PLjAČKA GRAĐANA

POL KREJG ROBERTS Opravdanost privatizacije i deregulacije treba da budu procenjene u svetlu objektivnih...

POL KREJG ROBERTS

Opravdanost privatizacije i deregulacije treba da budu procenjene u svetlu objektivnih činjenica i pravih motiva koji stoje iza njih

Privatizacija i deregulacija su se pokazale kao veliki neuspesi. Privatizacija u Velikoj Britaniji u vreme vlade Margaret Tačer vodi poreklo od verovanja da odsustvo finansijske stimulacije za menadžere i akcionare dovodi do toga da kompanije u vlasništvu države posluju neefikasno i da njihove gubitke pokriva država, kao što danas država pokriva gubitke velikih banaka. Tačerkina vlada je verovala da će privatizacija državnih preduzeća smanjiti budžetski deficit i pritisak na britansku funtu.

Danas je privatizacija način na koji vlade nagrađuju svoje prijatelje tako što im po niskoj ceni ustupaju dragocene javne resurse. Kad je britanska vlada privatizovala poštanski sistem, pojavile su se vesti u medijima o tome da samo jedna poštanska zgrada u Londonu vredi toliko koliko je privatni kupac platio celu poštansku službu.

Privatizacija je takođe način da se konzervativnim protivnicima državnog penzionog i zdravstvenog sistema omogući da blokiraju investiranje „novca poreskih obveznika u državnu socijalnu podršku“. Konzervativci u SAD žele da privatizuju sistem socijalne i zdravstvene zaštite. U Velikoj Britaniji konzervativci nameravaju da privatizuju Nacionalni zdravstveni sistem.

Izgleda da u Velikoj Britaniji konzervativna vlada preduzima korake u pravcu privatizacije nacionalnog zdravstvenog sistema – jedne od najuspešnijih društvenih reformi u britanskoj istoriji. https://www.rt.com/uk/333270-nhs-professionals-privatized-deloitte/

U SAD postoje zastupnici ideje o privatizaciji državnih šuma. Na izvestan način šume su već privatizovane, jer je privatnim kompanijama za preradu drveta omogućeno da seku državnu šumu po niskim cenama, a država često finansira i gradnju puteva koji omogućavaju eksploataciju šuma.

U SAD je deregulacija rezultirala visokim cenama i lošim kvalitetom usluga. U vreme dok je država imala kontrolu nad avionskim kompanijama, one su se takmičile da putnicima pruže što bolje usluge. Kompanije su imale rezervnu opremu tako da mehanički problemi letelica nisu dovodili do otkazanih letova. Presedanja nisu podrazumevala dodatne troškove za putnike.

Dok je kompanija AT&T bila državni regulisani monopol, kvalitet telekomunikacionih usluga je bio odličan a cene niske. Danas imamo veliki broj lokalnih monopola bez državne regulacije a cene su visoke. Visoka profitabilnost i menadžerski bonusi imaju veći značaj od kvaliteta usluge. Korisnici usluga doživljavaju česte prekide u saobraćaju. Održavanje mreže i povećanje kapaciteta širokopojasnog interneta se žrtvuju radi visokih plata direktora.

privatizacija08U SAD i Velikoj Britaniji cene školarina na državnim univerzitetima su toliko porasle da su univerziteti praktično već privatizovani. Kad sam ja studirao, nisu postojali bankarski krediti za plaćanje školarine. Za studiranje na univerzitetu u istoj državi plaćala se samo simbolična školarina, a univerziteti su obezbeđivali jeftin smeštaj i ishranu za studente. Najveći broj studenata nekog univerziteta su istovremeno bili i stanovnici države u kojoj se nalazio univerzitet.

Mnogi aspekti vojske SAD su privatizovani. Usluge koje je nekad obezbeđivala sama vojska sada se poveravaju privatnim kompanijama, koje za njih naplaćuju visoke cene.

Opravdanost privatizacije i deregulacije treba da budu procenjene u svetlu objektivnih činjenica i pravih motiva koji stoje iza njih.

Preveo IVAN T. LUKIĆ

Sajt P. K. Robertsa

Svet
Pratite nas na YouTube-u