PREMINUO ISTORIČAR DR MIROSLAV SVIRČEVIĆ

Sahrana će biti održana u utorak, 12. avgusta, u 14 časova na Pančevačkom groblju...

Sahrana će biti održana u utorak, 12. avgusta, u 14 časova na Pančevačkom groblju

Istoričar dr Miroslav Svirčević, naučni saradnik Balkanološkog instituta SANU, preminuo je je u nedelju 10. avgusta u 44. godini. Sahrana će biti održana u utorak, 12. avgusta, u 14 časova na Pančevačkom groblju.

Dr Miroslav Srirčević je rođen 23. decembra 1970. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Pančevu, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 1994, kao drugi student u generaciji (prosečna ocena 9,80). Upisao je postdiplomske studije na katedri za pravnoistorijske nauke na Pravnom fakultetu u Beogradu. Istovremeno, postao je stipendista Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, radeći na naučnom projektu Istorija balkanskih naroda i njihovih kultura u Balkanološkom institutu SANU. Magistarsku tezu pod nazivom Odnosi između Doma lordova i Doma narodnog prestavništva u engleskom parlamentu (1832-1911) odbranio je 31. marta 2000. godine. Već sledeće godine magistarska teza je objavljena kao posebna monografija pod nazivom Svitanje demokratije u Vestminsteru u izdanju Zadužbine Andrejević.

miroslavsvircevic1

Doktorsku disertaciju Lokalna samouprava u Srbiji i Bugarskoj 1878-1914, odbranio je 21. februara 2008. na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Naredne godine disertacija mu je objavljena pod istim nazivom u izdanju JP Službeni glasnik i Balkanološkog instituta SANU.

U Balkanološkom institutu SANU radi od 2002. godine. Proučavao je uticaje zapadnoevropskih ideja na razvoj pravno-političkih institucija Srbije i ostalih balkanskih zemalja u 19. i 20. veku. Proučavao je i razvoj savremenog libertarijanizma i Austrijske ekonomske škole. Bio je pristalica pravno-političke filozofije Fridriha Hajeka i ekonomske teorije Ludviga fon Misea. Objavio je veći broj naučnih radova u domaćim i stranim časopisima. Učestvovao je na većem broju zimskih i letnjih škola, naučnih simpozijuma i kongresa iz balkanologije i liberatarijanizma u zemlji i inostranstvu. Radio je 2008. i kao intern-istraživač na prestižnom CATO institutu u Vašingtonu.

Pripremio je knjigu na engleskom jeziku o Balkanskim ratovima, koja bi trebalo da izađe u izdanju Pravnog fakulteta u Beogradu.

Svirčević je bio jedan od najdragocenijih saradnika Novog Standarda sa temama iz nacionalne istorije.

Kultura
Pratite nas na YouTube-u