ŽIVADIN JOVANOVIĆ: ŽIVIMO U KULTURI NEMOĆI, INFERIORNOSTI I ZAVISNOSTI OD ZAPADA

Iz uvodnog izlaganja predsednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih povodom obeležavanja 15 godina postojanja...

Iz uvodnog izlaganja predsednika Beogradskog foruma za svet ravnopravnih povodom obeležavanja 15 godina postojanja

Forum smatra da je Kosovo i Metohija – integralni, neotuđivi deo države Srbije. Trajno i stabilno rešenje ne može se postići bez poštovanja rezolucije SB UN 1244 i Ustava Srbije. Briselski pregovori se vode bez pravne osnove, bez ičije podrške, po diktatu SAD i NATO. Sva iskustva tokom protekle dve decenije, nedvosmisleno pokazuju da je njihov interes slabljenje Srbije.

Optužuju Srbiju za velikodržavlje, a iza toga, u praksi, podržavaju nekoliko velikodržavnih planova na račun teritorije Srbije! Razume se, retorika je drugačija, ali pogledajmo šta se dešava u regionu. Srbija je od početka izložena otvorenom diktatu, kršenju sopstvenog Ustava i ponižavanju. Tzv. Briselski sporazum je diktat suprotan Ustavu Srbije i rezoluciji SB UN 1244.

Neophodno je zastati, sumirati stečena saznanja i iskustva. Potrebno je doneti nove odluke i pokrenuti inicijative o suštini – o statusu. Onako kako je definisan u rezoluciji SB 1244 i Ustavu Srbije, a ne u Planu Ahtisarija. Interes i cilj SAD i NATO jeste da Srbija i prizna nezavisnost Kosova i Metohije, da sve prepusti Prištini, njenoj vrhuški i njenom sistemu. O čemu govori to što Berlin, Vašington i London nameću poglavlje 35 kao prvo, i to sa suspenzivnim dejstvom? O zainteresovanosti za reforme, demokratiju i napredak Srbije? Isporučiti južnu pokrajinu odmah, bez rezervi i ostatka, za obećanje članstva u maglovitoj budućnosti!

Forum smatra da niko nema prava da obmanjuje javnost, da trguje Kosovom i Metohijom i pravima Srba (na povratak, bezbednost, samoopredeljenje). Otvaranje poglavlja odlaže se, zasad, za godinu dana, ali, gle čuda, sa državnog vrha izjava – članstvo se pomera za nekoliko godina unapred, za 2019!

Klanjamo se i svim susedima i onima malo dalje – i kada nas pljuju, vređaju, tuže, klevetaju, kada nam pred nosom izražavaju teritorijalne pretenzije, i kada masovno krše osnovna ljudska prava Srba, ili predstavnika SPC, kada nam prete… Nećemo reagovati na svaku sitnicu! – čuje se povremeno iz vlasti. Tobože, ćutanje na uvrede nije znak slabosti već naše snage, čuvamo se provokacija! A „sitnica“, pretnji i pretenzija svakog dana sve više i više!

Naši susedi, svejedno, da li su već unutar EU ili „na evropskom putu“, izgleda, ne primećuju našu snagu, dan za danom, ispostavljaju nove zahteve, pretnje i uvrede. Sve dajemo za komplimente da smo važni, nezaobilazni, konstruktivni, predvidivi, odgovorni – proevropski.

Srbija je sada predsedavajući OEBS-a. Lepo. Vidimo sebe i nudimo se da posredujemo u rešavanju sukoba u Ukrajini. Potrebno je. Ali, kako da baš u isto vreme, na samom početku predsedavanja odlučismo da molimo Italiju da nam posreduje u odnosima sa Albanijom?

Na unutrašnjem planu Forum se zalaže protiv rastućeg jaza između sve veće mase siromašnih i uzanog kruga enormno bogatih, za pravedniju raspodelu tereta socijalno-ekonomske krize. Danas teret krize snose siromašni, a ne bogati.

