PREMIJER CIPRAS ILI ŠTA ĆE DALjE BITI

BRANKO PAVLOVIĆ Na primeru Grčke sve „evropske vrednosti“ svešće se i do kraja izraziti...

BRANKO PAVLOVIĆ

Na primeru Grčke sve „evropske vrednosti“ svešće se i do kraja izraziti samo u jednoj reči: represija

Novi premijer Grčke biće lider koalicije Siriza Aleksis Cipras. Cipras je osvojio jedan od Distrikta i u ovom tekstu razmatram dalje korake Kapitola. Kako stvari stoje, glavni sukob u Igri Gladi tek predstoji.

1.
Osnovni sukob vodiće se, naravno, oko dugova. Najzad prava tema! I odmah prvi važan nauk: dok se ne osvoji vlast, uopšte nije moguće da se o ključnim pitanjima raspravlja u najširoj javnosti. Odatle sledi zaključak da se u užoj stručnoj javnosti mnoga pitanja moraju razjasniti do nivoa operacionalizacije, pre osvajanja vlasti.

Trojka – Evropska centralna banka (ECB), Međunarodni monetarni fond (MMF) i Evropska komisija (EK), u našoj priči Kapitol – svakako će otupiti oštricu pregovaračke pozicije Grčke po pitanju dugova. To je potez koji možemo predvideti (nećete o tome čitati na drugim mestima).

Naime, u ovom trenutku od ukupnog duga negde oko 20 odsto, ili oko 54 milijarde evra, drže privatni poverioci, uglavnom banke. Sve ostalo je već u prethodnih pet godina preuzela na sebe Trojka.

Pregovaračka snaga Grčke već je otupljena, a u narednom periodu, obzirom da je ECB upravo usvojila dodatni paket mera koji to omogućava, Trojka će otkupiti sav preostali dug od privatnih poverilaca.

Drugim rečima, Cipras neće moći da igra na argumentaciju – ako nama bude loše, i vi ćete biti uzdrmani – pošto banke neće biti uzdrmane. A Trojka je visoko neosetljiva po pitanju gubitaka pošto svoju poziciju ionako zasniva na štampanju para i ima neograničeno vreme da ne odustaje od svojih zahteva, čak i kada joj se dugovi ne plaćaju.

1. 1. Dva nova nauka za nas: Kapitol misli nekoliko koraka unapred i svestan je svojih slabih tačaka, tako da ih susretno ojačava. Tako moramo i mi da razmišljamo i radimo. Drugo je više još jedna potvrda poznate stvari – sve što se preduzima uvek je i samo u interesu finansijskog kapitala.

To je do te mere beskrupulozno da na srednji rok takva politika zapravo urušava privredni sistem same evrozone, ali se to ipak radi. Banke su iznad svakog interesa, ma čiji on bio.

1. 2. Da objasnim (kome ja jasno može da preskoči ovaj deo). Zamislimo da dva subjekta imaju po deset milijardi. Jedan uloži u nemačke obveznice i dobije 1,5 odsto (danas je to bitno ispod jedan odsto, ali da kažemo u proseku u proteklih tri godine oko 1,5), a drugi u grčke obveznice po osam odsto. Zašto toliko više za grčke obveznice? Zato što postoji rizik da Grčka neće moći da plati dug.

Dobro, do sada je sve u okvirima razumljivog (ostavljam po strani za potrebe ovog razmatranja činjenicu da nijedna privreda na svetu ne može da vrati kamatu od osam odsto, odnosno da je već sama kamata pokazatelj da je reč o lihvarskom poslu).

Tokom godina poverilac grčkih obveznica masno zarađuje na kamatama i, kada dođe vreme da se plati glavnica, Grčka ne može da plati.

Za deset godina otplate poverilac je već na ime kamata dobio nazad osam milijardi, koje je takođe sukcesivno dalje mogao da daje na kamatu, tako da je on već izvukao svih 10 milijardi i još uvek potražuje 10 milijardi. Poverilac nemačkih obveznica je za isto vreme zaradio 1,5 milijardi, sa daljim ukamaćenjem oko dve milijarde. Banka koja je kupila grčke obveznice pet puta je profitabilnija od konkurenta koji je postupao opreznije, ali je mnogo rizikovala i sad bi trebalo da je ošine gubitak. (Mala digresija: ako bi poverilac grčkih obveznica otpisao i 60 odsto duga na ime glavnice, još uvek bi zaradio kao i onaj koji je kupio nemačke obveznice. Kada Grčka, ili bilo koja druga prezadužena država, ne može da plati dug, umesto da bude nagrađen onaj ko je bio promišljen i koji će za nemačke obveznice ukupno dobiti 12 milijardi, dok će kupac grčkih dobiti osam, odnosno za nauk da se ne kocka izgubiti dve milijarde, na scenu stupa Trojka i otkupljuje grčke obveznice od zelenaša. Tako on dobija svih 18 milijardi.)

1. 3. Na kraju se pokazuje da rizika za investitora uopšte nije bilo. Sav rizik je prebačen na Trojku i time socijalizovan na celokupnu privredu evrozone i sve njene građane preko enormnog povećanja zaduženja država. A basnoslovni profit ostao je privatnim riskantnim ulagačima.

Takvo ponašanje ohrabruje sve na tržištu da ulažu sve luđe i luđe, i to na kraju, naravno, mora da se završi opštim kolapsom.

Obratite pažnju, sve se ovo događa dok više od sedam godina traje kriza izazvana upravo takvim ponašanjem finansijskog sektora. Sve još luđe i sve još više u korist istih tih jedan odsto, koji su i izazvali bedu.

