MILOŠ KOVIĆ: PREKO MOSKVE DO BERLINA

Srbi preko Moskve, a ne preko Zagreba, mogu da stignu i do Berlina Sa...

Srbi preko Moskve, a ne preko Zagreba, mogu da stignu i do Berlina

Sa Berlinskim zidom srušen je i evropski poredak uspostavljen davne 1919. godine. Posle Prvog svetskog rata Nemačka i njeni saveznici okruženi su sistemom država koje su se oslanjale na Francusku i Britaniju – Poljska, Čehoslovačka, Rumunija, Jugoslavija. One su činile i sanitarni kordon koji je zaustavljao prodor komunističkog SSSR dublje u Evropu.

Posle Drugog svetskog rata ove zemlje su se, sa izuzetkom Jugoslavije, našle pod kontrolom SSSR. No suštinski, sistem je opstao – Jugoslavija i Čehoslovačka su preživele, a Nemačka je dodatno kažnjena gubitkom svojih istočnih zemalja i unutrašnjom podelom.

Pad Berlinskog zida označio je novi početak za Nemačku i Evropu, baš kao 1871. ili 1933. Razbijeni su SSSR, Čehoslovačka i Jugoslavija. Ceo srednjoevropski i istočnoevropski prostor rascepkan je i otvoren za ekspanziju Nemačke. Helmut Kol i Hans Ditrih Genšer javno su proklamovali svoje dobre namere a potom su, u jugoslovenskoj krizi, podržali svoje stare saveznike (Hrvatska, Slovenija) i kaznili stare protivnike (Srbija). Ni unutar Srbije, na Kosovu i u Vojvodini, Nemačka se ne postavlja kao prijatelj Srbije.

Do danas, Nemačka je izrasla u hegemona Evrope. Njeni saveznici iz dva svetka rata zaključili su da im je istorija dala za pravo. Francuska je bespomoćna. Rusija se nada u nemačko prijateljstvo, ali kao da tamo, zbog Ukrajine, dolazi do postepenog otrežnjenja. Ključni su britansko-nemački odnosi i pitanje kako će se u tome u budućnosti postavljati SAD. One, ne zaboravimo, imaju vojne snage na nemačkoj teritoriji.

O Evropi danas odlučuju Anglosaksonci, Rusi i Nemci. Na Balkanu, Anglosaksonci podržavaju muslimanske nacije i turski uticaj; videli smo kako se njihova rusofobija lako pretvara u srbofobiju. Srbija mora da bude oprezna i da svuda traga za podrškom. Britanija se duri zbog nemačke moći. Ali Rusija je pravi oslonac Srbije. Nemačkoj su SAD i dalje bliže od Rusije, ali Rusija ostaje važan nemački partner. Srbi preko Moskve (a ne preko Zagreba) mogu da stignu i do Berlina.

Izvor Novosti, 12. novembar 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u