Ušli smo u 15. godinu negovanja „kulture” nemoći, inferiornosti i zavisnosti od Zapada: od njegovih donacija, pretpristupnih, pristupnih fondova, od kupaca naših firmi, investiranja, doinvestiranja, strateških partnera, dugoročnih i jednokratnih…  Znamo obećanja, znamo šta smo dobili, ne pričamo, ali se nadam da znamo i šta su nam uzeli, koliko su odneli. Pominju se desetine milijardi evra koje su iz porušene i očerupane Srbije isisale samo strane banke kojima smo velikodušno prepustili nacionalno finansijsko tržište.

Forum podržava poziv Vlade da Srbi na Kosovu i Metohiji ne prodaju svoja imanja, da ostanu u svojim zavičajima. Istovremeno, poziva Vladu da se ne prodaju imanja Srbije kao što su Telekom, EPS, PKB, poljoprivredno zemljište, vode i rudnici, da bi mladi ostali u Srbiji, da bili svoji na svome.

Nemojmo se hvaliti da smo nešto dobro prodali, počnimo da se hvalimo da smo nešto dobro kupili!

Sukcesivne prodaje Telekoma, EPS-a, nalazišta vrednih mineralnih bogatstava, poljoprivrednog zemljišta, hidro-potencijala i drugih  bogatstava, samo bi dokrajčile ostatke nezavisnosti i suvereniteta Srbije kao države stavljajući je, posredstvom MMF, pod totalnu kontrolu stranih multinacionalnih korporacija i centara moći. Da li to, zaista, želimo?

Drastično smanjivanje penzija nije način za krpljenje rupa u državnom budžetu. Takav propis je protivustavno posezanje u stečena prava stotina hiljada ljudi koji su svoje penzije zaradili, a ne dobili kao milostinju vlasti. Reče lakonski Ministar finansija: „To je jednokratna žrtva u interesu boljeg života“! Ne pade mu na pamet da će ta „jednokratna žrtva“ mnogim penzionerima ubrzati put ka „boljem“, ali zagrobnom životu!

Podržavamo zahtev da se ukine smanjivanje penzija. Nadamo se da Ustavni sud neće i zakon o protivustavnom smanjivanju penzije proglasiti za politički, nepravni akt.

Forum smatra da Srbija treba trajno da se pridržava principa neutralnosti i da taj princip unese u svoj Ustav. Srbiji kao maloj, miroljubivoj zemlji nije mesto u NATO kao osvajačkom vojnom savezu. Zaoštravanje međunarodnih odnosa povećava vrednost neutralnosti. Zato Srbija treba da zadrži neutralnost i podigne je na nivo ustavnog principa.

Vreme je za opraštanje od sistema neoliberalne ekonomije. Potreban je sistem u čijem će centru, umesto njegove svetosti profita, biti čovek, njegove životne, socijalne, kulturne i duhovne potrebe.

Sistem tzv. višepartijske parlamentarne demokratije kakav je danas pretvoren je u neprebrodivu prepreku istinskoj demokratiji postavši pokriće vladavine uzanih grupa, nekad čak pojedinaca, iza scene. Sve partije su upregnute u ista kola multinacionalnog korporcijskog kapitala. Stranke levice, centra i desnice se razlikuju samo po retorici i to samo u vreme izbora. Parlament je postao pozorište, medij za propagandu. Nema poteza vlasti za koji ona neće tvrditi da je na izborima poverenje dobila upravo za to što čini, bez obzira što sutakve tvrdnje, najčešće, napad na zdravu pamet.

Parlamenti su se izrodili u prevodilačke službe, fotokopirnice, i distributere tekstova čiji su sastavljači eksperti centara moći, često hiljadama kilometara udaljeni od gradova kao što je, na primer, Beograd.

