OLGA ČETVERIKOVA: U UKRAJINI SE VEĆ GRADI ČETVRTI RAJH

Novi nacizam u Ukrajini se pojavio kao grandiozna himera koja je ujedinila fašiste, cioniste,...

Novi nacizam u Ukrajini se pojavio kao grandiozna himera koja je ujedinila fašiste, cioniste, liberale, okultiste, ekumeniste, papiste, protestante

Glavni rat koji se danas vodi protiv Rusije je informaciono-psihološki, a usmeren je na promenu ne samo političkih gledanja već i pogleda na svet uopšte kod ruskog naroda. Stručnjaci govore o „ratu svesti“ u kome poraženi objekat u stvari predstavlja određeni tip gledanja na svet.

Kada je pre nekoliko godina Parlamentarna skupština Saveta Evrope donela rezoluciju kojom je po odgovornosti za izazivanje Drugog svetskog rata izjednačila SSSR i nacističku Nemačku, postalo je jasno da Zapad priprema rehabilitaciju nacizma. Kada i ukoliko do toga konačno dođe kritikovanje nacizma će biti proglašeno za zločinačko, a tvrdnja „Hitler je glavna žrtva staljinizma“ će postati jedna od premisa nove ideologije.

Događaji u Ukrajini su očigledan dokaz da je prva etapa te rehabilitacije od strane Zapada završena… Jedinstvenost ukrajinskog fenomena je u tome što se novi nacizam u Ukrajini pojavio kao grandiozna himera koja je ujedinila fašiste, cioniste, liberale, okultiste, ekumeniste, papiste, protestante. Maski i idejnih proglasa je mnogo, ali je suština ista. Bez obzira na zavisnost od formalne pripadnosti ovoj ili onoj konfesiji, partiji ili sektu, sve one imaju istu predstavu o budućem svetskom poretku i o metodama kojima se on gradi. I religija im je ista: to je religija totalne vlasti u sistemu u kome je za svakoga unapred pripremljeno mesto i komadić svojine (nekome meso, a nekome kost).

Od vremena evropskih revolucija Zapad je navikao da se klanja natčoveku – biću koje sebe stavlja na mesto Boga. Danas je takav lik predstavljen ili u liku predsednika SAD, ili u liku rimskog pape, ili komesara UN za ljudska prava, a može iznenada da se pojavi u kolektivnom liku NATO-a, OEBS-a, Saveta Evrope, Evropske unije, Svetskog jevrejskog kongresa i, najzad, Habada. A kada se javi – on pokušava da svoj poredak zavede u krvi.

Da bi se ljudi naterali da prihvate pravo „odabranih“ za totalnu vlast neophodno je da se izvrši prestrojavanje ne samo svesti, već i čitave građe ljudske duše. Totalna vlast – to je apsolutna kontrola razuma, osećanja i, najvažnije, volje ljudi. Načini za gušenje tuđe volje su u različitim strukturama redova (ordena) razrađivani vekovima. Na nivou države to je prvi put postalo javno u nacističkoj Nemačkoj, tvorevini anglo-američkih i cionističkih finansijskih krugova koji su tako priznali i propast svog trockističkog projekta u Rusiji.

Danas, gledajući kako zapadni političari nežno čavrljaju sa „jacenjuzima“ i „turčinovima“ koji izdaju naredbe o izvođenju krvavih kaznenih operacija, kako oligarsi-cionisti finansiraju fašističke plaćenike, sebi jasno predstavljaš kako je Evropa pakovana u nacistički „novi poredak“ ne tako dalekih 30.godina dvadesetog veka. Kako se šepurio pred Hitlerom Džon Čembrlen, kako su sa nacističkim pozdravom sportisti išli na Olimpijske igre u Berlinu 1936.godine, kako je negovana Banka za međunarodne obračune kojom su upravljali nacisti dok su u njoj odrađivali svoje finansijske poslove sve vreme trajanja rata.

Dovođenje nacističkog režima u Nemačkoj je imalo nekoliko ciljeva.

