PRIDNjESTROVLjE SE PRIBLIŽAVA RATU

IVAN LIZAN Kijevska vlast odbija pridnjestrovsku samostalnost i ne priznaju granice PMR sa Odeskom...

IVAN LIZAN

Kijevska vlast odbija pridnjestrovsku samostalnost i ne priznaju granice PMR sa Odeskom oblasti

Ukrajinske vlasti nisu samo razradile svoju liniju ponašanja prema Pridnjestrovskoj Moldavskoj Republici (PMR) već su zaključile da bi bilo pametno i da svoje ideje podele sa javnošću. Mihail Sakašvili, koji je postavljen za guvernera Odeske oblasti, ispričao je medijima koje zadatke ima kao prvi čovek u oblasti. Ti zadaci se svode, osim uobičajene „borbe sa korupcijom“, na jačanje granica i borbu protiv predstavnika Moskve – separatista u koje u Odeskoj oblasti spadaju pridnjestrovski i besarabski.

Sakašvili je izjavio: „U najskorije vreme Ukrajina će da obnovi zakonitost na liniji dodira. Krijumčarenje droge i oružja koji su prolazili preko te granice ne nose ništa dobro. Postoji predsednikov program koji planira da se za učvršćivanje granice izdvaja više novca. Do toga će doći kada mi u svim organima smanjimo korupciju. Jer tamo svuda može da se zategne bodljikava žica, ali, ukoliko tamošnji carinik ili graničar podigne tu žicu i propusti krijumčare – sve gubi smisao. To znači da ovde imamo dve tačke.

1. Učvršćivanje granice; i

2. Kontrolu korupcije“.

U ovoj izjavi je značajno to da kijevske vlasti, koje predstavlja Sakašvili, odbijaju pridnjestrovsku samostalnost i ne priznaju granice PMR sa Odeskom oblasti, koju on naziva „tačka dodira“, po analogiji sa granicom između LDNR i Ukrajine.

„OBNOVA CELOVITOSTI UKRAJINE“
Kao Sakašvili misli i bivši sekretar za štampu Petra Porošenka, a sada poslanik u Radi Irina Friz. Ukoliko se izbriše prazna priča, suština njenih izjava o PMR se svodi na to da ta Republika predstavlja centar krijumčarenja svega, pa i narkotika, na jug Ukrajine, kao i mesto odakle se diverzanti i vojna pretnja razilaze na sve strane. Sama teritorija, kako smatra Irina Friz, depresivna je i ne zaslužuje pravo na postojanje. Zato PMR treba da se likvidira i da se da na upravljanje Moldaviji, što će za Kijev da znači „obnovu celovitosti Moldavije, pojavu predvidljivog partnera na jugozapadu i likvidaciju granične tvrđave Ruske Federacije“. Kako bi se taj cilj postigao potrebno je 6-7 meseci potpune ekonomske blokade te Republike.

pridnjestrovljeMeđutim, kako kaže Friz, Moskva planira da vrši vojne provokacije protiv Ukrajine u PMR, te je zato neophodna „potpuna i apsolutna ekonomska blokada“, koja će dovesti do socijalne eksplozije i demontaže PMR. Priču o krijumčarenju droge i oružja treba shvatiti kao zvaničan razlog za blokadu Pridnjestrovlja, koja je i tako već u toku, kao i potrebu da se ona stalno pojačava.

Za sada se blokada koju je zavela Ukrajina svodi na:

1. Zabranu izvoza podakciznih roba iz PMR;

2. Zabranu uvoza roba koje PMR kupuje kao država;

3. Ograničenje izvoza roba iz Republike od strane subjekata privredne delatnosti koji nisu registrovani u Moldaviji;

4. Odbijanje da se u Ukrajinu propusti 250.000 Pridnjestrovaca koji poseduju ruske pasoše.

Ako se uzmu u obzir izjave Friz i Sakašvilija, treba očekivati postepeno jačanje blokade i provokacija, za koje će se tvrditi da predstavljaju povod da se prema PMR uvede režim potpune blokade, kao što je to već urađeno u LDNR.

Značajno je da sada Petro Porošenko mirno može da se nazove ekspertom za blokadu: Ukrajina je uvela blokadu prema LNR, DNR, prema Krimu i Pridnjestrovlju. Pritom je sam Porošenko bio đak jedne škole u pridnjestrovskom gradu Bendera.

SPREČAVANjE RUSKOG VAZDUŠNOG MOSTA
Paralelno se skuplja ljudstvo vojnih snaga Ukrajine kod granice sa Pridnjestrovljem. „Što se tiče vojnih formacija koje se nalaze kod granice Ukrajine i Pridnjestrovlja, istina je, one su dislocirane, i njihov broj se povećava, to se vidi i golim okom. Vojne jedinice su smeštene u neposrednoj blizini propusnih punktova, postavljena su naselja od šatora, a sve to još više uznemiruje“, izjavila je Nina Štanski, šef Ministarstva inostranih poslova PMR.

sakasviliodesa02malaOsim toga, Kijev je odlučio da protivavionske raketne komplekse S-300 predislocira u Bolgradski rejon Odeske oblasti, što će nebo nad Besarabijom, ukoliko se donese odluka o formiranju vazdušnog mosta za snabdevanje ruske grupacije jedinica i mirotvornog kontingenta u PMR, zatvoriti za ruske avione . Uostalom, daljina leta S-300 je takva da on lako pokriva i vazdušni prostor juga Moldavije. A 9. juna je Porošenko stavio van snage sporazume o vojnoj saradnji između Ruske Federacije i Ukrajine.

U Rumuniji, koja faktički upravlja Moldavijom, nastavlja se politička kriza: umereni unionista i, kada zatreba i predsednik, Nemac Klaus Johanis, poražen je od poslanika parlamenta koji su odbili da glasaju za otvaranje krivičnog postupka protiv neobuzdanog unioniste i po potrebi i premijera Viktora Ponte.

Značajno je da je 5. juna štićenik Berlina Klaus Johanis izjavio da se Rumunija zalaže za obnovu pregovora o regulisanju pridnjestrovske krize u formatu „5+2“. Istovremeno, kolega Ponta, kako tvrdi bivši premijer Rumunije Trajan Basesku, po ko zna koji put izjavljuje da će se Moldavija naći u EU samo ukoliko Rumunija „proguta“ Moldaviju. Ponta smatra da će taj proces biti završen do 2018. godine.

Uzimajući u obzir činjenicu da su u Rumuniji na vlasti ostali radikali, sa velikom verovatnoćom će u perspektivi doći do smenjivanja ruskih mirotvoraca u „oslobođenom“ Pridnjestrovlju, jer je već formiran moldavsko-rumunski mirotvorni bataljon, kome u perspektivi planiraju da se pridruže Poljska i Ukrajina. Takođe je moguće da će se novi bataljon naći i u drugim mestima, u koja će biti slat po naređenju Vašingtona.

A u Pridnjestrovlju su za to vreme motostreljačke jedinice operativne grupe ruskih armija pristupile vežbama specijalne pripreme, između ostalog i vežbama doterivanja taktičkih načina prekidanja napada niskoletećeg jurišnog aviona Su-25 i udarnog nosača helikoptera Mi-24.

Odnako/FSK

Svet
Pratite nas na YouTube-u