APEL REPUBLICI SRPSKOJ

Javnosti, državnim zvaničnicima i stranačkim vođama Republike Srpske Duboko zabrinuti za sudbinu Republike Srpske,...

Javnosti, državnim zvaničnicima i stranačkim vođama Republike Srpske

Duboko zabrinuti za sudbinu Republike Srpske, kao jedine prave pobede srpskog naroda u poslednjim decenijama, slobodni smo da zamolimo sve srpske političke činioce da se pridržavaju sledećih neodstupnih zahteva:

1. Ustavni status Republike Srpske, uspostavljen u Dejtonu 1995. godine, ne sme se ni po koju cenu menjati na štetu srpskih nacionalnih interesa.

2. Postojeće nadležnosti Republike Srpske, bitno smanjene protivustavnim odlukama visokog predstavnika, ne smeju se dalje smanjivati zarad jačanja i proširivanja nadležnosti središnjih vlasti Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

3. Trebalo bi sve učiniti da se povrate dejtonske nadležnosti Republike Srpske, a najpre treba tražiti ukidanje Suda Bosne i Hercegovine kao krivičnog suda kojim se derogira nadležnost sudstva u oba entiteta.

4. U pogledu očuvanja izvornog ustavnog statusa i postojećih nadležnosti Republike Srpske treba po svaku cenu sprečiti bilo kakvu pukotinu, a kamoli raskol u srpskoj političkoj i stranačkoj eliti, kao i učešće u bilo kom nivou vlasti na štetu srpskog naroda.

U Beogradu, o Nikoljdanu 2014.

Potpisnici peticije:

