LjUBAN KARAN ZA SKOPSKI „DNEVNIK“: BALKANSKI ČVOR ĆE SE TEŠKO RAZMRSITI BEZ MAČA

Ako se u Makedoniji ne mogu organizovati ni izbori, onda su oni koji provociraju...

Ako se u Makedoniji ne mogu organizovati ni izbori, onda su oni koji provociraju sukobe odustali od političkog rešenja

Ako u Makedoniji ne mogu da se organizuju izbori, onda su oni koji provociraju sukobe odustali od političkog rešenja, predviđa Ljuban Karan, penzionisani potpukovnik jugoslovenske Kontraobaveštajne službe (KOS). U intervjuu za „Dnevnik“ on ukazuje da SAD nemaju interes da imaju haos i rat na Balkanu. Ali istovremeno u aktuelnoj konfrontaciji sa Rusijom SAD žele „da imaju jasnu situaciju u svojoj pozadini“, zbog čega su se na udaru našle vlade u Makediniji i Srbiji.

U vašoj analizi Kupujmo oružje, Nemačka nam neće obezbediti mir tvrdite da Nemačka neće obezbediti mir Srbiji. Zašto?
— Pokušao sam da razbijem jednu zabludu koja skupo može da košta srpski narod. U našoj javnosti, a, što je još gore, i kod dela političara koji odlučuju o sudbini Srbije jača ubeđenje da dolaskom jakih nemačkih korporacija u Srbiju prestaje opasnost od destabilizacije i ugroženosti spolja. Tako, po njima, kupovina respektivnog oružja postaje nepotrebna i samo provocira rat. Ne slažem se s tim, zato što su SAD u stanju da pogaze svačije interese zarad svojih, pa i Nemačke. Zato odbrana zemlje ne sme da bude stvar trenutnih političkih odnosa, nego dugoročne politika zemlje.

Koliki uticaj Nemačka ima na balkanske države?
skopljeprotest09— Nemačka je svetska ekonomska sila i ništa više od toga. Njen uticaj na balkanske zemlje je veliki, ali taj trend je na silaznoj putanji. Na Balkan punom snagom ulaze SAD, tako da za Nemačko delovanje ima sve manje prostora. Dobro znamo koliki je uticaj na Hrvatsku imala Nemačka, da bi danas potpunu dominaciju imale SAD. Balkanski čvor se, po svemu sudeći, neće moći razmrsiti bez mača i zato SAD uzimaju stvar u svoje ruke – takav razvoj situacije potpuno je u njihovom domenu.

Da li mislite da su se u Grčkoj sukobili SAD i Nemačka?
— Ne mislim da su se u Grčkoj sukobili interesi SAD i Nemačke. Grčka je, zbog katastrofalne prezaduženosti, vruć krompir, koga svi rado guraju od sebe. Kao i svuda, SAD su u prilici da biraju šta će uraditi same a šta će prepustiti drugima. Grčki problem je potpuno ekonomski i zato je prepušten Nemačkoj iako nije tajna da je većina odlivenog grčkog kapitala završila u SAD.

Sem toga, kao vojni parner SAD Grčka nije potpuno pouzdana i zato nije u punoj funkciji u nastupu Alijanse prema Istoku. Turska, koja ima brojne sporove sa Grčkom, jedna je od najstarijih i najpouzdanijih članica NATO. I to jedan od razloga zašto rešenje grčke krize SAD prepuštaju Nemačkoj.

Berlin je imenovao specijalnog izaslanika u Makedoniji Johanesa Hajdla, koji bi trebalo da pomogne u rešavanju političke krize u zemlji. Kakvo je vaše mišljenje o tome?
— Ovde je osnovno pitanje da li je Nemac upućen u Makedoniju da se problem reši ili zato da se ne bi rešio i da eskalira. Jer, koliko mogu da ocenim, neprikosnoveni autoritet nad svim akterima u makedonskom nesporazumu imaju SAD, pogotovo prema onima koji raspiruju sukob. Zašto onda specijalni izaslanik nije Amerikanac? Jer i u Makedoniji, kao i u drugim regionima Balkana, prevagnuće američki, a ne nemački interes.

