostoru Evrope i Evroazije, uključuje i planove za Srbiju.

Naime, prema ovom dokumentu, za period od 2015. do 2017. godine SAD namerava da uloži 10 milijardi u tzv. proces širenja demokratije u Rusiji, a ukupna suma predviđena za sve operacije, uključujući i jačanje vojnih NATO kapaciteta u Evropi i Evroaziji, te vojnu saradnju sa drugim zemljama u Evropi i Evroaziji iznosi 30 milijardi američkih dolara.

Popularni ruski portal Kontinentalist je odrednice u ovom dokumentu koji se tiču jačanja demokratskih institucija u Rusiji od strane SAD protumačio kao početak „ruskog majdana“, odnosno kao prvu fazu operacije svrgavanja Vladimira Putina sa vlasti.

Dokument se bavi i Srbijom, ali i Kosovom, a NATO u ovom dokumentu jasno definiše plan saradnje između ostalih zemalja sa „vojskom Kosova“.

Ono što otkriva ovaj dokument jeste plan Amerike da kroz saradnju sa EU članicama napravi novi sistem finansiranja putem kojeg će upumpavati novac i u vojsku Srbije. Tačnije, sudeći prema ovom strateškom planu SAD, od 2015. godine u Srbiji će doći do snažnije promocije evroatlantskog vojnog saveza, odnosno da je za očekivati snažniji pritisak na vlasti u Srbiji da zauzmu otvoreniji stav prema članstvu u NATO alijansi.

SAD planiraju da Srbiju stave u niz zemalja koje je Rusija već označila kao potencijalne NATO pretnje, a to su Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i tzv. „Kosovo“.

Sasvim je jasno da će jačanje vojne saradnje evropskih zemalja sa NATO od 2015. godine biti direktno antirusko delovanje, jer je reč o sprovođenju strateškog plana SAD, koji se zvanično zove Akt o prevenciji ruske agresije 2014.

Ovim dokumentom je SAD zvanično potvrdila ono što Rusija već godinama tvrdi, a Bela Kuća poriče, a to je da širenje vojne saradnje sa evropskim zemljama ima direktan antiruski karakter, te da su delovanja NATO alijanse po Evropi zapravo usmerena direktno protiv Rusije.

Dokument je opširan, ali pod tačkom 304. se definiše vojno-bezbedonosna saradnja sa zemljama koje nisu članice NATO i među njima je Srbija.

Dokumentom se planira jačanje odnosa i interakcije oružanih snaga niza zemalja od kojih je većina oglasila težnju ka NATO članstvu poput Ukrajine, Gruzije i Crne Gore.

Dokumentom se planira i osnivanje novog fonda. Fond za evropske partnere NATO alijanse (NATO European Partners Security Fund) koji, kako je to definisano zvanično, ima za cilj podršku jačanju i širenju vojne saradnje NATO sa nabrojanim zemljama u Evropi. To su Ukrajina, Gruzija, Moldavija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i „Kosovo“.

U dokumentu se takođe jasno definiše „oružane snage Kosova“, što otkriva da je plan stvaranja vojske Kosova strateška odrednica SAD, od koje se neće odustati.

U okviru plana delovanja ovog novog evropskog NATO fonda stoji i plan bilateralne i multilateralne saradnje nabrojanih zemalja i izvesno je da će pred srpske vlasti tokom 2015. godine doći i zahtevi o zajedničkim vojnim vežbama i drugim vidovima saradnje i sa tzv. vojskom Kosova. Prema već viđenom receptu, najverovatnije je da će se otpočeti sa multilateralnim vidovima saradnje, gde bi uz Srbiju i niz drugih zemalja se pojavljivala lagano i vojska Kosova.

Uzimanje 2015. godine kao godine početka snažnijeg širenja i jačanja NATO alijanse u Evropi nije slučajan i samo je delom inspirisan „ukrajinskom krizom“, jer je to godina zvaničnog stvaranja Evroazijskog Saveza.

Dokument je predložio jedan od najvećih antiruskih političara u Americi Džon MekKejn a na njemu je radilo 26 političara republikanaca.

Iz svega se jasno vidi da je u ovoj strategiji SAD usmerenoj ka borbi protiv Rusije cilj da se period od 2015. do 2017. godine posveti utvrđivanju pozicija NATO alijanse u Evropi, a obzirom da Srbija nije izostavljena ni u jednoj tački ove strategije, gde se Srbija postavlja zajedno sa zemljama koje teže članstvu NATO i koje SAD želi da afirmiše u borbi protiv Rusije, ili kako dokument kaže, protiv „ruske agresije“, vlasti u Srbiji će biti izložene ogromnom pritisku da svoj kurs okrenu ka članstvu u NATO alijansi.

Izvor Fond strateške kulture, 24. 05. 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u