1. 4. Uprkos tome, Kapitol uvek povlači poteze u korist kockara, koji očigledno igraju na ruletu koji sami nameštaju. Ostaje neprijatno pitanje: ako nema rizika, zašto ima različitih kamata? Zbog čega onda za sve obveznice ne važe iste kamate? Odnosno, u pregovaračkom smislu, zašto Trojka ne otpiše Grčkoj iznos naplaćenih kamata za procenat razlike između grčkih i nemačkih obveznica?

2.
Sasvim suprotno tekstovima koje možete pročitati u zapadnim medijima, naročito angloskasonskim, kako je navodno već pripremljen scenario ibacivanja Grčke iz evrozone, upravo je to karta na koju Cipras može da igra: ako ne nađemo rešenje, neću imati izbora nego da Grčka napusti evrozonu. To je slaba tačka protivnika.

cipraspobeda02Naime, koliko god se pravili hladnokrvni, takav potez bi strahovito ugrozio opstanak evra. Ne zbog obima, nego zbog poruke i unutar evrozone i investitorima na svetskom nivou.

Pouka: proces treba voditi tako da se zaista pokaže da je sa naše strane bilo dobre volje, ali da je druga strana kriva za propast pregovora. Zbog onoga što sledi.

3.
Na unutrašnjem planu Kapitol će neprekidno podjarivati prevrat u Grčkoj, kao da izbori nisu upravo završeni. Ma, kakav mandat od četiri godine, koji tek počinje! Kakvih sto dana nenapadanja nove vlade! Ništa od toga – rok za Ciprasa postavljen je do 28. februara. Do tada ima da formira završi pregovore inače Trojka uvodi sankcije. Za početak finansijske.

Priprema: kada osvojiš Distrikt šta radiš sa petom kolonom?

4.
Glavni adut Ciprasa, pored zatezanja oko evrozone, jeste trajanje. Puko trajanje. Jedan oslobođen Distrikt snagom svog primera deluje na druge.

4. 1. Ovde naročito obratite pažnju: svi vam govore o Podemosu u Španiji, što je opravdano, ali već mnogo manje o Pet zvezdica u Italiji, ili uopšte vam ne govore da je Nacionalni front Mari le Pen u Francuskoj podržao Sirizu i da će on najviše profitirati od pobede Ciprasa u Grčkoj. Ako mogu Grci da se suprotstave Kapitolu, pa možemo i mi, Francuzi!

4. 2. Nauk: pitanje nije politički obojeno levicom i desnicom. To Kapitol podmeće da se ne bi videla suština: borba je između neokolonizatora i neokolonizovanih država. A priroda te borbe nužno zahteva insistiranje na socijalnim pitanjima.

4. 3. Zato je najvažnija činjenica da su preko 50 odsto glasova dobile liste koje su sasvim nove na političkoj sceni Grčke. Reč je o buntu građana protiv nametnutog političkog sistema, koji ne rešava probleme građana koji ih biraju, nego nadnacionalnih struktura moći, koje ih podržavaju a za čiju korist oni cede svoje građane.

5.
Molim da zapamtite da je Vučić snažno u našoj javnost istupio protiv Sirize, tvrdeći da je jedini ispravni put u Grčkoj taj da se nastavi sa povlađivanjem bankarskim interesima stranaca. Sam se kvalifikovao i nikakvo pojašnjenje ko je Vučić nije potrebno.

6.
Ako Cipras opstane do kraja 2015. godine, čak i da ne uspe u svojim obećanjima, doći će do osvajanja vlasti u drugim Distriktima. A to je onda nerešiv problem za Kapitol. Grčka, Italija, Španija, Francuska, Mađarska, Srbija – preveliki je to front. Nemaju oni potrebna sredstva da sve to vrate pod kontrolu. Naročito zbog toga što SAD odgovara nestanak evra. To im omogućava da produže trajanje na osnovu štampanja dolara za dodatnih najmanje deset godina. Amerikanci su za haos i odatle proizašlu dikataturu, ali su direktno zainteresovani da se evrozona raspadne.

cipraspobeda036. 1. Tema: kako ojačati osećaj Grka da nisu sami i da postoji velika međunarodna solidarnost sa njihovom borbom, i kako učiniti jasnim u Srbiji da je pitanje Grka danas i naše pitanje. Što su oni jači, to su nama veće šanse da se oslobodimo od istog kolonizatora.To je velika tema i za Rusiju i za Kinu. A za Ciprasove prijatelje – kako ga fizički zaštititi?

7.
Na primeru Grčke, sve „evropske vrednosti“, o kojima neprekidno pričaju EK i svi predstavnici Kapitola, svešće se i do kraja izraziti samo u jednoj reči: represija.

7. 1. Druge vrednosti su moguće samo ako ne ugrožavaju bankarske interese. U suprotnom sve mere represije su dozvoljene. Ali, kada se osvoji država, onda nisu moguće. Protivnik može da koristi golu silu samo ako mi ne koristimo na vreme poluge koje nam omogućava država.

8.
Kada Trojka govori o objektivnim činjenicama, ona gleda u cifre na računaru, a, kada Cipras i mi kroz njega, govorimo o objektivnim činjenicama, onda govorimo o školovanju i lečenju nas i naše dece, uverenjima ljudi, o pravdi i slobodi, jednakosti i solidarnosti. To nikako ne znači biti slep za cifre, i zato je Cipras veliki lider, ali bez ostatka znači da je život mnogo veći od ekrana računara, a naročito od nizova bankarskih brojki.

Za te ideale se, naoružani snagom nacionalne države i međunarodnom solidarnošću saveznika, vredi boriti. Za sve rezignirane sada imamo novi lekoviti odgovor: Cipras je premijer.

Tekst će biti objavljen u broju 5 magazina „Ronin“, koji izlazi 1. februara 2015. godine

Svet
Pratite nas na YouTube-u