SRBIZA

BOŠKO OBRADOVIĆ Iako radi suprotno od onog što govori i pokušava da sedi na...

BOŠKO OBRADOVIĆ

Iako radi suprotno od onog što govori i pokušava da sedi na više stolica, Vučić je u pravu: rodoljubive opcije će ga smeniti

U obraćanju naciji preko Nedeljnika Aleksandar Vučić je izrekao jednu veliku istinu: vladajući režim ne može smeniti bankrotirano i kriminalno „žuto preduzećeˮ, već – kako Vučić kaže – „stranke desne orijentacije, desne u nacionalnom smisluˮ. Vučić najpre ne imenuje koje su stranke u pitanju, ali onda prepričava razgovor sa svojim sinom, koji ga obaveštava da su u njegovom razredu jedva 3-4 učenika za SNS, niko za „žuteˮ, a svi ostali – računajući i Vučića mlađeg – srpski nacionalisti koji su za „1389, radikale, Dveriˮ. Ovom izjavom Vučić, koristeći svoga sina, samo pokušava da, sa jedne strane, drži poslednju kopču sa patriotskim biračkim telom, ali i da, sa druge, dovede u pitanje narastujuću snagu Patriotskog bloka, koji jedini predstavlja istinsku opozicionu alternativu u Srbiji danas.

Ono što je ovde, međutim, ključno jeste Vučićevo objašnjenje zašto on vidi opasnost u tzv. desničarskim strankama, što je zapravo prava poenta čitave ove sladunjave priče: „Veoma sam uplašen za ta najlakša rešenja koja ljudima deluju najjednostavnije i najlakše, a ustvari su uvek za zemlju najteža, i mnogo veća opasnost… Ako mogu da budem otvoren i iskren, mnogo veća opasnost su te desničarske stranke… a sa vrlo nejasnom ili nepostojećom ideologijom ili pristupom u ekonomiji…ˮ.

Ovim je Aleksandar Vučić prvi otvorio novu izbornu kampanju u kojoj će mu glavni rival biti upravo rodoljubive političke opcije koje čine Patriotski blok.

Pre svega, da se razumemo, Vučić i SNS su godinama unazad poznati po tome što nemaju nikakvu ideologiju, odnosno „nastupaju sa vrlo nejasnom ili nepostojećom ideologijom ili pristupom u ekonomijiˮ. Još uvek – uprkos svim pokušajima – nije utvrđena razlika između programa SNS i DS. Jedino što se sa sigurnošću može utvrditi jeste da SNS predstavlja vrhunac vladavine DOS od 5. oktobra 2000. do danas i da je osnovna karakteristika ove vladavine neoliberalna ekonomska doktrina, koja nas je dovela do ogromnog zaduživanja države, uništavanja domaćeg bankarstva, srozavanja dinara za račun stranih valuta, rasprodaje prirodnih i privrednih bogatstava, ukidanja carina na uvoz strane robe i ubijanja konkurentnosti domaće robe…

Za razliku od SNS, Pokret Dveri ima veoma preciznu ideologiju, koja kaže da u našem društvu i državi porodica treba da dođe na prvo mesto i da svi državni i društveni poslovi treba da budu stavljeni u funkciju porodice, a ništa protiv nje. Pored naših opštepoznatih rodoljubivih stavova protiv ulaska Srbije u EU i NATO, za očuvanje KiM u sastavu Srbije i čvršću saradnju sa Rusijom, o očuvanju nacionalnog identietat i pojačavanju brige za Srbe u regionu i rasejanju, porodična politika je glavna tačka našeg razlikovanja u odnosu na režim. I – ono što je danas apsolutno najvažnija razlika između nas – jeste „pristup ekonomijiˮ. Naš pristup je ekonomski patriotizam – vrlo je postojeći, jasan, realan i argumentovan, i predstavlja potpunu alternativu pogubnom Dinkićevom ekonomskom modelu, koji je Vučić nastavio.

