ODGOVOR KOMENTATORIMA ILI SRBIZA ĆE USPETI KAO I SIRIZA

MILAN DAMJANAC Voleo bih kad bi sve bilo jednostavno, ali nije, bez obzira šta...

MILAN DAMJANAC

Voleo bih kad bi sve bilo jednostavno, ali nije, bez obzira šta poručuju lideri nekih stranaka, ne svesni za čiji račun igraju

Rasprava o levici i desnici ovih dana izaziva dosta komentara. Moje razmatranje te teme je izazvalo neke negativne komentare, kojima bih hteo da posvetim posebnu pažnju. Prvo, u kratkom tekstu nije bilo moguće razmotriti detaljnije razlike između levice i desnice, tako da je to tek ovlaš pomenuto. Drugo, nikad nisam, ni u ovom ni u prošlom razmatranju o krizi konzervativnih stranaka u Srbiji, rekao da levica i desnica nisu kategorije koje su danas u mejnstrim politici prilično približene. One nisu, pak, približene zato što su se idejno približile, već zato što većina stranaka i većina država služi stranom kapitalu. Globalni kapital kotroliše sistem, a iza globalnog kapitala stoji vojna i politička moć. Sve stranke koje u tome učestvuju, bez obzira da li su stranke levice ili desnice, njemu služe. Ovo, naravno, nije situacija i problem samo Srbije, već velike većine zemalja.

NOVA GLOBALISTIČKA LEVICA
To ipak ne znači da je podela na desnicu i levicu prevaziđena. To takođe ne znači da vodim jalove teoretske rasprave i nemam razumevanja za promene na političkoj i društvenoj sceni. Niko nije obrisao podelu na levicu i desnicu. Ona je suštinska, i naravno da će u nekom trenutku biti ponuđeno nešto treće, ali će to treće biti daleko bliže levici (socijalni konstruktivizam i postmoderna izrodiće nove političke teorije). Tačnije, levica će biti iskorišćena kao nekada desnica. Postoji poplava teorija u različitim disciplinama koje se mogu svrstati u desni ili levi politički spektar. Ipak, sve nove mejnstrim teorije, one koje se trenutno izučavaju, su levičarske, i to ni malo nije slučajno. Nova levica, koju propagira globalni kapital, će se u novoj podeli karata svesti na nešto više ublažavajući faktor u ekonomskom smislu i ubrzavajući u političkom. Dok, sa jedne strane, bude olakšavala ekonomsku situaciju kratkoročno, sa druge će dugoročno menjati identitet naroda i činiti ga spremnijim za globalno mešanje identiteta. Kao što je nekada desnica pomogla globalnom kapitalu da svede nacionalne identitete na par flaša pića i dva letovališta, tako će levica biti iskorišćena da ukloni poslednje tragove tradicionalnih religija, nacionalne istorije i kulture.

bertoluci20vek02Dakle, ništa nije prevaziđeno, već se takav utisak stvara zbog toga što globalni kapital pritiska sve države i sve antimejnstrim pokrete, bili oni levičarski ili desničarski. Ta levica i desnica, koje su napadnute, su iskrene i prave, one ne služe globalnom kapitalu i stoga se javlja potreba za zajedničkom odbranom. To, naravno, ne znači da su se razlike izgubile. Ništa se nije izgubilo. To što se iskrena levica i desnica zajedno brane, ne znači da su postale jedno niti da ih možemo svrstati pod pojam „antiglobalizma“, bez da prethodno definišemo šta je to u tom pojmu što bi mogao biti zajednički model. Taj pojam označava savez različitih heteronomnih sistema kojima je zajedničko borba protiv zapadne hegemonije i kapitala, ali takav opis nije dovoljan da bi se govorilo o novoj ideologiji ili sistemu.

Dalje, mi inače živimo veoma teško i država nam propada, ali to ne znači da mi sad možemo da rešavamo ono što nisu rešili mnogo jači i pametniji od nas. Mi moramo da preživimo. Ali ne da preživimo biološki – da neko ne razume pogrešno – da preživimo kao narod, identitetski, da znamo šta smo i ko smo. A to nećemo uraditi tako što ćemo se boriti protiv svetskog kapitalizma. To ćemo uraditi tako što ćemo promeniti državnu politiku prema Kosovu, tako što ćemo ojačati veze sa Republikom Srpskom, a na unutrašnjem planu zaštiti identitet i nasleđe, onako kako to radi Dodik u Republici Srpskoj (čija je najveća mana upravo loša ekonomska politika).

NEPRIRODNA SITUACIJA
Nikada nisam rekao da ne treba ništa da menjamo, niti da treba da „legnemo i umremo“, niti da će se „stvari srediti same od sebe“, već da moramo da ih menjamo pametno i kontrolisano. U suprotnom ćemo ponovo imati efekte Petog oktobra. A ako vam još uvek nije jasno, pogledajte dramu Aleksisa Ciprasa i Grčke. Ne možemo mi da se borimo protiv globalnog kapitala, ali možemo da učinimo ponešto da država više interveniše u ekonomskoj sferi, o čemu je Nebojša Katić odlično pisao.

bertoluci20vek05Uostalom, razume se da podela „desnica“/ “levica“ jednom broju ljudi može biti potpuno nejasna ili bespotrebna, posebno u Srbiji. I to je sasvim u redu, i to zbog toga što živimo u zemlji u kojoj postoji nekoliko drugih podela. Na primer, nama se ideologija u strankama u najboljem slučaju svela na „patriotska“ i „izdajnička“. To samo govori u kakvom stanju se nalazimo. Normalno bi bilo da je svaka stranka patriotska, bez obzira na ideje koje ima. Jedino je kod nas normalno da postoji samo par patriotskih organizacija i ostalih koje direktno rade protiv srpskih interesa. Sledeća podela među patriotskim organizacijama je na one koje iz najbolje namere rade za ili protiv interesa zemlje. Ne učlanjuju se kod nas ljudi u političke stranke zbog idelogije, već zbog toga što procene da li je „izdajnička“ ili „patriotska“ – naravno, kad nije nešto drugo u pitanju.

Dakle, neprirodna situacija u kojoj živimo i potpuno sluđen narod i javna scena utiču na naše poimanje politike – zato i tako često grešimo u izboru, zato što izbora gotovo i da nemamo.

Što se tiče malicioznih komentara na moj račun, i čuvenih srpskih „hajde da nalepim etiketu“ bez ikakvih argumenata, reći ću sledeće: kao i uvek do sada, svaki moj potez, bilo kakav da je, u političkoj sferi neće biti vođen ličnim interesima. Nikad ih u politici nisam imao. Možemo se sporiti oko toga da li ispravno ili neispravno tumačim situaciju, i da li grešim ili ne. Ipak, teško je bez neke veće distance to reći, bar u ovom slučaju.

Najviše bih voleo da su stvari crno-bele, kao što ih deo čitalaca predstavlja. Voleo bih da se sve može tako jednostavno posmatrati i analizirati, ali se bojim da ne može, bez obzira šta sa novinskih stubaca poručuju lideri nekih stranaka od kojih neki nisu ni svesni u kakvu se političku igru upuštaju i za čiji račun.

Politika
Pratite nas na YouTube-u