POTEZ BRIKS KOJI MENjA SVET

SINIŠA LjEPOJEVIĆ Još uvek nije jasno kako će Amerika reagovati na izazov jer malo...

SINIŠA LjEPOJEVIĆ

Još uvek nije jasno kako će Amerika reagovati na izazov jer malo je verovatno da može da bombarduje zemlje BRIKS

Rusija, Kina, Brazil, Indija i Južna Afrika su pre šest godina formirale neformalnu grupu poznatu kao BRIKS a sada su stvorile i prve zajedničke institucije. BRIKS nije više neformalna grupa. Tek završeni, redovni godišnji samit u brazilskom gradu Fortalezi označio je početak institucionalizacije saradnje zemalja BRIKS, što je otvorilo potpuno novu dimenziju globalnih odnosa. Formiranje institucija grupe zemalja koje čine osnovu savremenog globalnog privrednog razvoja i investicionog kreditiranja nije samo prirodan rezultat promenjenih odnosa u svetu nego i nagoveštaj buduće strukture dugo već traženog novog svetskog poretka.

Prve dve institucije BRIKS su Razvojna banka i zajednički fond rezervnih valuta. Razvojna banka će raspolagati kapitalom u vrednosti od sto milijardi dolara, a ista tolika vrednost će biti i u zajedničkom valutnom fondu. Tako će ustvari zajednički finansijski investicioni potencijal imati vrednost od 200 milijardi dolara. Sedište Razvojne banke će biti u Šangaju, a prvog direktora će dati Indija. Kina ima i najveće učešće u početnom osnivačkom kapitalu te banke. Ideja o stvaranju takve banke je inicirana pre dve godine, i u međuvremenu su neke zemlje Zapada iza scene pokušavale da spreče njenu realizaciju, a zapadni mediji su čak ismevali takvu mogućnost, ali banka je stvorena.

brics07201404

UBIJANjE GLOBALNOG DOLARA

Razvojna banka će pre svega investirati u razvoj infrastrukture i kapitalne privredne projekte u zemljama BRIKS, ali i u druge zemlje izvan te grupe. Treba podsetiti da su zemlje BRIKS još pre dve godine u međusobnoj trgovini prešle na lokalne valute, međusobna plaćanja se više ne vrše kao ranije u dolarima, nego sopstvenim valutama, a na njihovu međusobnu razmenu otpada 45 odsto ukupne svetske trgovine. U tim zemljama živi više od trećine svetskog stanovništva. Ukupan društveni proizvod zemalja BRIKS je nešto iznad 14.000 milijardi dolara. Sada je sve to i institucionalizovano, pa se u tom svetlu vidi kakva je to tektonska promena u arhitekturi globalnih finansija.

Uprkos početku građenja institucija, ruski predsednik Vladimir Putin je izjavio u Brazilu da BRIKS neće postati vojno-politički savez. Drugim rečima, neće biti novi politički blok, ali BRIKS, prema njegovim rečima, želi da ojača svoju ulogu u međunarodnim poslovima. Jer, rekao je ruski predsednik, postoji potreba da se BRIKS odupre ucenama Zapada i da „parira“ sistemu „davljenja“ zemalja koje nisu saglasne sa politikom Amerike i njenih saveznika. Tako je sada, ali samo postojanje te potrebe za odupiranjem Americi i Zapadu i jačanjem međunarodne uloge vrlo brzo će izroditi i potrebu dalje institucionalizacije BRIKS, makar se te institucije i ne zvale blokom ili vojno-političkim savezom.

Naravno, to je proces, ali očigledno da su zemlje BRIKS svesne takve potrebe, i zato je ovogodišnji samit u Fortalezi do sada najvažniji skup. U prvim procenama tog skupa se pre svega ukazuje da BRIKS više ne računa na ulogu Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Nije samo reč o njihovom nezadovoljstvu stepenom sopstvenog uticaja u tim institucijama, koji je potpuno nesrazmeran njihovoj ekonomskoj moći, nego i činjenici da su i Fond i Svetska banka postale najogoljeniji instrument američke politike u svetu.

Takve ocene su ustvari eufemizam i zamagljuju ko je najviše pogođen institucionalizacijom BRIKS i stvaranjem Razvojne banke i zajedničkog fonda valutnih rezervi. To su Amerika i njen dolar. Dolar je kao sredstvo međunarodnog plaćanja i glavna valuta državnih rezervi još jedini preostali efikasan instrument američke dominacije u svetu i uticaja na finansijske institucije. Sve što Amerika radi po svetu, od ratova, rušenja nepoželjnih režima do sankcija, je ustvari pokušaj spasavanja dolara, sve to radi zbog dolara.

brics07201405

GUBITNICI SU NA ZAPADU

Ali taj dolarski instrument već izvesno vreme slabi a formiranje Razvojne banke BRIKS je do sada najveći udarac. To je najveći, mada se udarci već dešavaju, jer to je slika savremene realnosti. Tako je, na primer, Kina prošlog meseca potpisala veliki ugovor o investicijama u Velikoj Britaniji vredan oko 400 milijardi funti (oko 650 milijardi dolara), ali plaćanje je u lokalnim valutama, ili funtama ili juanima, nema dolara. U prevodu, i najbliži američki saveznik Velika Britanija pristala je na kineske uslove i eliminisanje dolara, jer to je nova realnost, a od nečega se mora i živeti.

Još uvek nije jasno kako će Amerika reagovati na najnoviji izazov. Jer malo je verovatno da može da bombarduje Kinu, Brazil, Indiju, Južnu Afriku ili Rusiju. Za sada se, očigledno je, Amerika ograničila na ono što najbolje zna – medijske manipulacije i ucene koje bi trebalo da budu nosioci poruka. Tako je najnoviji paket američkih sankcija prema Rusiji zbog krize u Ukrajini tempiran baš u vreme vesti iz Brazila kako bi se medijskom kampanjom o novim sankcijama „ubila“ vest iz Fortaleze.

Sve to je odavno pripremano jer se znalo šta će se desiti u Fortalezi, i to nema nikakve veze sa Ukrajinom. Danima su iza scene trajala američka ubeđivanja saveznika u Evropskoj uniji da se i oni priključe sankcijama kako Amerika ne bi bila sama. Čak je Vašington i javno zapretio da će Amerika ići i sama ako Evropska unija neće, i na kraju su i lideri Evrope pristali na neku vrstu novih sankcija kako bi se očuvalo „jedinstvo“ Zapada. Sve to liči na paniku u američkim krugovima izazvanu ćorsokakom jer nema rešenja kako da se spasi dolar.

I u panici se, kao i obično, prave greške. Umesto „jedinstva“, Evropska unija je drugačijom vrstom novih sankcija pokazala potpuno suprotno – da nema jedinstva među atlantskim saveznicima i jaz među njima se još više produbio. Istovremeno, Amerika novim sankcijama ide putem u odnosima sa Rusijom sa kojeg, sada je jasno, teško može da se vrati. Otišlo se ipak daleko. Kako je ocenio predsednik Rusije, tim novim sankcijama odnosi dveju zemalja su dovedeni u „bezizlaznu situaciju“. Stvarna žrtva, međutim, neće biti Rusija, nego Evropska unija i dolar.

Vreme će, kao i uvek, pokazati šta će se iz svega toga izroditi, ali nova svetska realnost se više ne može izbeći. BRIKS je pokazao da nema nameru da ignoriše tu realnost, a Zapad, pre svega Amerika, da i dalje gubi vreme, i to u korist svoje štete.

 

Svet
Pratite nas na YouTube-u