ALEKSANDAR LUKAŠIK: RAZVOJNA BANKA BRIKS NIJE ZAMIŠLjENA KAO ALTERNATIVA MMF

Aleksandar Lukašik, šef odseka BRIKS-a ruskog Ministarstva inostranih poslova govori o Razvojnoj banci BRIKS-a...

Aleksandar Lukašik, šef odseka BRIKS-a ruskog Ministarstva inostranih poslova govori o Razvojnoj banci BRIKS-a i mogućnosti saradnje sa zemljama koje nisu članice organizacije

Deset godina posle prvog sastanaka ministara pet zemalja BRIKS-a – Brazil, Rusija, Indija, Kina i JAR jedan su od stubova multipolarnog sveta. Aleksandar Lukašik, šef odseka BRIKS-a ruskog Ministarstva inostranih poslova, ekskluzivno za Sputnjik, govori o Razvojnoj banci BRIKS-a i mogućnosti saradnje sa zemljama koje nisu članice organizacije.

Zemlje BRIKS-a pokrivaju 26 odsto kontinentalne zemljine površine, sa više od 42 procenta ukupnog stanovništva zemljine kugle i 27 bruto domaćeg proizvoda. Nedavno osnovana Razvojna banka BRIKS-a, sa sedištem u Šangaju, govori, između ostalog, i o potrebi da se te zemlje aktivnije uključe u svetski finansijski sistem, ali i da doprinesu da on bude pravedniji.

O tome, kao i o ulozi nove finansijske institucije koju neki smatraju velikom konkurencijom Međunarodnom monetarnom fondu, na marginama Ekonomskog foruma na Jahorini, razgovarali smo sa Aleksandrom Lukašikom, šefom odseka za BRIKS ruskog Ministarstva inostranih poslova, koji posebno ističe brzinu i efikasnost konstituisanja Banke.

— Banka je konstituisana 2014. godine u Fortalizu, a već 2015. je objavljeno da počinje da radi. Predstavnici naših zemalja su se dogovorili o dokumentima koja su potrebna za rad banke, a čim su ih odobrili i predstavnici naših zemalja, Banka je de facto počela da radi u Šangaju odmah posle potpisivanja sporazuma između Kine i predstavnika Banke.

Veoma često se može čuti da je jedan od ciljeva osnivanja ove banke eliminacija dolara kao svetske obračunske valute. Da li je to zaista cilj i da li je tako nešto moguće?

— Ne, o tome nije bilo ni govora. Ideja je da se za obračun koriste naše nacionalne valute. Postoji sporazum između ruske Centralne banke i Nacionalne banke Kine iz 2015. godine o otvaranju svop linije između tih banaka, kao i između komercijalnih banaka. Izvršena su i neka testiranja, kako bi se proverilo koliko je to realno, i to je završeno uspešno. Sada se radi na tome, u svakom slučaju bar između Rusije i Kine, da se trguje u nacionalnim valutama. Mi sada izučavamo takve mogućnosti za trgovinu između Rusije i Indije, kao i između Indije i Brazila. Ali to je više tema bilateralnih odnosa između tih zemalja.

S obzirom na veliki fond kojim raspolaže Razvojna banka, govori se i o mogućnosti da ona zameni MMF na svetskom tržištu? Da li je to jedan od njenih ciljeva?

— Ne, ni u kom slučaju. Mi se trudimo da opovrgnemo takve izjave kada se one negde pojave, zato što nije tako i to nije naš izbor ni naš cilj. Naš zadatak je da se uključimo u međunarodni valutni sistem koji postoji i da damo svoj doprinos i svoje predloge, da taj sistem učinimo pravednijim i izbalansiranijim. Zato što mi smatramo da je udeo zemalja sa ekonomijom koja raste veoma mali i on ne odgovara njihovom nivou ekonomskog razvoja u ovom trenutku, pogotovu ako se sudi po kupovnoj moći stanovništva naših pet zemalja. Verujemo da će se, u okviru 15. runde preraspodele kvota koja će se uskoro obaviti, nešto ipak promeniti. Zemlje BRIKS-a će nastupiti upravo sa takvim stavovima. Sa stavom da žele da povećaju svoje kvote u okviru MMF-a, što će omogućiti da se učvrsti njihova pozicija u toj organizaciji i da njihov glas više vredi u donošenju odluka tog fonda.

BRIKS radi u nekoliko sekcija i nekoliko pravaca. Između ostalog i na nivou sindikata. Položaj radnika u Kini, Rusiji i, na primer, Indiji, veoma se razlikuje. Kako je moguća saradnja njihovih sindikata? Imaju li oni bilo šta zajedničko?

— Rusija je organizovala specijalnu sekciju saradnje sindikata, u okviru naše saradnje. Tu su vrlo aktivni bili drugovi iz međunarodnog sektora sindikata, donete su važne oduke. Zanimljivo je da u sve zemlje BRIKS-a bile zainteresovane za tu vrstu saradnje, što govori da će se ona i razvijati. Sindikalni predstavnici svih zemalja sastali su se ponovo u januaru ove godine sa ministrima rada i formulisali svoje specifične interese kao predstavnici raznih zemalja.

O kojim temama oni razgovaraju?

— Oni razgovaraju o poboljšanju uslova rada, povišenju kvalifikacije radnika, o čitavom kompleksu socijalne zaštite radnika. Doneli su i specijalnu deklaraciju u kojoj su precizirani pravci delovanja. Verujte, ima mnogo prostora za saradnju, ma koliko velike bile razlike.

Da se vratimo banci. Kako male zemlje, kao na primer Republika Srpska ili Srbija, mogu da se uključe u vaš rad i koriste vaša sredstva?

— Ja vidim mogućnost realizacije takve saradnje kroz strategiju ekonomskog razvoja i preko putne karte ekonomske i investicione saradnje. Treba obratiti pažnju na to da će zemlje BRIKS-a, u okviru projekta nove banke razvoja, razmotrati projekte vezane za razvoj infrastrukture. Tu je moguća i izgradnja nekih objekata i investiranje trećih zemalja, ako bude interesantnih projekata.

Izvor Sputnjik, 04. maj 2016.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u