VELjKO ĐURIĆ MIŠINA: GENOCID NAM NAMEĆU UPORNO, UNAPRED JE ODREĐEN I BROJ ŽRTAVA!

U antisrpskoj harangi naročito su bili uspešni Englezi Sudbina muslimanskih vojnika u julu 1995....

U antisrpskoj harangi naročito su bili uspešni Englezi

Sudbina muslimanskih vojnika u julu 1995. godine u Srebrenici ne može se kvalifikovati kao genocid već kao ratni zločin. Uostalom, nije poznato da su planski ubijani stanovnici bez obzira na pol i starost, već samo vojno sposobni muškarci. Imajući u vidu tumačenja uglednih poznavalaca genocida i holokausta Efraima Zurofa i Jehude Baraka, nema potrebe ponavljati da se u Srebrenici jula 1995. nije dogodio genocid.

Veljko Đurić Mišina, istoričar i direktor Muzeja žrtava genocida, ovako ocenjuje događaje koji su se odigrali u julu 1995. godine u Srebrenici.

On navodi da je unapred zadat i broj stradalih – 8.000!

— Planeri medijske hajke želeli su da od srpskog stradalnog naroda naprave zločinački pa su, pored ostalog, taj broj proglasili svetim i nedodirljivim. Uostalom, treba uporediti broj stradalih koji je ispisan na samom ulazu u groblje u Potočarima sa brojem nadgrobnih spomenika, uz najavu da će i ove godine biti novih sahrana i spomenika!

Zapadne države, na čelu sa Velikom Britanijom, uporno tvrde da su Srbi u Srebrenici počinili genocid…
— Velika Britanija je bila na strani Amerike u procesu raspada Jugoslavije od 1990. godine, pa i u bombardovanju srpskih položaja kako u Republici Srpskoj Krajini, tako i u Bosni i Hercegovini! U medijskoj harangi protiv Srba tih godina naročiti uspeh imali su Englezi.

Od naših političara očekuje se da svake godine odu u Srebrenicu i da se poklone žrtvama…
— Angloamerički diktat, podržan i iz Berlina, nema osnovu jer se time prećutkuju srpske žrtve, i tako se, pored ostalog, od Srba stradalnika prave zločinci. Potom, sledi zahtev za promenu Dejtonskog mirovnog sporazuma, unitarizacija Bosne i Hercegovine, odlazak preostalih Hrvata iz centralne Bosne, a Srba iz federacije… Ili nešto sasvim treće: novi rat! Uzgred, da li se ijedan pripadnik muslimanske političke elite odredio prema zločinima pripadnika sopstvenog naroda?

Ti odlasci, navodno, treba da doprinesu pomirenju u regionu.
— Istorija nas uči da su saznanja o prošlosti promenljiva kategorija. U toj ravni možemo i treba da bez ostrašćenosti razgovaramo o Srebrenici, novim saznanjima i detaljima. A da pritom ne zaboravimo na tragičnu prošlost 20. veka, posebno na Jasenovac! Upravo zbog toga mi sa srpske strane pokušavamo da privolimo drugu i treću stranu da započnemo, za početak, izmenu baza podataka sa podacima o poginulim i nestalim, o stratištima i grobnicama, razmenu najvažnije dokumentacije o prelomnim događajima… kako bismo ispisali prihvatljiva tumačenja opšte tragedije ovih prostora.

Ove godine navršava se i 20 godina od progona 250.000 Srba iz Hrvatske. Zašto zapadne države „Oluju“ ne tretiraju kao genocid?
— Angloamerička i nemačka politika u građanskom ratu u Hrvatskoj i BiH i svrstavanje na drugu stranu, hrvatsku ili muslimansku, nasuprot srpske, može da se shvati i kroz odnos prema srpskoj tragediji s početka avgusta 1995. To je jasnije kada se ima u vidu i agresija na Srbiju 1999. godine jer se u svakoj sferi, naročito u medijskoj, prećutkuje srpska tragedija, ali i genocid izvršen nad srpskim narodom. Uostalom, da li su vojnici NATO birali pol i starost svojih žrtava, kao što su znali za vojne i civilne ciljeve, privredne resurse… Zar se to ne može svrstati pod pojam genocida koji su 1948. godine utemeljile Ujedinjene nacije?

Da li ste uspeli da rešite probleme sa kojima se suočavao Muzej žrtva genocida na čijem ste čelu?
— Muzej žrtava genocida je stvoren 1992. godine, a stvarno je počeo sa radom tri godine kasnije. Do danas nije uspeo da reši problem neophodnih uslova niti stalne postavke. Jedno od rešenja može da bude stvaranje memorijalnog kompleksa na Starom sajmištu u Beogradu. No, to je tema izvan naših mogućnosti jer je o tome počeo da se intenzivnije bavi grad Beograd. Mi smo ponudili donošenje zakona o Memorijalnom komleksu sa više institucija kao što su muzej, arhiv, biblioteka, učionice.

Autor Lj. Begenišić
Izvor Novosti, 06. jul 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u