Prvo – uništenje sovjetske Rusije, koja je predstavljala model društvenog razvoja, zasnovanog na vrednostima, u najvećoj mogućoj meri suprotnim religiji „zlatnog teleta“.

Drugo – udruživanje Evrope pod vođstvom najvećih nemačkih biznismena u jedinstven privredni sistem, čiji je finansijski nerv trebalo da bude Banka za međunarodne obračune u obliku strukture koja je obezbeđivala usaglašavanje interesa centralnih banaka država, međusobno neprijateljskih. Planirano je da će, kada Nemačka završi ujedinjavanje Evrope, nacističku vrhušku da zameni nadnacionalna elita koja će nastaviti izgradnju novog poretka, sada već u svetskim srazmerama.

Treće – realizacija cionističkog projekta formiranja države Izrael, za šta je bilo neophodno da se kao žrtva prinese deo jevrejskog naroda. Posle rata, spekulišući sa patnjama običnih Jevreja, cionistička vrhuška je formirala religiju Holokausta, koja se pretvorila u snažan instrument upravljanja svetskim javnim mnjenjem u interesima krupnog jevrejskog kapitala.

Četvrto, pretvaranje Nemačke u prostor za gigantski eksperiment za uspostavljanje kontrole nad svešću. To je bio program potpunog prestrojavanja čoveka u skladu sa metodama evgenike – kako pozitivne (formiranje „novog čoveka“), tako i negativne (pretvaranje čoveka u ljudski surogat). Do rata evgeničke eksperimente Nemci su vršili tesno sarađujući sa američkim i engleskim naučnicima.

Posle rata sav bogati materijal o tome je pažljivo sakupljen i premešten u Ameriku. Kroz „pacovske hodnike“ Vatikana u okviru operacije „Stega“ američka obaveštajna služba je izvezla i najveće nemačke naučnike i priključila ih američkim istraživačkim programima koje su kontrolisale tajne službe. Tako je, na primer, bilo sa Vernerom fon Braunom, koji je postao jedan od odgovornih rukovodilaca NASA. Isto to se desilo i sa direktorom Instituta eugenike u Berlinu O.F. fon Feršuerom. 1949.godine on je bio izabran za dopisnog člana obnovljenog Američkog društva za genetiku čoveka, koje je iskompromitovanu eugeniku krilo pod novim nazivom „genetika“. A prvi predsednik tog društva je postao G.D.Meler, saradnik Rokfelerovog univerziteta, koji je 1932.godine radio u nemačkom Institutu kajzera Vilhelma na programu ispitivanja mozga.

Jedan od najvećih pronalazaka Amerikanaca je postao nemački general Rejnhard Gelen, rukovodilac Hitlerovih obaveštajaca na Istočnom frontu i osnivač „Gelenove organizacije“ koja je docnije pretvorena u Federalnu obaveštajnu službu Savezne Republike Nemačke (BND).Kao rezultat „juriša na mozak“ koje je Gelen radio zajedno sa predsednikom Trumanom, rukovodiocem Strateških službi (USS) V.Donovanom i Alenom Dalesom, obaveštajna služba SAD je reorganizovana kako bi je pretvorili u visoko efikasnu tajnu podrivačku organizaciju. Kulminaciju tih napora u SAD predstavlja formiranje (1947.godine) Saveta za nacionalnu bezbednost i agencije CIA. Kako je pisao istraživač Ron Paton, „to je bio vrh pravničkog ledenog brega koji je krio neverovatnu količinu nezakonitih postupaka vlade, između ostalog i ilegalnih programa za kontrolu ljudske svesti“.

Mnogobrojne evro-atlantske organizacije, koje su formirane posle rata, i koje su radile na evropskoj integraciji, radile su i na uvlačenju velikog broja nacista u taj posao. Među njima su se našli i prvi sekretar Bilderberškog kluba, princ Bernhard (koji je karijeru počeo kao esesovac), i vođa prve Evropske komisije Valter Halštajn.

