UKRAJINSKA VOJSKA SVE VEĆA I SVE SLABIJA

ROMAN KRECUL U 2015. može biti mobilisano oko 104 hiljade ljudi, a brojnost armije...

ROMAN KRECUL

U 2015. može biti mobilisano oko 104 hiljade ljudi, a brojnost armije kijevske vlasti planiraju da povećaju na 250 hiljada

Petar Porošenko je potpisao ukaz o raspuštanju vojnika koji su odslužili svoj rok i ukaz o pozivu nove grupe vojnih obveznika. Povratak mladih ljudi kućama može uticati i na političko okruženje i na kvalitet ukrajinske vojne mašine: sakupiti regrute za Ukrajinu sa njenim ljudskim resursima ne predstavlja problem, međutim, kako naći zamenu za poginule specijaliste i inteligentne komandante, veliki je problem.

Ukrajinski komanda sprema se da raspusti prvu grupu vojnika mobilisanih prošle godine početkom rata u bivšoj sovjetskoj republici.

„Od 18. marta počinje proces demobilizacije. Pristup je sledeći: čovek mora biti u stroju godinu minus 10 dana od dana javljanja u vojni odsek na poziv za mobilizaciju. To znači, ako je čovek došao 20. aprila u vojni odsek radi slanja u vojsku, onda bi 10. aprila on trebalo da bude prebačen u rezervu radi demobilizacije“, rekao je zamenik šefa Odeljenja za informacione tehnologije ukrajinskog ministarstva odbrane Sergej Galuško.

Istovremeno je ukrajinski predsednik Petar Porošenko potpisao ukaz o datumu sprovođenja sledećeg poziva ukrajinskim građanima u vojnu službu i raspuštanja u rezervu vojnika koji su odslužili rok u 2015. godini. „Pozivaju se hitno u vojnu službu građani Ukrajine muškog pola zdravstveno sposobni za vojnu službu koji su na dan odlaska u vojne jedinice stariji od 20 i mlađi od 27 godina, i koji ne ispunjavaju uslove za oslobađanje ili odlaganje regrutacije za vojnu službu u aprilu-maju 2015. godine i u oktobru-novembru 2015. godine“, stoji u tekstu ukaza.

Delimična mobilizacija u Ukrajini u 2015. godine će se obaviti u tri talasa, kao i prošle godine. U prvom ove godine, a četvrtom u poslednje dve godine, talasu mobilizacije planira se da se u službu pozove oko 52 hiljade ljudi. Ukupno u 2015. godini u oružane snage može biti mobilisano oko 104 hiljade ljudi, a ukupanu brojnost armije kijevske vlasti planiraju da povećaju na 250 hiljada.

Mobilizacija se susreće sa velikim problemima i krivičnim skandalima, stalnim protestima i begstvima mladih vojno sposobnih muškaraca iz zemlje. Otvarajući krvične postupke protiv vojnih činovnika koji uzimaju mito, novinari istupaju protiv mobilizacije.

ODLAZAK VOJNO SPOSOBNIH
Sa početkom novog talasa mobilizacije naglo je porastao broj mladih vojno sposobnih ljudi koji prelaze iz Ukrajine u Rusiju. Prema podacima ruskih zvaničnika, sada se u Rusiji nalazi oko 1.270.000 vojno sposobnih građana Ukrajine.

ukrajinavojska05Savezna služba za migracije je 26. januara, na zahtev predsednika Vladimira Putina, produžila vreme boravka vojno sposobnih Ukrajinaca u Rusiji.

Podsetimo, prošle nedelje je počela masovna mobilizacija u DNR. Vlasti DNR su u više navrata naglasile da će mobilizacija biti dobrovoljna i da niko neće slati sudske pozive. Međutim, kao rezultat mobilizacije ustanici očekuju da povećaju svoje brojno stanje do 100 hiljada sa trenutnih 7-15 hiljada (tačan broj se ne obelodanjuje). Dobrovoljcima obećavaju uniforme, obuku i dnevnice.

Istovremeno je portparol Ministarstva odbrane DNR Vladislav Brig saopštio da je Donjeckoj i Luganskoj Narodnoj Republici potrebno da sakupi 30 hiljada ljudi radi zadržavanja pozicija.

Prema stanju od prošle godine, broj stanovnika Donjecke oblasti iznosio je 4,3 miliona ljudi, Luganske oblasti 2,2 miliona. Prema podacima UN od januara ove godine, 921 hiljada ljudi su registrovane od strane ukrajinskih vlasti kao interno raseljena lica, a 600 hiljada ljudi su izbegli u druge države. Ovi brojevi se konstantno menjaju. Značajan deo izbeglica se vratio, ali sa novom eskalacijom sukoba u Novorusiji broj izbeglica je ponovo počeo da raste. Sada na teritoriji koju kontroliše DNR, živi oko 2,3 miliona ljudi, a na teritoriji LNR – 1,2 miliona.