1. Prof. dr Čavoški Kosta, akademik
2. Petrov Nogo Rajko, akademik
3. Đogo Gojko, akademik
4. Dr Rašković Ivić Sanda, predsednik Demokratske stranke Srbije
5. Dr Krestić Vasilije, akademik
6. Dr Šešelj Vojislav, predsednik Srpske radikalne stranke
7. Obradović Boško, član Starešinstva Pokreta Dveri
8. Dr Vukadinović Đorđe, Nova srpska politička misao
9. Prof. dr Lompar Milo
10. Prof. dr Vujić Jasmina
11. Prof. dr Koen Leon
12. Danojlić Milovan, akademik
13. Prof. dr Marković Ratko
14. Nedeljković Dragan, akademik
15. Prof. dr Zurovac Mirko
16. Prof. dr Brdar Milan
17. Prof. dr Antonić Slobodan
18. Ivanišević Milivoje, senator RS
19. Šoškić Milutin, sportista
20. Miletović Olivera, novinar
21. Cvijanović Željko, novinar
22. Glišić Milivoje, novinar
23. Doc. dr Ković Miloš
24. Toholj Miroslav, književnik
25. Prof. dr Veljko Đurić Mišina
26. Glišić Vladan
27. Šarović Nemanja
28. Prof. dr Popović Aleksandar
29. Dr Slobodan Reljić, novinar
30. Doc. dr Jovanović Miloš
31. Dr Milenković Milovan
32. Žarić Mirko, pesnik
33. Murusidze Cisana, reditelj
34. Kačarević Slavoljub, novinar
35. Dr Jakšić Marko
36. Dr Deretić Irina
37. Radović Vjekoslav, novinar
38. Raguš Marina, politikolog
39. Kršljanin Vladimir, naučni radnik, publicista
40. Arsić Svetomir Basara, akademik
41. Prof.dr Ilić Aleksandar
42. Ivić Aleksandar, akademik
43. Prof.dr Lipkovski Aleksandar
44. Prof.dr Bošković Sanja
45. Radovanović Drinka, vajar
46. Radovanović Radmilo, inženjer
47. Prof.dr Dimitrijević Miodrag
48. Furtula R. Srđan, izdavač
49. Basta Danilo, akademik
50. Simić Aleksandar, advokat
51. Prof. dr Koprivica Časlav
52. Prof. dr Tripo Torović
53. Prof. dr Stepić Milomir
54. Dr Đukić Srećko
55. Popović Mirko,advokat
56. Maršićanin Dragan
57. Vukovički Dragan, vajar
58. Dr Proroković Dušan
59. Mr Dimitrijević Vladimir
60. Doc. dr Mirović Dejan
61. Mandić Andrija, predsednik Nove srpske demokratije
62. Stoilković Ivan, predsednik Demokratske partije Srba u Makedoniji
63. Dr Isaković Aleksandar
64. Dr Jovašević Ljubiša, Pokret za Kraljevo
65. Mr Mitić Aleksandar, naučni istraživač
66. Mr Milentijević Vladimir
67. Prof. dr Barać Milan
68. Mr Vladisavljević Bogdan, advokat
69. Prof. dr Relić Goran
70. Prof. dr Bojović Dragiša
71. Doc. dr Čelić Dušan
72. Prof. dr Vasić Aleksandar
73. Doc. dr Kojić Nenad
74. Doc. dr Vuković Aleksandar
75. Prof. dr Mitić Nebojša
76. Doc. dr Zapković Božidar
77. Prof. dr Spalević Petar
78. Prof. dr Ćorac Aleksandar
79. Stevanović Slavko
80. Krasić Zoran
81. Crnjanin Milorad, novinar
82. Prof. dr Rajić Rade, pukovnik u penziji
83. Dr Pušonja Miroslav
84. Prof. dr Čvorović Zoran
85. Prof. dr Protić Ljubomir
86. Dr Janković Slobodan
87. Nedić Aleksandar, Srpski liberalni savet
88. Prof. dr Tomić Milan
89. Đorović Biljana, novinar
90. Mladenović Andreja
91. Tvrdišić Danilo
92. Hamović Dragan, književnik
93. Pejin Jovan, istoričar
94. Prof. dr Čolić Ljiljana
95. Milovančev Nikola
96. Prof. dr Dojčinović Ivan
97. Živković N. Nikola
98. Mr Krsmanović Dragan
99. Bilbija Đuro, novinar
100. Mihailović Miroslav Cera, pisac
101. Lazić Momir, pesnik
102. Dimitrijević Kosta, književnik
103. Karganović Stefan, publicista
104. Nešić Branimir, direktor i urednik Katene mundi
105. Ivanović Igor, publicista
106. Mirčić Milorad
107. Damjanac Milan, publicista
108. Dr Đorđević Goran
109. Simetić Ostoja, publicista
110. Doc. dr Botić Pavle
111. Kašiković Aleksandar, dipl. inž.
112. Dr Petrović Dragan, publicista
113. Prof.dr Ristivojević Branislav
114. Prof. dr Orlović Slobodan
115. Milivojčević Olivera, novinar
116. Ilić Borko
117. Nogo Srđan
118. Igić Goran, novinar
119. Naumov Radomir
120. Kostić Ivan
121. Radeta Vjerica
122. Prof. dr Igić Ružica
123. Dragoslav Ljubičanović, advokat
124. Trifković Dragana
125. Milovanović Gradimir, akademik
126. Dr Vojinović Dragoljub
127. Prof.dr Čukuranović Rade
128. Mr Drobnjak Jovo
129. Prof. dr Knežević Saša
130. Prof. dr Bubanj Radoslav
131. Doc. dr Bonić Zoran
132. Prof. dr Višnjić Milan
133. Prof. dr Vojinović Slobodan
134. Prof. dr Petrović Tomislav
135. Prof. dr Pavlović Ratko
136. Prof.dr Milovančević Dušan
137. Prof. dr Krstić Borko
138. Dr Todorović Obrad
139. Prof. dr Pavlović Tomislav
140. Prof. dr Keković Aleksandar
141. Prof. dr Stefanović Nenad
142. Živković Miroslav, novinar
143. Mr Veselinov S. Veljko
144. Grbović Miljan, advokat
145. Matanović Aleksandar, šahovski velemajstor
146. Martinović Slobodan, šahovski velemajstor
147. Vladimir Rakić
148. Deretić Spomenka
149. Dr Savić Jovan
150. Dr Milinović Velimir
151. Prof. dr Šljukić Srđan

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u