SREBRENIZACIJA ŠKOLE

ZORAN AVRAMOVIĆ Zašto zapadni centri predlažu da Srebrenica uđe u škole kao primer genocida...

ZORAN AVRAMOVIĆ

Zašto zapadni centri predlažu da Srebrenica uđe u škole kao primer genocida

U nekim deklaracijama i rezolucijama o Srebrenici koje se pišu po zapadnoinostranim centrima moći predlaže se da ovaj grad uđe u škole (srpske ili sve škole Evrope ili sveta) kao primer genocida koji ne sme da se ponovi.

Zašto je ovakav predlog neodrživ?

Škola je ustanova u kojoj se predaje istinito znanje o sveukupnoj stvarnosti. Svaki pojam i svaka činjenica, pre nego što postanu deo nastavnog plana i programa, moraju da budu usaglašeni u stručnim krugovima nauke i univerziteta. U suprotnom, škola bi bila mesto ideološkog, političkog, zdravorazumskog znanja.

alijaizetbegovic07Problem sa Srebrenicom je u tome što svako njeno uguravanje u programe na kao mesta genocida mora izazvati međunacionalne konfliktne posledice u regionu Balkana.

Zašto?

Zato što motivacija nije istinosnog karaktera. Najpre, da bi deklaracija zadovoljila kriterijum naučne istine (znanje i činjenice), neophodno je naučno osvetliti kontekst ratnih sukoba u BiH tokom tri godine. Tačno utvrditi šta se dogodilo u tom gradu 1995. godine, u pogledu stradalih Bošnjaka u ratnim okršajima i posle predaje. Taj podatak je neophodan pošto branioci srebreničkog genocida insistiraju na osam hiljada pogubljenih.

Drugo, pojam genocida ne može se koristiti u srebreničkom slučaju zbog nepostojanja svih elementa pojma. Tako, žene, deca i starci su evakuisani, a za tri godine ratnih sukoba, dogodio se zločin u tom gradu a u drugima nije. To znači da plana o istrebljenju nacije nije bilo, već trenutne osvetničke reakcije.

Nije reč samo o tome. Kako staviti u istu ravan genocid nad Jermenima, Jevrejima i Srbima u Jasenovcu? Ili sve genocide u novijoj svetskoj istoriji? Kako dovesti u vezu milionska pogubljenja ogromnog broja pripadnika jedne nacije sa nezakonitim likvidacijama nekoliko hiljada samo muškaraca u toku i posle oružanih borbi?

Ima još jedan razlog zašto bi takva odluka bila suprotna nameravanoj svrsi. I kada je genocid učinjen, politički vladari država čiji su pripadnici to učinili ne prihvataju kvalifikaciju genocida. Turci neće da prihvate tu krivičnopravnu kvalifikaciju. U Hrvatskoj se teško ta reč izgovara. A nema nikakve sumnje da politički i haška kvalifikacija zločina u Srebrenici kao genocida, neće biti prihvaćena u javnom mišljenju i ponašanju srpskog naroda u najvećem broju. Nema te sile koja će naterati narod da misli kako misli o javnim stvarima.

srebrenica lijesoviSad, zamislimo nekog nastavnika u srpskoj školi koji bi morao sve ovo da predaje učenicima pod moranje? A to moranje je najveći problem. Predlagati sudsku zaštitu protiv osporavanja genocida u Srebrenici je atak na slobodu naučnog mišljenja. Za nauku ništa nije sveto. Nauka je kritička delatnost zasnovana na metodu. Koja bi naučna misao pristala na zabranu i ograničavanje sopstvene delatnosti na zabranu istraživanja bilo kog predmeta u društvu i politici?

Škola koja bi nešto morala politički i ideološki, a da nije naučno utvrđeno, bila bi antiškola i podsetila bi na vreme jednog tipa internacionalizma, kroz čije iskustvo smo prošli u SFRJ.

Novosti

Politika
Pratite nas na YouTube-u