ILjA REMESLO: ZA IZAZIVANjE REVOLUCIJE U RUSIJI HODORKOVSKI JE OBEZBEDIO 12 MILIJARDI DOLARA

Reči Hodorkovskog o „neizbežnosti revolucije“ u Rusiji potkrepljene su ozbiljnom finansijskom bazom Tokom svoje...

Reči Hodorkovskog o „neizbežnosti revolucije“ u Rusiji potkrepljene su ozbiljnom finansijskom bazom

Tokom svoje nedavne pres-konferencije, bivši prvi čovek naftne kompanije JUKOS, Mihail Hodorkovski, izjavio je da je „jedini“ put za Rusiju – organizovanje revolucionarne promene vlasti.

U ponedeljak je kod aktivista njegove Otvorene Rusije izvršen pretres zbog sumnji u pranje novca.

Da vidimo kako je Hodorkovski organizovao šemu finansiranja Otvorene Rusije, kakvim resursima raspolaže za organizovanje masovnih nereda i ko mu aktivno pomaže.

U nedavnoj istraživačkoj emisiji televizije NTV objavljeno je da je sa računa estonske kompanije MTÜ Free Access opozicionim aktivistima povezanim sa Otvorenom Rusijom prebacivana značajna novčana sredstva. Ta firma formalno nema nikakve veze sa Hodorkovskim i vodi se na nominalne direktore.

Međutim, prema dostupnim podacima može se videti da ta firma, koja je registrovana u Estoniji, ima najneposrednije veze sa Otvorenom Rusijom. Upravo ona je navedena kao autor zvanične aplikacije mrežnog projekta Hodorkovskog u App. Store.

A evo još jedne aplikacije estonske firme napravljene za „praćenje izbora“.

Sudeći po opisu, ta aplikacija je napravljena u saradnji sa asocijacijom „Glas“, koja formalno nije povezana sa Otvorenom Rusijom, ali se njeni ciljevi praktično u potpunosti poklapaju sa ciljevima projekta Hodorkovskog u sferi održavanja izbora.

Očigledno je da se, nakon što je televizija otkrila jedan od izvora finansiranja, Hodorkovski odlučio za hitnu likvidaciju estonske firme.

Trenutno se na čelu estonske kompanije, umesto ranijeg rukovodioca, nalazi profesionalni likvidacioni upravnik, specijalizovan za pružanje usluga te vrste. Ali, bilo bi nesmotreno smatrati da je MTÜ Free Access HR jedini izvor stranog finansiranja projekata Hodorkovskog u Rusiji.

Estonski slučaj je obična sitnica u poređenju sa finansiranjem Otvorene Rusije iz Velike Britanije.

Očigledno je da su potčinjeni i partneri Hodorkovskog učinili sve kako bi se sakrilo njegovo lično učestvovanje u finansiranju. Iza jedne anonimne firme, koja se vodi na nominalne vlasnike, krije se ista takva. Međutim, ipak je utvrđen stvarni beneficija u toj zamršenoj šemi.

Za početak ću da napomenem da su, prema dokumentima prikazanim na NTV, usluge saradnika Otvorene Rusije plaćane preko britanske firme CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED u skladu s odgovarajućim ugovorima.

Evidencija o toj firmi nalazi se tamo gde je i propisano – u britanskom registru pravnih lica.

Ukupna aktiva te firme 2014. godine iznosila je 2.943.644 američkih dolara.

Na istoj adresi registrovana je i MBK IP UK Limited – ista firma na koju se vode sajtovi Hodorkovskog i njegovi registrovani zaštitni znaci.

Sekretar te dve firme (RYSAFFE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED) i rukovodstvo (Kelvin Mark Hudson, CHAMPNESS LIMITED) takođe se u potpunosti poklapaju sa MBK IP UK Limited.

Sva službena lica kompanije pod kontrolom su engleskog servisa nominalnih direktora Saffery Champness, a Kelvin Mark Hudson je partner te firme.

To može da bude slučajno poklapanje. Ali, ispostavilo se da postoje i drugi nesporni dokazi da je Hodorkovski u direktnoj vezi s britanskom kompanijom – „provodnikom“ novčanih sredstava.

