MASKE SU PALE!

MILOŠ JOVANOVIĆ Svaki dalji korak u evropskim integracijama značiće da se od KiM odustalo...

MILOŠ JOVANOVIĆ

Svaki dalji korak u evropskim integracijama značiće da se od KiM odustalo

„Apsolutno znam da ćemo se naći pred izborom: ili Kosovo ili Evropa. Brisel će nas suočiti sa priznavanjem Kosova i na to moramo da budemo spremni“, Tomislav Nikolić, Večernje novosti, 6. decembar 2014.

Došao je napokon i taj dan. Konačno je neko od srpskih vlastodržaca javno izgovorio nešto što je nekolicini ljudi bilo jasno još daleke 2008. godine (i na šta je javno upozoravao i potpisnik ovih redova), a to je da Srbija ne može postati punopravna članica EU, a da prethodno ne prihvati secesiju svoje južne pokrajine, odnosno „prizna njenu nezavisnost“.

KRAJ PAROLE „I KOSOVO I EU“

Iako kasni šest godina, ova javno izrečena spoznaja (i to sa najviše državne funkcije) konačno je razbila iluziju da evropski put Srbiju neće koštati Kosova i Metohije. Ovo je značajna činjenica jer se upravo zahvaljujući pomenutoj iluziji srpska žaba kuvala u evropskom loncu. Proces je naime počivao na ideji da svako približavanje Srbije Evropskoj uniji mora biti uslovljeno jednakim udaljavanjem Srbije od Kosova i Metohije, naravno, uz puno ćutanje o krajnjem ishodu. I zaista, punih šest godina proces je tekao neometano iako je slika o krajnjem rezultatu bivala sve jasnija. Rekonfiguracija UNMIK-a i dovođenje EULEKS misije, tehnički dijalog Beograda i Prištine samo su bile neke od etapa ovog procesa koji se odvijao pod lažnom parolom „I Kosovo i EU“, koju su od 2008. godine lansirali i nebrojano puta ponavljali Boris Tadić i koaliciona vlada Mirka Cvetkovića.

Upravo je ovu parolu Tomislav Nikolić svojom izjavom konačno skinuo s dnevnog reda, čime je omogućio da se problem koji pred Srbijom stoji najzad postavi na jedini ispravan način: ili Kosovo i Metohija ili EU!

Navedena zasluga, naravno, ne oslobađa predsednika Srbije odgovornosti jer je i SNS uzeo učešća u održavanju iluzije, koju je stvorio Boris Tadić. Uostalom, proces istovremenog približavanja Evropskoj uniji i udaljavanja od Kosova osetno je ubrzan nakon 2012. godine, o čemu ponajbolje svedoče kako predsednička platforma koja je u Narodnoj skupštini usvojena januara 2013. godine i u kojoj nije bilo nijedne reči o pravima države Srbije na KiM, tako i postizanje Briselskog sporazuma, kojim su ugašene srpske državne institucije u južnoj pokrajini.

tomanikolicskupstinaMeđutim, u ovom trenutku postoji daleko važnije pitanje od odgovornosti aktuelnog predsednika Republike za izgubljeno vreme i otežanu poziciju Srbije na Kosovu, jer je svojom izjavom Tomislav Nikolić stavio Srbiju, njenu vladu i prvenstveno samog sebe pred neizbežan i neodložan izbor: ili Kosovo ili EU. Drugim rečima, maske su konačno pale i od sada će svaki dalji korak u evropskim integracijama i „zvanično“ značiti da se od Kosova odustalo ili će, suprotno tome, borba za Kosovo i Metohiju označiti kraj evropskih integracija Srbije.

Vlada Srbije koja je vodila briselski proces i postigla istoimeni sporazum već je dala odgovor na ovo pitanje. Šta može uraditi predsednik Republike?

AKO JE OSTALO ČASTI I MORALA…

Ako je kod Tomislava Nikolića ostalo časti i morala, na koje se i sam poziva, i koju politikantstvo nije izjelo u proteklim godinama, onda on danas može učiniti samo jedno – javno objaviti da Srbija odustaje od punopravnog članstva u EU. Naravno, time bi predsednik Republike postao direktna opozicija Vladi Srbije i zapravo, u odsustvu parlamentarnih evroskeptičnih stranaka, opozicija celokupnom institucionalnom establišmentu. Iznad svega, međutim, Tomislav Nikolić bi ovakvim stavom prekinuo pogubnu spoljnopolitičku orijentaciju Srbije, jer u ovom trenutku samo on ima kapacitet da poremeti unapred pripremljen scenario koji krnju Srbiju vodi u EU.

U suprotnom, njegovo zakasnelo ali ipak tačno upozorenje ostaće samo prazno slovo na papiru i neće ga osloboditi istorijske odgovornosti za predaju Kosova i Metohije i odsustvo „časti i morala“.

Novosti

Politika
Pratite nas na YouTube-u