Šta mislite o stanju događaja u Makedoniji?
— Makedonska afera prisluškivanja nije ništa posebno, jer su se slične afere dešavale u svim zemljama u regionu, pa i u Nemačkoj. Ali, ako stvar nije u tome i ako je sve to samo iskorišćeno kao povod za izazivnje krize, napetosti i sukoba, onda su Makedonci u velikom problemu, a Srbi zajedno s njima, jer nemiri i sukobi neće ostati unutar Makedonije. Ono što se događa u Republici Srpskoj i Crnoj Gori ukazuje na širi plan destabilizacije Balkana. Ako se u Makedoniji ne mogu organizovati ni izbori, onda su oni koji provociraju sukobe odustali od političkog rešenja. U tom slučaju Hajdl neće imati ni snagu ni neophodnu podršku SAD da problem reši.

U predviđanju konačnog rešenja balkanske krize trebalo bi imati u vidu da SAD na Balkanu imaju pouzdane poslušnike. To su pre svega albanski, hrvatski a donekle i bošnjački korpus, sa kojima su odnosi SAD već postali tradicionalni. Naš problem u Srbiji je što nam se interesi često ukrštaju sa interesima navedenih korpusa, a ni Makedonija nije u povoljnijoj situaciji, jer će SAD sigurno podržati one u koje se može pouzdati.

Da li SAD u ovom trenutku imaju interes da vide haos i rat na Balkanu?
— Ne može se reći da je interes SAD haos i rat na Balkanu. Sukobi, pa i ratovi u krajnjoj liniji, samo su sredstva za ostvarenje pravih ciljeva. Svi znamo u čemu je problem – u globalnom sučeljavanja SAD i NATO sa Rusijom, i to je suština svega što nam se događa. Demonstracija mogućnosti ruskog oružja u Siriji i poruke moskovske vojne parade jasno ukazuju – a to su procene i Zapada – da je Rusija usavršila nova oružja i nove borbene sisteme i da je praktično anulirala značajno zaostajanja u odnosu na NATO. SAD sada imaju dve mogućnosti: ili da se odreknu agresivnog nastupa prema Rusiji ili da što pre krenu na direktno sučeljavanje, dok Rusija još više ne ojača. U tome je naš problem, jer oni hoće čistu i jasnu situaciju na kompletnom Balkanu kao i u drugim evropskim zemljama, sve do granica Rusije. Raketno poluokruženje Rusije se intenzivno dograđuje, što je pokazalo i stavljanje u operativni rad raketne baze u Rumuniji i početak izgradnje nove u Poljskoj. Nemiri, sukobi, haos a možda i nešto gore trebalo bi da eliminišu i marginalizuju sve vlade i političke strukture koje ne žele da se odreknu veze sa Rusijom, i tako ruski uticaj trajno uklone sa Balkana. To je čisto vojničko gledanje na stvari, jer ni jedan komandant ne želi nejasnu situaciju u pozadini, i to je redovno prva stvar koju mora da reši. Usuđujem se da procenim da će prve na udaru biti vlade u Makedoniji, Republici Srpskoj i Srbiji.

