EKSKLUZIVNO: PREDLOG RUSKE REZOLUCIJE O BIH

Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podelila je svim članicama Saveta bezbednosti Nacrt svoje rezolucije...

Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podelila je svim članicama Saveta bezbednosti Nacrt svoje rezolucije o BiH u koji je Sputnjik imao uvid

Savet bezbednosti,
Podsećajući na sve svoje prethodne relevantne rezolucije koje se tiču konflikata u bivšoj Jugoslaviji i relevantne izjave svog predsedavajućeg,

Imajući na umu svoju primarnu odgovornost po Povelji Ujedinjenih nacija za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti i naglašavajući značaj preduzimanja mera čiji je cilj sprečavanje i rešavanje sukoba [S/RES/1738 (2006) PP.1]

Rešen da unapređuje mirno rešavanje sukoba u skladu sa ciljevima i principima Povelje Ujedinjenih nacija [S/RES/2183 (2014) PP.17]

Ponovo potvrđujući svoju predanost očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta svih država na teritoriji bivše Jugoslavije u okviru njihovih međunarodno priznatih granica, [na osnovu S/RES/2183 (2014) PP.2]

Naglašavajući svoju predanost podršci sprovođenju Opšteg okvira sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i aneksima uz njega (kolektivni Mirovni sporazum, S/1995/999, aneks), kao i relevantne odluke Saveta za sprovođenje mira (PIC), [S/RES/2183 (2014) PP.4]

Pozdravljajući dvadesetu godišnjicu Mirovnog sporazuma i naglašavajući njegovu ulogu u postkonfliktnom pomirenju u Bosni i Hercegovini, kao i u širem regionu [novo]

Podsećajući na deklaracije Ministarskih sastanaka Konferencije o sprovođenju mira [S/RES/2183 (2014) PP.10]

Skrećući pažnju svih država na mehanizme pravde i pomirenja u punom obimu, uključujući nacionalne, međunarodne i „mešovite“ krivične sudove i tribunale i komisije za istinu i pomirenje i napominjući da takvi mehanizmi mogu da unaprede ne samo individualnu odgovornost za ozbiljne zločine, već i mir, istinu, pomirenje i prava žrtava [S/RES/1738 (2006) PP.8]

Ponovo potvrđujući relevantne odredbe Završnog dokumenta Svetskog samita 2005. koji se tiče zaštite civila u oružanom sukobu, uključujući paragrafe 138 i 139 koji se tiču odgovornosti za zaštitu stanovništva od genocida, ratnih zločina, etničkog čišćenja i zločina protiv čovečnosti, [S/RES/2220 (2015) PP.11]

Izražavajući žaljenje zbog veoma ozbiljnih zločina koji se tiču međunarodne zajednice u celini, počinjenih tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji nad osobama različitog etničkog i verskog porekla, [novo]

Podsećajući na presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog suda pravde koje se odnose na zločine počinjene od različitih strana u konfliktima na teritoriji bivše Jugoslavije, [novo]

Podsećajući na odgovornost država za okončanje nekažnjivosti i krivično gonjenje odgovornih za genocid, zločine protiv čovečnosti, ratne i druge zločine [S/RES/2068 2012]

1. Najoštrije osuđuje veoma ozbiljne zločine koji se tiču međunarodne zajednice u celini a koji su počinjeni tokom konflikta u bivšoj Jugoslaviji nad ljudima različite etničke i verske pripadnosti.

2. Naglašava odgovornost država da poštuju relevantne obaveze po međunarodnom pravu kako bi se okončala nekažnjivost i krivično procesuirali odgovorni za veoma ozbiljne zločine koji se tiču međunarodne zajednice u celini.

3. Izražava saučešće žrtvama na svim stranama konflikta u bivšoj Jugoslaviji, kao i njihovim porodicama i poziva države-članice da nastave da pružaju dugoročnu podršku preživelima, kao što je i predviđeno.

4. Pozdravlja rad Međunarodne komisije za nestala lica i Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, koji locira i identifikuje ostatke žrtava u Bosni i Hercegovini, a koji je dao značajan doprinos izvođenju počinilaca pred lice pravde

5. Ponovo potvrđuje svoju podršku Mirovnom sporazumu, kao i Parisko-dejtonskom Sporazumu o stvaranju Federacije Bosne i Hercegovine od 10. novembra 1995. (S/1995/1021, aneks) i apeluje na strane da se striktno pridržavaju obaveza prema ovim Sporazumima; [S/RES/2183 (2014) OP.1]

6. Ponovo naglašava da primarna odgovornost za dalje uspešno sprovođenje Mirovnog sporazuma leži na vlastima u samoj Bosni i Hercegovini; [na osnovu S/RES/2183 (2014) OP.2]

7. Apeluje na Bošnjake, Hrvate i Srbe, kao na konstitutivne narode (zajedno sa drugima) i na sve građane Bosne i Hercegovine iz oba entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da unapređuju mir, pravdu, toleranciju i pomirenje, [na osnovu Mirovnog sporazuma; Ustava Bosne i Hercegovine]

Izvor Sputnjik, 29. 06. 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u