KULTUROLOŠKI MARKSIZAM, ŠTA JE TO?

ENDRJU KORIBKO Predstoji li nam opšti rat dva ultraradikalna ideološka krila širom evropskog borbenog...

ENDRJU KORIBKO

Predstoji li nam opšti rat dva ultraradikalna ideološka krila širom evropskog borbenog tla

Kulturološki marksizam je prvo i pre svega neologizam od koga najviše beže upravo oni koji ga predstavljaju i koji ga nikad ne koriste da bi sebe opisali. Ukratko, kulturološki marksisti veruju da kulturološki/civilizacijski faktori nisu važni za razumevanje bilo koje vrste društvenih, političkih ili međunarodnih odnosa. Da bi dostigli krajnji cilj svoje ideologije, zasnovane na kulturološkom slepilu, oni:

1. Da bi sproveli svoje radikalne reforme, podržavaju razvodnjavanje i ukidanje većine kultura preko matrice političke korektnosti i dominacije manjinskih/imigrantskih kultura, obično zamazujući oči optužbama za „rasizam”, „fašizam” i „belu nadmoć”;

2. Onda „ublažavaju” situaciju, a preostalu kulturološku „masu” čine amorfonom i beizdejnom. Ona gubi sve prethodne odlike kulturnog identiteta i preoblikuje se u potpuno novi oblik postojanja.

Prvi deo se odigrava širom EU i u delovima SAD, a drugi se može odigravati na svim mestima pored kambodžanskih polja smrti iz vremena Pola Pota, koja je na pola zaustavila intervencija u Vijetnamu.

Pored toga, kulturološki marksizam se cinično koristi kao taktika zavadi pa vladaj kada se namerno zadržava na prvom nivou delovanja i istovremeno svoju početnu operativnu/ideološku svrhu pretvara u poseban mehanizam moći.

Sâmo ime potiče od činjenice da su mnogi autsajderi pogrešno razumeli da se svi marksisti zalažu za ukidanje bilo kakve ekonomske razlike među ljudima i da insistiraju na „uravnilovki” u svakom smislu. Kasnije je ovaj pojam upotrebljen u području kulture da opiše šta se događa sa samoproklamovanim (ali ne nužno ideološki ispravnim i dobronamernim) „marksističkim” i levičarskim pokušajima da ekonomske principe prenesu u sferu kulture.

Savršen primer kulturološkog marskizma postoji kod većine elita EU, posebno kod nemačkih, povezanih sa Angelom Merkel. Kulturološki markista može se prepoznati po već pomenutim osobinama, a i po neposrednim reakcijama da popljuje svakog, i to ne zato što dovodi u pitanje njegova uverenja, već zato što ga zove kulturološkim marksistom – i to je sve izraz „rasizma”, „fašizma” i „bele nadmoći”.

merkelizbeglice01Ovo radikalno krilo levičarskog pokreta nije imalo poseban uticaj na tok događaja, sve do naprednih informaciono-komunikacijskih tehnnologija kao što je Internet i dolaska postmodernizma u zapadno društvo. Savremene tehnologije i postmodernizam su njihove ideale učinili prihvatljivijim, te im se stanovništvo sve manje suprotsavlja.

Danas se kulturološki marksizam pojavljuje iz senke i širi do neverovatnih razmera, a cilj mu je borba protiv isto tako rastuće fašističke desnice. Ova dva ultraradikalna ideološka krila se pripremaju za sveopštu borbu širom evropskog borbenog tla.

Katehon

Svet
Pratite nas na YouTube-u