banjalukaprotest21Da li sumnjate da se krije neka pozadina iza toge što se migranti sa Srednjeg Istoka i Afrike upućuju u Nemačku?
— Ništa se ne dešava slučajno, pogotovo ne tako krupne stvari. Svako će vam reći da je migrantska kriza nastala smišljeno i da je planski isprovocirana. Ako ne možete utvrditi ko je to uradio, vi onda procenite kome to odgovara. Migrantska kriza je za Evropu noćna mora, što znači da se odgovor nameće sam po sebi – da iza svega stoje SAD. U februaru sam prisustvovao Prvoj međunarodnoj konferenciji o bezbednosti, koja je održana na fakultetu Džon Nezbit u Beogradu na temu Nacionalna i međunarodna bezbednost, a na kojoj su aktivno učestvovali naučnici iz više zemalja Zapada – SAD, Izraela, Grčke, Italije, Nemačke itd. Bilo je govora o Islamskoj državi kao jednom od generetora migrantske krize i otvorenih pitanja zašto se ona ne uništi silom. Naučnik iz SAD je objasnio da je „Islamska država ideja, a da se ideja se ne može uništiti silom“. Naravno da se ne slažem sa tom teorijom, jer – ako su SAD mogle silom uništiti režime u daleko bolje organizovanim državama kao što su Irak i Libija – naravno da mogu silom da unište ISIS. Pošto to neće da učine, ispada da im migrantska kriza i ISIS odgovaraju.

Kažete da Nemačka ponekad radi totalno u korist svoje štete. Da li se može očekivati da Berlin prestane s tim i da se izvuče iz kandže Amerike?
— SAD vide veliku opasnost u ekonomskom povezivanju Nemačke sa Rusijom, zato što ta veza rezultuje naglim prosperitetom i jačanjem obe zemlje. Iz ekonomskog jačanja proizlazi neočekivano brzo vojno jačanje Rusije, posebno u pogledu konvencionalnog naoružanja. Na primer, Rusi uvode u operativne jedinice novi tenk „armata“, gde posada upravlja i tenkom i vatrom iz sigurnosne kapsule. Vrlo su blizu da realizuju tenk bez posade na daljinsko upravljanje. Zato izvori ruskih prihoda koji sve to omogućavaju moraju da se prekinu ili sankcijama ili izazivanjem haosa u Evropi. Interesi Nemačke u svemu tome nisu važni. Tako je Nemačka često u neprilici da pod pritiskom SAD donosi teške odluke na svoju štetu. Na to je prinuđena ne samo zbog davnih klauzula u vezi sa kapitulacijom nego prosto zato što je Nemačka samo ekonomska, ali ne i vojna sila. Prvi put ove godine od Drugog svetskog rata Nemačka je donela odluku o jačanju svojih vojnih snaga, što bi moglo da znači da je potpuno svesna ovog o čemu govorim. Međutim, dalek je put do toga da Nemačka na tom planu učini nešto više, jer je pod punom kontrolom američkih obaveštajnih službi, koje prisluškuju čak i Angelu Merkel.

SandapistaljkaDa li je moguća saradnja Nemačke sa Rusijom?
— Ekonomska i druga saradnja imala je sjajan period sve do veštački izazvane političke krize i rata u Ukrajini. Takav period saradnje se u skorije vreme neće ponoviti, jer to neće dozvoliti SAD. Ekonomske sankcije, Ukrajina, Krim i sve drugo što se pominje i potencira samo su izgovori za presecanje ove prirodne gigantske poslovne veze, koja bi vremenom, ako bi normalno funkcionisala, mogla dovesti SAD u inferioran položaj prema Rusiji. Nije daleko od pameti da se namernim slabljenjem Nemačke, pa i preko migrantske krize, slabi Rusija. Uz sve to, Nemačka ulazi u ozbiljan nesporazum sa Turskom, gde je prinuđena da bira da li da pusti slobodan ulazak u Evropu za 75 miliona Turaka, koji će takođe pohrliti u Nemačku, ili da podnese novi udar dva miliona migranata, koje za sada kontrolišu Turci. Ova nemačka dilema itekako se tiče našeg regiona i direktno ugrožava sve zemlje na migrantskoj ruti. Zamislite da se na našem ionako nestabilnom i rovitom terenu nađe još dva miliona izbeglica. Tipujem da će se upravo tako i dogoditi.

Razgovarala ISKRA KOROVEŠOVSKA

Dnevnik.mk

Politika
Pratite nas na YouTube-u