ČEGA SE PLAŠI VUČIĆ?
Dveri predlažu:

1. Umesto ekonomski štetnog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU – prekinuti pogubni put u EU po svaku nacionalnu cenu i okrenuti se Evroazijskom ekonomskom savezu i strateškoj saradnji sa Rusijom;

2. Umesto podrške stranim investitorima iz državnog budžeta – subvencije domaćoj privredi i poljoprivredi;

dveriprotest2015a3. Umesto daljeg zaduživanja – pregovori o otpisu nelegitimnih dugova prema Svetskoj banci i MMF;

4. Umesto stranih banaka sa najvećim kamatnim stopama u Evropi – osnivanje domaće, državne Razvojno-investicione banke, koja bi po povoljnim kamatnim stopama ulagala isključivo u domaću privredu i poljoprivredu;

5. Umesto kredita indeksiranih u stranim valutama – prebacivanje svih kredita u domaću valutu i kompletna dinarizacija našeg tržišta;

6. Umesto platnog prometa u stranim bankama – vraćanje SDK i državnog platnog prometa u državne ruke;

7. Umesto prodaje poslednjih preostalih strateških prirodnih i privrednih bogatstava (Telekoma, EPS, poljoprivrednog zemljišta, izvora čiste pijaće vode, rečnih tokova, rudnika…) – njihovo stavljanje u funkciju domaćeg privrednog razvoja;

8. Umesto nezaštićenog domaćeg tržišta – podizanje carinskih i vancarinskih zaštitnih mera prema uvozu strane robe i podsticaji za svu domaću industriju i malu i srednju privredu koja proizvodi zamenu za stranu robu;

9. Umesto privatnih izvršitelja, koji otimaju porodične domove prezaduženim porodicama koje ne mogu da plaćaju svoje dugove jer su ljudi ostali bez posla u pljačkaškim privatizacijama – donošenje Zakona o zaštiti prezaduženih porodica kojim im se otpisuje deo dugova, štiti pravo na porodični dom i reprogramira ostatak duga za trenutak kada budu ponovo platežno sposobni da ga vraćaju;

10. Umesto prekobrojnih i monopolističkih stranih trgovinskih lanaca – obnova domaćih poljoprivredno-industrijskih kombinata i zadruga koji su imali čitav lanac od proizvodnje preko prerade do trgovine osnovnim životnim namirnicama, a sav njihov profit ostajao je u Srbiji;

11. Umesto sadašnje loše poreske politike – uvesti progresivno oporezivanje kojim se oni bolje stojeći oporezuju više, a siromašniji manje;

12. Umesto lažne borbe protiv kriminala i korupcije – doneti Zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. godine do danas, i oduzeti im svu nezakonito stečenu imovinu.

DIZANjE FRAKCIJA DS IZ MRTVIH
I Aleksandar Vučić odlično zna da smo u pravu i da je ovo jedini ekonomski model koji Srbiju može da zaustavi na putu u propast. Ovo isto zna i svaki ekonomista i privrednik u Srbiji, samo je pitanje ko ovo sme da kaže i uradi, a da nije ucenjen ili uplašen od stranih i domaćih centara moći. Bez obzira na to, svima je jasno da je ekonomski patriotizam jedino rešenje za Srbiju: interesi stranaca moraju biti potisnuti u drugi plan, a na prvo mesto mora doći domaći ekonomski interes.

dveriprotet201502Razumljivo je zašto se Vučić ježi od ovog programa – zato što dobro zna (a po sopstvenom priznanju to mu pokazuju i istraživanja javnog mnjenja u koje samo on ima uvid) da Srbiza, kao svojevrsna Srpska Siriza, nesumnjivo dolazi na vlast u Srbiji nakon sledećih republičkih izbora. Zbog jednog prostog razloga: neoliberalni ekonomski model je mrtav i vodi nas u kompletan bankrot, i na njegovo mesto mora doći ekonomski patriotizam. Još više se od ovoga plaše stranci, koji će sada „dizati iz mrtvihˮ i Pajtića, i Tadića, i Živkovića, i Čedu Jovanovića, i izmišljati brojne druge nove prevare na srpskoj političkoj sceni – samo da zasene dolazak patriotske alternative. Ali to je nemoguća misija – Srbiza nezaustavljivo dolazi.

Autor je član Starešinstva Pokreta Dveri

Politika
Pratite nas na YouTube-u