Dugo je program izgradnje novog svetskog poretka vršen pod humanističkim parolama, jer je njegova dubinska veza sa okultnim strukturama skrivana. Danas se sve promenilo. Humanizam se pretvorio u transhumanizam, otvoreno je proglašeno „pravo“ čoveka na prevazilaženje svoje ljudske prirode sa prelaskom na najradikalnije oblike eksperimenta na čoveku, što ga tera da se utopi u infernalni svet.

Ako je ranije Zapad sebe prikazivao kao borca protiv „bezbožničkog komunizma“ i „islamskog fundamentalizma“, danas on, najzad, otvoreno izgovara ime svoj pravog neprijatelja. Kako je nedavno izjavio jedan od glavnih inicijatora pridruživanja Ukrajine Evropskoj uniji, švedski ministar inostranih poslova Karl Bilt, u nekoliko poslednjih godina Rusija se promenila nagore. Ako je u prvih deset godina posle raspada SSSR-a ona u svojoj politici demonstrirala privrženost zapadnim vrednostima i pokušavala da ih približi svom stanovništvu, sadašnje rusko rukovodstvo ide kao da ga stanovništvo vodi na povodcu i postalo je jaka opozicija Zapadu. Putin, izjavio je Karl Bilt, demonstrira privrženost ne opštesvetskim, već pravoslavnim vrednostima, a pravoslavlje je opasnije od islamskog fundamentalizma i predstavlja glavnu pretnju Zapadnoj civilizaciji, između ostalog i zato što pokušava da ozakoni porodične odnose i zato što se ponaša neprijateljski prema gejevima i transgenderima.[1]

I tako, maska čestitosti i pristojnosti koju su arhitekte novog svetskog poretka dugo nosile je zbačena, i oni su prešli na otvoreno fašističke, neljudske metode upravljanja. Ono što danas vidimo u Ukrajini to nije recidiv nacizma, to je deo dosledno izvršavanog strateškog plana: baš tako vide najveći finansijski svetski klanovi formiranje novog svetskog poretka. I Kolomojski, hranilac koljača, krv je njihove krvi.

Time se objašnjava potpuno ćutanje zapadnih političara, organizacija za zaštitu prava, pape i ostalih „mirotvoraca“ o onim vapijućim ratnim zločinima koji se pred našim očima dešavaju u Ukrajini. Svi oni su saučesnici u tim zločinima, i svi oni su u stanju da misle samo u ratnim terminima. Na poslednjem sastanku Bilderberškog kluba govorilo se upravo o pripremi rata protiv Rusije. To je direktno priznao i jedan od učesnika sastanka – holandski političar S.Diderik. [2]

A evo šta pišu Ukrajinci, ljudi čiji se glas ne može čuti ni sa jednog medija: „Danas su celog dana bombardovali i pucali artiljerijom po Krasnom Limanu i Slavjansku – ja tamo imam rođake. Brda leševa, a ti ljudi su sedeli u trapovima i bušotinama, zverstva su strašna. Ubijaju decu, bombardovali subolnicu za duševne bolesnike u Semenovki, jednostavno su je sravnili sa zemljom, pucali su po „hitnoj pomoći“ koja je prevozila ranjenike, bombardovali su oblasnu bolnicu, ranili hirurge… ljudi nemaju hleba, nekoliko dana ne dovoze, iz prodavnica su razgrabljene poslednje rezerve. Tenkovi i oklopna vozila su ispod naših prozora. „Naciki“ šetaju i po kućama proveravaju dokumente, postavljaju krst na kuće, ne znam šta to znači. Za najmanji otpor – streljaju. Teško je da se poveruje? Ali – istina je… Nema reči kako to da se nazove. Gori su od fašista“.

_________

Uputnice:

[1] http://politobzor.net/show-18704-karl-bildt-rossiya-stroit-pravoslavnyy-bastion-protiv-zapada.html

[2] http://www.nouvelordremondial.cc/2014/06/02/les-membres-du-bilderberg-parlent-avec-les-manifestants-dune-future-guerre-avec-la-russie/

Izvor Fond strateške kulture, 30. 06. 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u