Osnivač pomenute CORBIERE PRIVATE OFFICE LIMITED je drugi ofšor trast – CORBIERE TRUST COMPANY LIMITED. Ta kompanija je stavljena pod jurisdikciju gde je nemoguće dobiti podatke o vlasniku.

Međutim, iznenada se ispostavilo da je ta kompanija naručilac usluga američke kompanije za lobiranje u američkom Senatu Orion Strategies LLC.

Podsećam da se lobiranjem u američkom pravu smatra uticanje na državne organe radi donošenja odluka koje su potrebne klijentu.

Šta se planiralo da se izdejstvuje od vlasti SAD?

U rubrici „delatnost“ kompanije – navedeno je „Asset Management including Khodorkovsky’s legal defense“ – Upravljanje imovinom, uključujući pravnu zaštitu Hodorkovskog. A kao tema lobiranja: „Rule of Law and Human Rights in Russia“ – vladavina prava i ljudska prava u Rusiji, o kojima tako često govore predstavnici američkog establišmenta.

Samo na osnovu jednog zahteva lobista je dobio iznos od 180.000 američkih dolara. Na šta je tačno ta suma potrošena – ostaje da se pitamo.

Šta je kompanija za lobiranje Orion Strategies?

Ona i njeno rukovodstvo su dobro poznati preko okeana.

Na čelu kompanije je „jastreb-neokonzervativac“ Rendi Šojneman, čovek iz tima Džona Mekejna, koji je aktivno podržao američku agresiju na Irak, koji je pružao usluge Soroševom fondu Otvoreno društvo i guverneru Sari Pejlin.

Posle toga aktivno slede lobiranje za „zakon Magnitskog“, antiruske sankcije i druge odluke što deluje kao celovitija i logičnija pojava nego što je izgledalo ranije.

Ali, možda Hodorkovski nije direktno povezan s američkim lobijem? Možda je to u nadležnosti isključivo njegovih stranih saboraca?

Iz prijave lobiste ćemo saznati da kompanija pripada još jednom trastu – THE CORBIERE TRUST.

On je figurirao u slučaju sa finansiranjem eksperata za dokazivanje neutemeljenosti optužbi u predmetu JUKOS, kada su „legalizovana“ sredstva JUKOS-a preko struktura-posrednika prebacivana ruskim ekspertima „pod maskom donacija fondova i privatnih lica, kao i za plaćanja navodno izvršenih radova i pruženih usluga“. U ime kompanije The Corbiere Trust sredstva je u Rusiju prebacivao advokat Anton Drelj.

Iz dokumenata dostavljenih administraciji grada Majami Bič, proizlazi da je beneficijar trasta (to jest lice koje kontroliše tu kompaniju i sve kompanije koje je ona osnovala) lično Mihail Hodorkovski.

Taj trast, pak, pripada grupi fonda Quadrum Atlantic SPC, čija se imovina procenjuje na više od dve milijarde dolara (!) i uključuje značajan broj poslovnih nekretnina u SAD, Velikoj Britaniji, Ukrajini i Gruziji. Među suvlasnicima fonda je još pet trastova s ostrva Gernzi.

Iznenađenje: kao beneficijari navedeni su „bivši“ partneri Hodorkovskog iz JUKOS-a: Platon Lebedev, Vladimir Dubov i Mihail Brudno.

Takođe, ne treba zaboraviti da je na stranim računima JUKOS-a 2003. godine ostalo bezmalo 10 milijardi dolara neraspoređene dobiti na koju nije bila obraćena pažnja.

Polazeći od napred navedenog, struktura ofšor finansiranja Otvorene Rusije od strane Hodorkovskog i njegova imovina izgleda tako da nema sumnje da je konačni beneficijar kompanija sa čijih računa se protivzakonito finansira delatnost Otvorene Rusije u RF jeste Mihail Hodorkovski, koji skriva tu informaciju.

Kompanije Hodorkovskog aktivno sarađuju s uticajnim američkim lobistima koji pripadaju eliti SAD sa oštrim antiruskim stavom.

Hodorkovski ima na raspolaganju ogroman finansijski i administrativni resurs, koji kontroliše uz pomoć partnera iz JUKOS-a, i njegove reči o „neizbežnosti revolucije“ u Rusiji potkrepljene su ozbiljnom finansijskom bazom.

Izvor Fakti, 25. decembar 2015.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u