ZAHTEV ZA RASPISIVANjE REFERENDUMA O DALjEM PRIDRUŽIVANjU SRBIJE EU

Referendumsko izjašnjavanje postaje neophodno i neodložno Srbija se danas nalazi pred novom istorijskom dilemom:...

Referendumsko izjašnjavanje postaje neophodno i neodložno

Srbija se danas nalazi pred novom istorijskom dilemom: kojim putem država dalje treba da ide? Ima li smisla dalji put Srbije u EU ili su evrointegracije Srbije doživele krah?

Na to pitanje treba da odgovore građani. Građani Srbije u odsudnim trenucima za budućnost svoje zemlje imaju pravo da budu pitani i da odluče kako da se država pozicionira u vremenu naraslih tenzija među velikim geopolitičkim silama, štiteći svoje nacionalne interese.

U okviru pregovaračkog procesa na putu ulaska Srbije u EU pred nas će se postaviti niz novih pritisaka među kojima su već istaknuti uslovi da priznamo tzv. nezavisno Kosovo i da moramo uvesti sankcije Rusiji i ukinuti po nas izuzetno povoljan Sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom. Na istom „bezalternativnomˮ putu u EU uslovljeni smo i ulaskom u NATO, prodajom strancima preostalih prirodnih i privrednih resursa poput Telekoma, EPS-a i poljoprivrednog zemljišta, a uceniće nas i da moramo dozvoliti slobodan uvoz i promet GMO semena i hrane.

Zato smatramo da građani Srbije treba da referendumskim izjašnjavanjem odluče da li podržavaju nastavak politike kojoj je apsolutni prioritet ulazak Srbije u Evropsku uniju, po svaku cenu, odnosno da li su za prekid procesa pridruživanja Srbije EU i okretanje geopolitičkim alternativama.

Niko nema prava da u ime građana donosi ovakve odluke koje dalekosežno određuju sudbinu naroda i države.

Referendumsko izjašnjavanje postaje neophodno i neodložno. Građani treba da se izjasne da li podržavaju nastavak evrointegracija Srbije koji podrazumeva prihvatanje novih i novih uslova i ucena iz Evropske unije.

Ovo nije stranačko pitanje. Ovo je referendumsko pitanje o kome moraju da se izjasne građani. To je najdemokratskiji mogući način odlučivanja. Referendumsko izjašnjavanje je pitanje prava na slobodu izbora.

Da se narod pita!