Pri punoj mobilizaciji i prelasku zemlje na ratno stanje, država može pod oružje da stavi oko osam odsto stanovništva. Ako se to učini u Novorusiji, republike će moći da povećaju brojno stanje vojske na 250-300 hiljada.

KOLIČINA UMESTO KVALITETA
Trenutno država Ukrajina raspolaže mnogo većim resursima. Aktuelni podaci o broju stanovništva u poslednje vreme nisu objavljivani. U januaru prošle godine, broj je bio oko 42 miliona (napomena, u ranim 2000-tim u ovoj postsovjetskoj državi živelo je oko 48 miliona stanovnika). Tokom prethodne godine 1,9 miliona Krimljana su postali državljani Rusije, 3,5 miliona ljudi živi na području DNR i LNR, 600 hiljada, kao što je već pomenuto, imaju status izbeglica u drugim zemljama. Još nekoliko miliona – nema tačnih podataka – građana Ukrajine redovno žive i rade u inostranstvu, pre svega, prema podacima ruskih vlasti, više od dva miliona u Rusiji. Na taj nači, broj stanovika postsovjetske Ukrajine koji žive na teritoriji pod kontrolom Kijeva može se proceniti na 32-33 miliona. Čak i jedan odsto od tog broja – što je nivo armije u mirnodopskim uslovima – daće ukrajinskim vlastima više od 300 hiljada vojnika, što će biti kvantitativno uporedivo sa brojem vojnika Novorusije nakon potpune mobilizacije. Međutim, u ovakvim poređenjima broja ličnog sastava ulogu imaju i faktori kao što su borbena obuka, talenat i iskustvo vojnih komandanata, kvalitet oružja, sistem snabdevanja itd. Ako u Kijevu postoji politika da masom slome protivnika, tada Ukrajina, uz proglašenje ratnog stanja i punu mobilizaciju, može regrutovati više od milion vojnika. Ovo, uzgred, prevazilazi snagu ruske vojske (766 hiljada, pre reformi – skoro milion vojnika).

ukrajinavojska03Opet, poređenja radi, ruski vojni budžet pri veličini vojske od 766 hiljada vojnika je oko 72 milijarde dolara. Ukrajinski vojni budžet za ovu godinu i nakon ukidanja socijalnih davanja i prebacivanja svih raspoloživih resursa na rat, iznosio je oko tri milijarde dolara. Ako bi odnos između rashoda za odbranu i veličine vojske u postsovjetskoj Ukrajini bio kao u Rusiji, tada bi u ukrajinskoj vojsci služilo 30 hiljada ljudi. Ali ovde nije reč samo količini naoružanja nego i o obuci vojnog personala u rukovanju savremenim oružjem.

„Krajem marta, prvi demobilisani vojnici mogu početi da se vraćaju – rekao je za Vzglяd urednik časopisa Arsenal Otadžbine Viktor Murahovskij. „To će imati uticaj na političku situaciju u Ukrajini. A mladi koji dođu treba da uče. Po sovjetskim standardima, individualna obuka vojnika u jedinicama za obuku traje šest meseci. Sada u Rusiji obuka traje četiri meseca. Ne mislim da će oni biti u stanju da kvalitetno pripreme regrute u razumnom roku. A, osim toga, da bi jedinica bila pripremljena, potrebno je sprovesti borbenu koordinaciju, počevši od voda i završavajući sa brigadom. To zahteva najmanje jedan period obuke. U suprotnom, njihova borbena obuka će i dalje biti na veoma niskom nivou“.

„VSU povećava brojno stanje, pokušavajući da dopuni postojeće brigade i formirajući nove brigade. Ali stvar je u tome da oni imaju značajan manjak oružja i vojne opreme. Nove brigade oni već nazivaju mehanizovanim, pri čemu se ovo ‘mehanizovane’ odnosi na pešadijske kamione“, dodao je ekspert.

On je takođe istakao u vezi s tim da će iz VSU biti demobilisani specijalisti (mehaničari-upravljači, operateri kompleksnih sistema naoružanja i tako dalje), mlađi komandanti, oficiri vodova, a zameniti ih biće sve teže i teže.

Preveo SRĐAN ĐORĐEVIĆ

Vzglяd

Svet
Pratite nas na YouTube-u