Narod, građani na odlučivanje o životnim pitanjima imaju uticaja taman toliko, koliko lavež pasa na zvezde repatice…

Beogradski Forum podržava celovito i dosledno sprovođenje Dejtona, odlučno je protiv njegove revizije i planova za unitarizaciju čiji je cilj poništavanje principa ravnopravnosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta i principa konsensusa. To bi predstavljalo likvidaciju same osnove mira i vraćanje stanja na period pre početka građanskog rata.  Srbija, kao garant Sporazuma ima dužnost da podrži očuvanje pomenutih principa, ustavnih nadležnosti Republike Srpske i ne sme da podlegne pritiscima da prihvati reviziju Dejtona na štetu RS.

Forum će nastaviti da podržava podizanje Srpskog memorijala žrtvama genocida u 20. veku i aktivno će učestovati u radu Inicijativnog odbora.

Forum pokreće inicijativu za osnivanje Saveta Srba u regionu čiji je zadatak bio analiziranje zajedničkih problema Srba koji žive u različitim državama regiona, skretanje pažnje na njihovu obespravljenost i delovanje prema matičnoj državi, državama u kojima žive i na međunarodnim forumima u prilog poštovanja evropskih standarda zaštite individualnih i kolektivnih prava.

U koncept spoljne politike potrebno je ugraditi: 1. Istorijska iskustva; 2. Viziju, uz prepoznavanje trenda promenama sistema i odnosa u svetu; i 3. Geopolitički položaj zemlje.

Ovi elementi nisu uvaženi u praktičnom vođenju spoljne politike. Uravnoteženost spoljne politike ne postiže se deklaracijama, već usmeravanjem ekonomskih, političkih, bezbednosnih interesa u skladu sa dugoročnom nacionalnom i državnom strategijom. Naše elite, uključujući značajne delove intelektualne i naučne, otvoreno se dodvoravaju Brislu, Berlinu, Londonu i Vašingtonu da bi dobijale mrvice pomoći, umesto da kreativno koriste izuzetnu vrednost geopolitičkog položaja zemlje.

Istorijska iskustva stavljaju pod tepih jer su, po oceni omađijanih elita,  smetnja na „jedinom putu“. Otuda svaki čas čujemo od naših vođa da se nećemo ukopavati u prošlost, u istoriju, da moramo menjati zaostalu svet kako bismo odlučno išli u budućnost.

Reciprocitet u odnosima sa susedima (i svima drugima) treba poštovati kao sveto pravilo. Jednostrane koncesije i inferiornost Srbija skupo plaća.

Neutralnost ugraditi u Ustav. Nije pitanje u tome da li bi drugi poštovali neutralnost Srbije. Osnovno je da Srbija sama sebe ispoštuje a onda će je i drugi poštovati.

S obzirom na ukupni razvoj u Evropi i svetu, na sve ozbiljniju krizu u samoj Evropskoj uniji, na zaoštravanje u odnosima Zapad – Istok, jednostranost u spoljnoj politici mogla bi se, već na srednji rok, pokazati kao kobna za Srbiju.

Da li je iko napravio analizu stanja i trendova unutar EU, gde će se EU naći 2020. godine? Zar nas na to ne obavezuje razvoj u Grčkoj, Španiji, Velikoj Britaniji, Francuskoj,  Belgiji, Nemačkoj, kriza u Ukrajini?!

Problem je kad se malo zna, drugačiji, ali takođe problem,  kad se previše  zna, a najveći kad se čini da se sve zna.

Diplomatiju treba organizovati kao profesionalnu službu. Velika je šteta za državu što se diplomatija često tretira kao sinekura za stranačke laskavce, nesposobne rođake, prijatelje…

Neophodno je da Vlada što pre utvrdi precizne zahteve koje moraju ispuniti kandidati za ambasadore i generalne konzule (šefove DKP). Ispunjenost uslova treba da ceni Skupštinski odbor za spoljne poslove…

Izvor Fakti, 03. 02. 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u