EDUARD LIMONOV: MUSLIMANI ĆE UBITI EVROPU I LIBERALIZAM

Evropsko hrišćanstvo se izrodilo u neki duhovno-pasivni homoseksualizam, a islam u svom novom i...

Evropsko hrišćanstvo se izrodilo u neki duhovno-pasivni homoseksualizam, a islam u svom novom i reformisanom vidu predstavlja religiju isključivosti i Himeru mačizma

Kod nas u Rusiji vole da ne obraćaju pažnju na katastrofalnu najezdu migranata na Evropu.

Ignoriše se i kelnska tragedija koja se gura u „kriminalne događaje“, a sa njom i mnoge desetine sličnih…

Neki vole i da ne primećuju sve veći broj neprijatnih informacija poput onih o tome da su migranti pretukli dvojicu nemačkih penzionera u berlinskom metrou i pravi mali rat razjarenih migranata u francuskom departmanu Pa-de-Kale koji se nalazi na prilazu tunelu ispod La Manša. A taj rat traje bezmalo celu godinu.

Svi takvi drže se stava da će se pridošlice i Evropejci naviknuti jedni na druge. Tobože: malo će se strpeti, pa će se snjušiti.

Nerazumno se pritom ignorišu gigantske razmere sadašnjeg novog preseljavanja naroda jer je 1,2 miliona migranata već prodrlo na teritoriju Evrope samo tokom prošle godine. A očekuju se još veće horde.

Suočena sa ovim crnim vestima – Rusija „zeva“, ali nije stvar samo u tome. Nastavlja se na sve strane propaganda Evrope i evropskog načina života…

Na internetu, a i na ekranima televizora i stranicama novina mi, zapravo, posmatramo pravi kraj Evrope. A ujedno krah i kraj liberalizma. (Najverovatnije, i kraj ideologije progresa).

Zato je propovedanje evropskog liberalizma u Rusiji kao puta po kojem Rusija samo treba da nastavi da ide – svojevrsno bezumlje. A šta bi drugo bilo?

Gledati na Evropu sa nežnim obožavanjem u vreme dok ona brzo gine – to čak nije ni zabluda, to je odsustvo uma, to je bezumlje, odnosno – odsustva razuma.

Neofiti liberalizma – ruski liberali – suviše su se kasno i sa ogromnim istorijskim kašnjenjem, za najmanje vek i po, priključili evropskom liberalizmu. U suštini: na samom kraju njegovog postojanja.

Liberalizam je jednom nogom već u grobu, a neki i dalje propagiraju njegove čari…

Migranti, među kojima ogromnu većinu čine muslimani, sada pomažu Evropi da umre zajedno sa liberalizmom. Nema tu ništa lično. Samo se tako poklopilo. Jer, upravo u naše vreme u islamu se događa njegova reformacija.

Ona se u hrišćanskom svetu dogodila 1517. godine, što znači pre približno 500 godina, a islam je upravo šest vekova mlađi od hrišćanstva. Zato on svoju reformaciju ima tek sada.

Reformacija je potrebna religijama da bi preživljavale u novim istorijskih uslovima.

Nema sumnje, kalifat je ekspanzivan, koliko se to samo može biti. Revolucionarni reformizam kalifata usmeren je, u prvom redu, protiv sekularnih islamskih država, kojih je na planeti nekoliko desetina. Islamske monarhije i republike, koje su utonule u bogatstva i grehove, za ustanike kalifata nisu ništa manje odvratne nego što je za Lutera bio Rim.

Kao što je bila i reformacija hrišćanstva, islamska reformatorska revolucija kalifata divljački je agresivna i usmerena protiv svih drugih država i naročito protiv bogate i ravnodušne Evrope, naravno i protiv hrišćanskog „Rima“, večnog neprijatelja islama.

Oni nisu zaboravili krstaške pohode, na njihovim telima su rane od bombardovanja Iraka, Libije i Sirije. Kod ratnika kalifata rane – ako i nisu telesne – jesu duhovne. Zato reformaciju islama prate krvavi događaji. Zbog čega nismo primetili kako nam se prikrala ta nevolja?

Evropljani i Rusija – mi smo začarani Drugim svetskim ratom i vaseljenskim, kako nam se činilo, đavolskim zlom fašizma.

Ali evo, došao je mnogo opasniji kalifat koji propoveda religiju isključivosti, surovu i bezprizornu, a mi ga nismo shvatili i zato nismo na pravi način primili agresiju tog strašnog neprijatelja.

Tek smo shvatili da smo na ponižavajući način prinuđeni da imamo posla sa srednjovekovnim protivnikom. Stvari stoje upravo tako jer su istorijski ratnici kalifata došli iz 1517. godine i koriste pojam „Rim“ u istom smislu u kojem ga je koristio Luter. Oni ne odriču svoju reformaciju.

Kod nas ipak počinje da se shvata da smo prinuđeni da imamo posla sa nekom Himerom grabljivicom, a istovremeno i sa državom novog tipa. Sa mutantom nekoliko civilizacija koji se vešto služi Internetom i naftom i koristi međunarodna raznoglasja. Čak i rivalstvo između evropskih očeva i njihove dece.

Himeri se suprotstavlja današnje razoružano hrišćanstvo koje više i nije religija već mlitavo zalaganje za ljudska prava, sa mlitavim moralizmom. Jer, prava religija je uvek ratoborna.

Evropsko hrišćanstvo se izrodilo u neki duhovno-pasivni homoseksualizam, a islam u svom novom i reformisanom vidu predstavlja religiju isključivosti i himeru mačizma.

Radikalni islam, inače, nije došao u Evropu da živi samostalno već da parazitira na evropskoj civilizaciji koja posrće. Ima nameru da joj otima žene i decu, pretvarajući ih u robove, da otima bogatstva, svaku imovinu, naftu; islamisti imaju nameru da žive u stanovima i vilama Evropejaca.

Radikalni islam ne namerava da išta sam proizvodi. On sada pravi pir na zgarištima i ima nameru da u ognju Apokalipse – u bici sa „Rimom“ – pogine zajedno sa Rimom.

Sve ovo znači da evropske stvari stoje sasvim loše.

Rat civilizacija već je u toku na dva fronta – i u Siriji-Iraku i u Evropi.

U samoj Evropi šanse evropske civilizacije izgledaju mnogo zloslutnije.

Izvor Fakti, 06. februar 2016.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u