EU ČEKA SAVEZ KONTRAELITE I ANTIELITE PROTIV PREZASIĆENE ELITE

MIHAIL HAZIN Taj prizor neće biti preporučljiv za one sa slabim srcem Postoje tri...

MIHAIL HAZIN

Taj prizor neće biti preporučljiv za one sa slabim srcem

Postoje tri fundamentalno različita pristupa postojećem svetskom poretku. Prvi: sve je dobro i ne treba ništa menjati, samo malo izbalansirati i poboljšati. Drugi: postojeći sistem nosi u sebi principijelne nedostatke, ali oni ne potiču od toga što je sama ideja pogrešna, već su posledica toga da onaj ko kontroliše i razvija sistem pravi ozbiljne greške. Klasičan primer: mišljenje da u Rusiji problemi nisu povezani sa pogrešnim opredeljenjem za kapitalizam, već sa tim što se on nepravilno razvija.

Dakle: potreban je samo car-baćuška, koji će Ruse da zaštiti od izdajničkih masona i obezbedi da niko ne odstupa od pravoslavnih principa, ili nas, naprotiv, ujediniti sa antizapadnim susednim zemljama i kreirati svoja pravila igre, različita od onih koje predlaže Vašington itd.

Treća opcija je radikalna. Ona govori o tome da je postojeći svetski poredak sam po sebi nepravedan, da je u njemu nemoguće smanjiti jaz između bogatih i siromašnih i da konačno „ceo svet nasilja” mora biti „razrušen do temelja”, a onda… A onda ćemo videti šta ćemo i kako ćemo. Zagovornici ovog pristupa uostalom rezonski podsećaju da je jedini sistem u kome su bogati bili ograničeni bio stvoren na teritoriji Rusije isključivo zaslugom sličnih njima. Druga stvar je što su se kasnije upravo oni poburžoazili i sve ono što su stvorili za kratko vreme sami uništili – međutim to je tako prirodno, buržoazija ne voli radikale.

KAD KONTRAELITA POSTANE NEPOŽELjNA
Dakle, prvu grupu predvodi elita. Drugu kontraelita. U nekom ljudskom smislu predstavnici kontraelite su bezuslovno deo elite, ali posle fundamentalnih pitanja koja se tiču imovine – oni postaju nepoželjni. U Rusiji, naprimer, predstavnici kontraelite mogu biti pisci, novinari, generali, naučnici, ali ne i šefovi vlada i Centralne banke. Setite se kakva je pometnja nastala kada je samo nagovešteno da bi Sergej Glazjev, akademik i Putinov savetnik, mogao biti imenovan za predsednika Centralne banke, jer on nije iz elite, već svetao predstavnik kontraelite.

rebelija05Treću grupu, čiji je tipičan predstavnik Islamska država, čini prava antielita. Uostalom, iz tog razloga je naivno tvrditi da je njeno rukovodstvo „kupljeno” od CIA, SAD ili nekog drugog. Ali, ako si sebi postavio za cilj uništenje svetskog sistema, tada, po definiciji, nikome ništa ne odgovaraš. Ako se tvoji lokalni interesi sa nekim poklapaju, moguće je i novac uzeti i lake ruke ga potrošiti na zadatke koje ti sam pred sebe postaviš. Lenjin je, po svemu sudeći, od nemačkog Generalštaba uzimao novac, ali je njega taj novac malo obavezivao (osim ako ne uračunamo neutemeljeno mišljenje da su sa Lenjinom bili agenti carske obaveštajne službe, a onda, čak i po formalnim okolnostima, to ne bi bila izdaja već specijalna operacija).

Ako ovaj pristup primenite na Evropsku uniju, onda su elita oni koji danas pokušavaju da sačuvaju njeno jedinstvo i potčinjenost prema SAD, čak i nauštrb interesa pojedinih zemalja i naroda; kontraelita su oni koji se trude da izmene opšti model EU nametnut od strane SAD; a sa antielitama je sve jasno.

KAD ELITA ODBIJA RAZGOVOR O PROMENAMA
Dakle, Merkelova, Oland i dr. i sl. su evropska elita. A, recimo, mađarski premijer Orban je predstavnik kontraelite. Da, on spada u opšti kontekst, ali sve vreme otvoreno kritikuje sistem, i to ne radi zato što je sam po sebi destruktivan, već, naprotiv, zato što shvata da sadašnji sistem neće dugo, i zato pokušava da ga nekako modifikuje. Možda i stoga što je i sam u opšteljudskom smislu nacionalista, dobro shvata šta će se desiti ako u Istočnoj Evropi na vlast dođe antielita slična Desnom sektoru.

rebelija04Napominjem da pravi kadrovi Desnog sektora nisu antielita, već prosto terorističko-banditska struktura, koju su njeni gospodari formirali za obavljanje konkretnih zadataka. A svi su se, kao i obično, nadali da će se oni, onako kako su iznenada iz senke ispuzali, u nju odjednom i vratiti. Ali okolnosti su se, kao i obično, pokazale drugačijim od planova specijalnih službi, pa je ta organizacija počela da se menja, stvarajući određenu sferu ideja, u okviru kojih antielite i rastu. I možete biti sigurni da će oni i dalje rasti, stvarajući masu problema, čak i većih nego što ih je sam Desni sektor dosad pravio.

Ipak, vratimo se Evropskoj uniji. Njena kontraelita se danas, u pozadini ekonomske krize i prilično teških (u smislu sudbine EU) američkih planova koji su već postali javni, bori za vlast. To su Marin le Pen u Francuskoj, to je i Umberto Bosi, lider Severne lige u Italiji, i mnogi drugi. Uzgred, veoma je moguće da premijer Grčke Aleksis Cipras, koji ne želi uništenje Evropske unije (za sada?), predstavlja elitu, ali novu. Međutim, to ćemo tek da vidimo. Glavna stvar je u sledećem. Pošto elita kategorički ne želi čak ni da razgovara o bilo kakvim promenama – što se može videti iz činjenice da odbija da prizna i samo postojanje ekonomske krize, ograničavajući se mantrama u stilu „sve je dobro, prelepa markizo!” – može se desiti da u Evropskoj uniji vidimo predivnu sliku savez kontraelite i antielite protiv dosadne i prezasićene elite. Prizor neće biti preporučljiv za one sa slabim srcem.

Preveo SRĐAN ĐORĐEVIĆ

Fakti

Svet
Pratite nas na YouTube-u