1. Dr Sanda Rašković Ivić, predsednica DSS
2. Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri
3. Kosta Čavoški, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu u penziji
4. Arsić Svetomir Basara, redovni član Srpske akdemije nauka i umetnosti
5. Prof. dr Aleksandar Ivić, redovni član Srpske akdemije nauka i umetnosti
6. Prof. dr Milo Lompar, redovni profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
7. Mr Đorđe Vukadinović, glavni urednik Nove srpske političke misli
8. Prof. dr Jasmina Vujić, redovni profesor Kalifornijskog univerziteta u Berkliju, inostrani član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS) i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS)
9. Dr Dušan Proroković, Fakultet za diplomatiju i bezbednost
10. Miodrag Nikolić Feman, narodni poslanik
11. Prof. dr Aleksandar Lipkovski, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
12. Prof. dr Miladin M. Ševarlić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, autor teksta Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!
13. Prof. dr Jovan Dušanić, profesor univerziteta u penziji
14. Prof. dr Aleksandar Popović, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univereziteta u Beogradu
15. Prof. dr Slobodan Antonić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
16. Prof. dr Ljubomir Protić, profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji
17. Prof. dr Časlav Koprivica, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
18. Dr Miloš Ković, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
19. Dr Predrag Petrović, naučni savetnik, redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS)
20. Dr Miloš Jovanović, docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
21. Prof. dr Aleksandar Vasić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
22. Prof. dr Višeslav Hadži–Tanović, lekar kardiolog, predsednik Udruženja ”Privatni lekari Srbije”
23. Prof. dr Radoslav Bubanj, redovni profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu
24. Cisana Murusidze, reditelj
25. Vladimir Kršljanin, predsednik Pokreta za Srbiju
26. Aleksanda Nedić, predsednik Srpskog liberalnog saveta
27. Dr Miša Đurković, viši naučni saradnik Institut za evropske studije
28. Dr Marina Raguš, savetnik, Institut za istraživanje stradanja srpskog naroda u XX veku
29. Prof. dr Dragiša Bojović, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
30. Prof. dr Miodrag Dimitrijević, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
31. Prof.dr Rade Čukuranović, redovni profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu
32. Dr Marko Jakšić
33. Dr Radomir Kovačević, Radiološki institut
34. Prof. dr Radmilo Rončević, hirurg
35. Dr Saša Knežević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu
36. Dr Zoran Bonić, docent na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Nišu
37. Dr Ružica Nikolić, fizikohemičar, naučni savetnik u penziji
38. Prof. dr Branislav Ristvojević, vanredni profesor Univerziteta u Novom Sadu
39. Prof. dr Srđan Šljukić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
40. prof. dr Goran Reljić, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
41. Dr Marica Šljukić, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
42. Prof.dr Jelena Petrović, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Nišu
43. Prof. dr Zoran Milošević, direktor Centra akademske reči
44. Prof.dr Tomislav Petrović, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu
45. Mirko Starčević, general u penziji
46. Igor Ivanović, publicista
47. Prof. dr Ivan Dojčinović, koordinator Saveta za nauku i prosvetu Srpskog Pokreta Dveri
48. Dragan Maršićanin, potpredsednik DSS
49. mr Ivan Kostić, koordinator Saveta za poljoprivredu Srpskog Pokreta Dveri
50. Prof.dr Ružica Igić, redovna profesorka Prirodnog-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
51. Mr Aleksandar Mitić, direktor Centra za strateške alternative
52. Prof.dr Blaga Radovanović, vanredni profesor na Učiteljskom fakultetu Univerziteta u Nišu
53. Pukovnik Ljubinko Đurković, heroj odbrane Košara
54. Prof. dr Dragoljub Vojinović
55. Dr Dragan Povrenović, Tehničko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu
56. Dr Saša Gajić, naučni saradnik u Institutu za evropske studije
57. Dr Zorka Vukmirović, naučni savetnik u penziji, Beograd
58. Prof. dr Vladan Virijević, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
59. Mr Aleksandar Adamović
60. Prof. dr Dragan Maliković, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
61. Milivoje Glišić, novinar i bivši ambasador
62. Dr Srećko Đukić, ambasador u penziji
63. Prof. dr Tomislav Živanović, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu
64. Borko Ilić, potpredsednik DSS
65. Dr Slobodan Vlajković
66. Prof. dr Ratko Pavlović
67. Prof. dr Predrag Kozić
68. Dr Nemanja Zarić, koordinator Saveta za porodicu i socijalnu zaštitu Srpskog Pokreta Dveri
69. dr Dragan Petrović, viši naučni saradnik
70. Dr Dragan Vukadinović
71. Doc. dr Aleksandra Kostić Tmušić, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
72. Branimir Nešić, koordinator Saveta za kulturu Srpskog Pokreta Dveri
73. Srđan Furtula, izdavač
74. Doc. dr Nenad Kojić, Ekonomski fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
75. Dr Goran Đorđević, advokat
76. Dragana Trifković, direktorka Centra za geostrateška istraživanja
77. Prof.dr Vojinović Slobodan
78. Miodrag Vukmirović, general u penziji
79. Dr Jelena Kovačević Dojčinović, naučni saradnik, Astronomska opservatorija, Beograd
80. Milan Lapčević, potpredsednik DSS
81. Prof.dr Miloš Madić
82. Prof.dr Nenad Živanović
83. Mr Svetlana Turudija Živanović, magistar ekonomskih nauka
84. Srđan Nogo, koordinator Saveta za spoljnu politiku Srpskog Pokreta Dveri
85. Mirko Popović, advokat
86. Prof. dr Zoran Kojović
87. Prof. dr Milan Višnjić
88. Goran Bulajić, potpredsednik DSS
89. Prof. dr Marko Beko, profesor na Fakultetu za kompjuterske nauke
90. Dr Dragan Vesović, koordinator Saveta za zdravstvo Srpskog Pokreta Dveri
91. Labud Dragić, književnik
92. Slaviša Ristić, potpredsednik DSS
93. Prof. dr Zoran Perić
94. Prof.dr Miroslav Perović
95. Vladimir Dobrosavljević, profesor istorije
96. Marija Janjušević, koordinator Saveta za medije i koordinator Saveta žena Srpskog Pokreta Dveri
97. Života Saratlić, pozorišni reditelj
98. Predrag Džajević, potpredsednik DSS
99. Marko Pušica, šef Pravnog tima i koordinator Saveta za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srpskog Pokreta Dveri
100. Mr Slobodan Petrović
101. Prof. dr Vladimir Milovanović, docent, Univerzitet u Kragujevcu
102. Miroslav Petković, potpredsednik DSS
103. Dr Dragoslav Rakić
104. Mr Predrag Mitrović, koordinator Saveta za finansije, ekonomiju i privredu Srpskog pokreta Dveri
105. Mr Jovo Drobnjak, ekonomista
106. Prof. dr Božidar Žarković, vanredni profesor Filozofskog fakuteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
107. Verica Korica, diplomirani filolog, Institut Vinča
108. Nenad Vujić, inženjer elektrotehnike i telekomunikacija
109. Zoran Radojičić, koordinator Saveta za bezbednost Srpskog Pokreta Dveri
110. Mr Verica Gburčik, meteorolog
111. Borko Puškić, koordinator Saveta za saobraćaj i infrastrukturu i koordinator Saveta za saradnju sa Srbima u okruženju Srpskog Pokreta Dveri
112. Dr Velimir Milinović, naučni saradnik u Insitutu Vinča
113. Jovan Dragičević, akademski slikar
114. Aleksandar Tanasković, predsednik IO Srpskog Pokreta Dveri
115. Doc. dr Aleksandar Vuković, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
116. Nikola Milovančev, Srpski liberalni savet
117. Dr Zorica Kuburović, lekar i pisac, Beograd
118. Mr Dragoljub Antić, magistar elektrotehničkih nauka, redovni član Petrovske akademije nauka i umetnosti (PANI), Beograd
119. Radojko Nikolić, pukovnik u penziji
120. Miroslav Antić, inženjer elektrotehničkih nauka, SIEM
121. Ostoja Simetić, Srpski kulturni klub
122. Miroslav Krstić, inženjer – privrednik, Beograd
123. Dr Branislav Sladojević, profesor fakulteta u penziji
124. Mr Veljko Veselinov

Informativna služba Demokratske stranke Srbije


Beograd, 16. decembar 2015. 

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u