U BICI NACIONALISTA I ISLAMISTA U EU POBEDIĆE KOMUNISTI

MIHAIL HAZIN Nespremnost liberalne elite da podeli svoju moć i prihode izazvaće žestoku borbu...

MIHAIL HAZIN

Nespremnost liberalne elite da podeli svoju moć i prihode izazvaće žestoku borbu na teritoriji EU

Ovo što se danas dešava u svetu podseća na teški delirijum. Ekonomska situacija se stalno pogoršava a svi svetski mediji aktivno provode kampanju ubeđivanja masa da je kriza prošla. Neću se osvrtati čak ni na ekonomske činjenice iz celog sveta – dovoljno je pomenuti da je Evropska centralna banka najavila emisiju od hiljadu milijardi dolara. To se ne radi kad je život dobar.

Znaci „kognitivne disonance“ (prostije rečeno: razdvojene svesti, šizofrenije) sve više se šire. U slučaju Ukrajine oni prosto bodu oči. Iako stav Evropske unije može da se razume: ako bi Krim prosto izašao iz sastava Ukrajine (to jest, situacija bi bila kao odraz u ogledalu Kosova) EU bi najverovatnije ignorisala situaciju. Ili tačnije – ograničila bi se na reči osude. Ali prelazak jednog dela jedne zemlje u sastav druge prvi put posle 1945. godine – to je za Evropsku uniju užas, užas, užas. Jednostavno zato što svi tamošnji političari shvataju da će se pogoršavanjem ekonomske situacije sve što se dešava u Ukrajini skoro sigurno ponoviti i u Istočnoj Evropi a možda i u Zapadnoj.

SVE VEĆA ULOGA PRAVDE
Teoretski, protiv toga bi se trebalo boriti. Ali tu se suočavamo sa drugim problemom. Više puta sam pisao o tome da se, srazmerno padu životnog standarda, povećava uloga pravde. Ona se deli na tri vrste: religioznu, nacionalnu i komunističku. Poslednja je, posle hladnog rata, žestoko tabuizovana. Ona može ponovo biti rođena u Istočnoj Evropi, ali ne odmah, tim pre što je tamo u nekim zemljama zakonom zabranjena. To, naravno, neće igrati neku posebnu ulogu jer u tom regionu ljudi nešto naročito i ne poštuju zakone, ali ipak će proći neko vreme pre nego što te ideje ne podignu glavu.

sch01Međutim, druge dve ideje… Sa njima je situacija mnogo interesantnija. Naravno, svetska finansijska elita bori se i protiv jedne i protiv druge zato što je ideja pravde suštinski suprotna liberalizmu. Ali istorijsko nasleđe radi svoj posao. Nacionalizam u Evropi dva puta se suočavao sa liberalizmom, i u Prvom i u Drugom svetskom ratu, i oba puta je izgubio. Danas je na pomolu treći sukob, a svetska finansijska elita nešto se posebno ne plaši nacionalizma (iskustvo postoji – treba prosto međusobno zavađati nacionaliste) i spremna je da ga iskoristi za rešavanje konkretnih taktičkih zadataka. To se može dobro videti na primeru Ukrajine. Osim toga, postoji i treća sila, koja danas očigledno postaje sve jača.

Ta sila je pravda u interpretaciji islama. Tačnije, agresivnog islama. On je nastao kao rezultat rada specijalnih službi Britanske imperije posle raspada Otomanskog carstva, ali to sada nema poseban značaj. To je sila koja danas aktivno širi svoje prisustvo u svetu. Istovremeno, ona je preuzela ulogu komunista sa kraja 19. veka, odnosno te sile koja kategorično ne prihvata savremeni svetski poredak zbog njegove imanentne nepravednosti. Ta sila toliko raste, posebno u Evropskoj uniji, da specijalne službe počinju potragu za njenim sistemskim oponentima.

ŠTA ĆE BITI RUSKI PRAVAC
Upravo zato vlast u Evropskoj uniji danas gleda nacionalistima kroz prste. Ranije su ih takođe trpeli pošto su ih koristili u borbi protiv komunista i za zastrašivanje običnih ljudi, ali uzde su sad popustile. Kao rezultat toga, stvara se krajnje opasna situacija: grupa nacionalista i islamista počinje jačati svoj uticaj i preticati liberale. Ovi drugi – liberali – oslonjeni na finansijere, gej-lobiste, činovnike, boeme…, nemaju baš stabilnu društvenu podršku. I, kako se kriza pojačava a životni standard pada, tom brzinom će se i podrška liberalima smanjivati. A nacionalisti i islamisti će jačati velikom brzinom.

sch03Zapravo taj proces je već počeo, i jača aktivnošću elitnih struktura koje u okviru svojih taktičkih interesa podržavaju čas jednu čas drugu stranu. Na ideološkom planu to stvara divlju sliku zato što medije praktično u potpunosti kontrolišu liberali. U tom smislu pucnji u uredništvo Šarli ebdo – koji su bukvalno okoreli liberali u najgnusnijem smislu te reči – postali su još jedan pokušaj da se zaplaši običan čovek: „Molim? Nećete liberalizam? I u vas će takođe pucati!“ Zato nije manje gnusna simulacija demonstracije šefova država u Parizu tipa „svi smo iste krvi“. Niko nije mogao da poveruje – i nije ni poverovao.

Drugim rečima, nas čeka veoma interesantan momenat – borba nacionalista i islamista na teritoriji Evropske unije. Prema kineskom iskustvu u jednom delu analize „povezanost tri sile“, to znači da će pobediti komunizam. Ovo je, uzgred, sugestija upućena nama – u kom pravcu treba formirati ideologiju Rusije. Da vidimo da li će neko iz naše vlasti shvatiti tu sugestiju.

Uzgred, veoma je interesantno da se sukob u Ukrajini – koji je u početku imao čisto finansijski karakter u smislu da li će Kijev kontrolisati sve poreze ili će regioni dobiti bar neka prava – aktivno prenosi na čisto nacionalno polje (Rusi protiv ukrajinskih nacionalista). Na tom polju pobediti se ne sme – rat će se nastaviti. Tako je i sa hrišćanstvom: crkve su se već podelile, svaki učesnik u sukobu ima svoju crkvu, ponekad i nekoliko. Ali, ako počnemo govoriti o pravdi u socijalističkom smislu, tu se može napraviti oštar pozitivni pomak u rešavanju konflikta. Istina, nije sasvim jasno kome je to kod nas potrebno.

Generalno, slika je takva. Potpuna nespremnost liberalne finansijske elite da podeli svoju moć i svoje prihode neminovno će izazvati žestoku borbu na teritoriji današnje Evropske unije. Tući će se nacionalisti i islamisti, ali konačnu pobedu odneće komunisti. U svakom slučaju, analiza pokazuje upravo takvu sliku.

Preveo PETAR MINIĆ

Nakanune

Svet
Pratite nas na YouTube-u