OVAKO SE NEGUJU PODELE ILI ŽIVAN MARELj: SRBIJA JE BILA ČETNIČKA, VOJVODINA PARTIZANSKA

Marelj tvrdi da je Vojvodina ušla u sastav Srbije posle velikih i žestokih rasprava...

Marelj tvrdi da je Vojvodina ušla u sastav Srbije posle velikih i žestokih rasprava koje je vodila delegacija koju je Čerčil poslao na razgovore sa Titom

Bivši predsednik Izvršnog veća Vojvodine Živan Marelj izjavio je večeras da je Srbija u Drugom svetskom ratu bila uglavnom četnička i da su u njoj bila samo tri partizanska odreda, dok u Vojvodini četnika uopšte nije bilo.

Marelj je na tribini rekao da je Vojvodina posle Drugog svetskog rata ušla u sastav Srbije, jer je to bio jedini način da Tito zadrži u sastavu Jugoslavije užu Srbiju.

Dodao je da je Vojvodina ušla u sastav Srbije posle velikih i žestokih rasprava koje je vodila delegacija koju je Čerčil poslao na razgovore sa Titom.

“Pošto je britanska delegacija došla sa spiskovima oficira i vojnika koji su bili pod kontrolom vlade u Londonu i delom Draže Mihailovića, bilo je jasno da u Srbiji praktično njie bilo partizana, sem tri odreda. Na predlog Moše Pijade, Vojvodina je ušla u sastav Srbije jer nije imala četnika pre rata. S tim se rešio odnos sa pritiskom Velike Britanije, koja je tvrdila da Jugoslaviji ne treba Srbija, jer je bila četnička”, kazao je Marelj.

Dodao je da je vojvođansko rukovodstvo iz Drugog svetskog rata izašlo sa celom geografskom teritorijom Srema, uključujući i Županju, Vukovar i tako dalje. “Hrvati su dobili Baranju i čitav deo Srema i tek je tada ušla u sastav Srbije”, rekao je Marelj.

Živan Marelj je bio predsednik Izvršnog veća Vojvodine od 1982. do 1986. godine. Ispričao je da se već tada moglo naslutiti da će Jugoslavija kliziti ka raspadu po nacionalnim šavovima, što je naročito postalo jasno Kada je Slobodan Milošević počeo da sprovodi “staljinističke čistke”.

On je ocenio da se vojvođansko pitanje u svojoj suštini ne može rešavati bez Evropske unije. “Vojvodina ima specifičnu istoriju i karakteristike evropske regije. Ona će samo kroz EU moći da se ostvari”, kazao je Marelj.

Bivši predsednik Izvršnog veća Vojvodine iz perioda od 1986. do 1989. godine Jon Srbovan rekao je da je pokrajinsko rukovodstvo bilo “zatečeno” organizacijom mitinga protiv njih i samom “jogurt” revolucijom 1988. godine, kojom je praktično ugušena vojvođanska autonomija.

Predsednik Izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović ocenio je da je Miloševićevim ustavnim pučem iz 1988. godine, kada je ugušena autonomija Vojvodine, otvorena Pandorina kutija zla koja ni do dan-danas nije zatvorena.

Bivši predsednik Izvršnog veća Vojvodine iz perioda od 2000. do 2004. godine Đorđe Đukić rekao je da je doba između 1974. i 1988. godine bilo zlatno doba Vojvodine, jer je ta pokrajina tada uživala punu autonomiju.

On je ispričao da je 2000. godine u Izvršnom veću Vojvodine zatekao potpuno rasulo i potpuno uništenu instituciju koja praktično ništa nije radila.

Povod za večerašnji razgovor bio je izlazak iz štampe knjige “Zemlja, nafta i ljudi”, autora Dragana Gmizića, koja predstavlja zbirku intervjua sa ključnim akterima ekonomskog i privrednog razvoja Vojvodine od 1974. do 1988. godine.

U knjizi “Zemlja, nafta i ljudi” autor je razgovarao sa Nikolom Kmezićem, Živanom Mareljom, Jonom Srbovanom,  Andrašom Mora, Zdravkom Mutinom, Žarkom Ćosićem, Isidorom Sekickim, Sinišom Koricom, Boškom Petrovom, Markom Vojnovićem, Simom Matićem, Milošom Vučkovićem i Vojislavom Šegrtom.

Knjiga sadrži i tekst Branke Dragović Savić “Postoji li ‘ili’ između političke i ekonomske autonomije”, kao i pogovor Dimitrija Boarova.

Izvor Autonomija, 04. 12. 2014.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u