ZAŠTO NAPADAJU CRKVU ILI GLOBALNA RELIGIJA I LOKALNE SMETNjE

DRAGANA MILjANIĆ „Ta religija vas, uprkos vama, održava“, primetio je Rajs, upozoravajući Srbe da...

DRAGANA MILjANIĆ

„Ta religija vas, uprkos vama, održava“, primetio je Rajs, upozoravajući Srbe da ne nestanu kao narod

Poznato je da se godinama unazad, preciznije od „demokratskih promena“ 2000. godine, u pojedinim domaćim medijima vodi podmukla kampanja protiv Srpske pravoslavne crkve. Da je reč o dobro uštimovanom orkestru, govori prepoznatljiv manir, prema kome se ovi napadi prepoznaju tako što često dolaze sa naizgled suprotstavljenih frontova, koje uglavnom povezuje drugosrbijanski, (pro)zapadni duh. Kliše je manje-više isti i napadi se razlikuju samo po tome da li se tesktovi plasiraju vulgarno-bulevarski, čime se pretenduje na osvajanje površnije publike, ili su uvijeni u oblandu bojazni zbog navodno narušenog famoznog sekularizma, kao hladnog oružja u rukama demokratije, čime se gađa onaj deo publike koji teži „evropskim vrednostima“.

GLADNI TELOM I GLADNI DUHOM
U medijskom čerečenju Crkve, sveštenstvo se predstavlja kao skup beskrupuloznih lopova preobučenih u mantije. Nešto ređe, ali jednako agresivno, i kao skup perverznjaka koji, što je posebno zanimljivo, od svih nastranosti najviše voli papu. Daleko od toga da je stanje u SPC savršeno, ali je simptomatično koji se motivi kriju iza ataka na nju, a nije zgoreg obratiti pažnju i na to ko govori, pre nego na to šta je rečeno.

cincarevic04Ako znamo da se više od šest miliona građana Srbije, prema poslednjem popisu, izjasnilo da su pravoslavne veroispovesti, da od tog broja većina njih viđa sveštenika samo na svadbi ili sahrani, da je pritom ta većina iznurena višedecenijskom umetnošću preživljavanja – nije neobično da je upravo ta „ciljna grupa“, dakle, i fizički i duhovno gladnih ljudi, ona kod koje će ovakve vesti proizvesti najveći revolt.

Teško je sa sigurnošću ustanoviti ko stoji iza svih nasrtaja na Crkvu, kako zbog maglovitih informacija o finansiranju medija, tako i zbog enormne količine poluistinitih, lažnih, pa i istinitih informacija u istom paketu, vešto ukomponovanih tako da je svaki pokušaj da se u njima prepoznaju jasan cilj i naručilac prosečnom čitaocu/gledaocu nalik na potragu za pravim ljudima u Potemkinovim selima.

Istina o tome ko plaća, pa samim tim i naručuje informaciju, znatno bi olakšala posao, jer je praćenje tokova novca često najbolji način da se otkriju mnoge slilne operacije. Kako god, u prosečnom konzumentu medija prirodno se rađa revolt zbog navodne masovnom bahatosti klera, a kod mnogih dolazi i do nezainteresovanosti za ono što se u društvu dešava, čime se oslobađa prostor za dodatne manipulacije, jer je broj onih koji promišljaju i pritom su sposobni da reaguju sve manji.

Ipak, postoje neke naznake prema kojima bi se moglo naslutiti ko stoji iza kontinuiranog blaćenja Crkve. Premda su mnoge u domenu nagađanja, mogže se ukazati na to kome je u interesu da srozava njen ugled, šta se time postiže i ko bi od toga imao najviše koristi. Da bi se sve bolje razumelo, trebalo bi razmotriti koja su to ključna državna pitanja oko kojih se sudaraju suprotstavljeni interesi, ali čije rešavanje ne može da se zamisli, a da se pritom ignoriše stav SPC o njima. Pre svega, to je pitanje Kosova, a nakon njega, pitanje evropskih integracija, koje sa sobom otvara mnoštvo drugih pitanja od društvenog značaja, o kojima Crkva itekako ima svoj stav.

PRITISAK NA SABOR
Jasno je da napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu ne bi bili ni približno delotvorni kada se, verovatno iz istih centara moći i u istim medijima, istovremeno ne bi odvijao i rad na urušavanju autoriteta državnih institucija: vojske, policije, sudstva, školstva, zdravstva, a u krajnjoj liniji, i autoriteta porodice. Svedoci smo otvorenog devalviranja svega onoga što jednu državu čini stabilnom. Ovo za posledicu ima odvajanje naroda od njegovih ključnih institucija, a narod koji nema poštovanja prema svojoj crkvi i državi je kao stado bez svog pastira, koje je za svaku zver lak plen.

cincarevic08Takođe, veštačkim pumpanjem javnosti istovremeno se utiče i na institucije koje se prozivaju, i to tako da one zbog pritiska javnosti donose baš onakve odluke kakve bi odgovarale interesnim grupama koje pritisak i kreiraju. Konkretno, ovog meseca zaseda Sabor SPC, pa nije isključeno da se medijski nasrtaji, koji su u poslednje vreme intenzivirani, mogu posmatrati i u tom svetlu.

Na posletku, iako se može reći da je najveći broj Srba samo deklarativno pravoslavan, još uvek se ne može zanemariti faktor na koji je Arčibald Rajs ukazao pre skoro 90 godina, a to je specifičan odnos našeg čoveka prema Bogu, koji je ovde pretvoren u svemoćnog vladara, dok sveštenici za Srbe nisu pre svega crkveni ljudi, nego neka vrsta uzvišenih političara.

„Ta religija vas, uprkos vama, održava“, primetio je sjajno Rajs, upozoravajući Srbe da brižljivo čuvaju takav odnos, jer će kao narod nestati onda kada ga napuste.

Politika
Pratite nas na YouTube-u