MILENKO SREĆKOVIĆ: AMERIČKI TROJANSKI KONj

Evropska komisija je spremna da žrtvuje i interese sopstvenih građana da bi američkim korporacijama...

Evropska komisija je spremna da žrtvuje i interese sopstvenih građana da bi američkim korporacijama omogućila nesmetano uvećanje profita

Ako je iko verovao da EU vodi politiku nezavisnu od američkog uticaja, nakon uvida u to kako Evropska komisija pregovara sa Sjedinjenim Državama o novom sporazumu o slobodnoj trgovini, izgubiće svaku iluziju. Netransparentnost pregovora i manipulativno isticanje pozitivnih strana ovog sporazuma – Transatlantskog trgovinskog i investicionog partnerstva (TTIP) – lišavaju nas svih uverenja o demokratičnosti Evropske unije. Posebno u kontekstu ukrajinske i grčke krize, pokazuje se da su čak i njeni glavni ekonomski procesi potčinjeni interesima američke globalne dominacije i da je Evropska komisija spremna da žrtvuje i interese sopstvenih građana da bi američkim korporacijama omogućila nesmetano uvećanje profita.

Pregovori dve strane od samog početka potpuno su nedostupni javnosti, a sve informacije o njima i inicijalni nacrti sporazuma obelodanjeni su nezvanično i bez odobrenja Evropske komisije. Prema jednom od vodećih protivnika TTIP-a, Džonu Hilariju, cilj pregovarača jeste da što pre finalizuju sporazum, sa što manje informacija koje bi dospele u javnost, kako bi ga usvojili pre nego evropski građani shvate kakva im opasnost preti. A opasnost se ogleda pre svega u uklanjanju i ono malo preostalih prepreka interesima globalnog kapitala i krupnog biznisa – prepreka u vidu građanskih i radničkih prava ili mera zaštite prirodne sredine. Prema Hilariju, TTIP sporazumom čak se dovode u pitanje i ograničenja nametnuta bankarskoj praksi, a uvedena kako se ne bi ponovila finansijska kriza iz 2008. Ugroženi su i interesi samih država članica EU, kojima prete sve veće odštete u slučaju da se korporacije pred međunarodnim arbitražnim sudovima pokažu nezadovoljne njihovom državnom politikom.

Evropska javnost je, međutim, ipak reagovala. U roku od dva meseca prikupljeno je više od milion potpisa potrebnih da se mehanizmom Evropske građanske inicijative spreči usvajanje ovog sporazuma. Kako je Evropska komisija tu inicijativu odbacila kao pravno manjkavu, koalicija građanskih organizacija pod imenom „Stop TTIP“ podnela je tužbu protiv nje pred Evropskim sudom pravde. Mada Komisija nastoji da odlučivanje o sporazumu i dalje zadrži isključivo u svojoj nadležnosti, bez potrebe da se on ratifikuje u parlamentima svake države članice EU.

Pored toga, Evropska komisija pokušava da TTIP sporazum predstavi u što pozitivnijem svetlu ističući da će (1) sporazum poboljšati ekonomsku situaciju u EU, i (2) da će se njime obezbediti energetska nezavisnost od Rusije, odnosno alternativni izvori nafte i gasa. Američki zvaničnici takođe, u kontekstu ukrajinske krize, TTIP sporazum veličaju kao „ekonomski ekvivalent NATO-a“. Naime, u SAD-u i Kanadi u upotrebi je način ekstrakcije nafte poznat pod imenom „freking“ ili hidraulično frakturisanje, koji omogućuje da se obnove naftni izvori potpuno iscrpljeni konvencionalnim načinom eksploatacije – ali uz znatne štetne posledice po prirodnu sredinu. TTIP sporazum omogućio bi automatsko dobijanje dozvole za izvoz „frekingom“ dobijenih energenata – što je u direktnoj suprotnosti sa Direktivom EU o kvalitetu goriva, usvojenom radi suzbijanja daljih klimatskih promena, a koja takvu naftu tretira kao „prljavo gorivo“.

I prognoze o poboljšanju ekonomske situacije u EU, do kojih bi TTIP navodno doveo, odbačene su u nezavisnim studijama. Naime, studija po kojoj se Evropska komisija upravljala u svojoj optimističnoj proceni rađena je po metodu koji je već dao pogrešne procene posledica prethodnih sporazuma o slobodnoj trgovini. Druge studije govore čak o mogućem gašenju više od milion radnih mesta kao direktnoj posledici TTIP-a.

Predsednik Pokreta za slobodu

Izvor Politika, 15. 04. 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u