POČELO JE ILI KAKO JE BOSANSKO GLASILO ISIS OBELEŽILO UBISTVO VOJNIKA

Ovo je tek početak, o Bosno, ovo je tek početak, o Evropo, ovo je...

Ovo je tek početak, o Bosno, ovo je tek početak, o Evropo, ovo je tek početak prolijevanje vaše prljave krvi

Baš kao što smo i upozoravali i govorili, ali ta upozorenja nisu se uzela za ozbiljno, u BiH su jučer ubijena dva vojnika oružanih snaga BiH.

Upozoravali smo vas da će Evropom teći krv, a posebno Bosnom i da ono što dolazi je gore i gorčije. I eto ga, desilo se, ubijena su dva prljava vojnika koja su se borila za nacionalizam i tagute i branili državu i vladu koja im nikakvo dobro nije donijela. Ubijena su dva vojnika od kojih je jedan Srbin, pravi nevjernik, a drugi Bošnjak, murted (otpadnik od vjere).

Hvala Alahu Koji Svoja obećanja ispunjava i pomaže svoje iskrene robove mudžahida i muvehide.

Ovo je tek početak, o Bosno, ovo je tek početak, o Evropo, ovo je tek početak prolijevanje vaše prljave krvi, koja će teći vašim prljavim ulicama, sve dok se zastava tevhida ne zavijori širom cijele Evrope, i šire.

O omladino Islama, o muvehidi u Bosni, o mudžahidi u Bosni, krenite prema Alahovom zadovoljstvu, krenite prema Alahovoj milosti, krenite u ubijanje tih taguta, murteda i nevjernika u vašim državama, a posebno u Bosni. Krenite braćo, oni su slabi i jadni, pouzdajte se u Alaha i krenite Alahovom blagodati. Ubijajte njihove tagutske prljave vojnike gdje god možete, ne dajte im mira, neka njihova prljava krv teče ulicama Bosne i Evrope.

Krenite po svoj šehadet, volite smrt na Alahovu putu, krenite i budite ubijeni na Njegovu putu. Krenite prema Dženetu, koji je prostran kao nebesa i zemlja. Pa zaista nema vam ponosa i pomoći osim u džihadu (borbi) protiv taguta i njihovih vojnika i otpadnika tamo i na svakom mjestu.

Molimo Alaha da vas pomogne i učvrsti u borbi i ubijanju taguta i njihovih vojnika i murteda na svakom mjestu. Molimo Alaha da učvrsti vaše korake i počasti vas šehadetom.

A Alah čini šta hoće, ali većina ljudi neće da zna.

Izvor, vijesti ummeta, 19. novembar 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u