NEMAČKI NAPAD NA MMF ILI REZULTAT ĆE BITI PUSTOŠ

POL KREJG ROBERTS Čak i mediji i političari opljačkane Grčke nazivaju finansijski imperijalizam od...

POL KREJG ROBERTS

Čak i mediji i političari opljačkane Grčke nazivaju finansijski imperijalizam od koga Grčka strada „otkupom duga“

Nakon što je uspešno iskoristila EU radi pokoravanja grčkog naroda pretvaranjem grčke „levičarske“ vlade u piona nemačkih banaka, Nemačka sada vidi MMF kao prepreku da ostvari svoj plan potpune pljačke Grčke.

Pravila MMF sprečavaju ovu organizaciju da daje pozajmice zemljama koje ih ne mogu vratiti. MMF je na osnovu činjenica i analiza zaključio da Grčka nije u stanju da vraća dugove. Stoga MMF nije voljan da Grčkoj daje pozajmice koje bi služile za otplatu dugova privatnim bankama.

MMF kaže da grčki kreditori, od kojih mnogi i nisu kreditori već samo kupci grčih dugova sa ambicijom da dobro profitiraju od te kupovine, moraju otpisati deo dugova kako bi dug bio spušten na nivo koji grčka ekonomija može da servisira.

Banke ne žele da Grčka bude sposobna da servisira svoj dug, jer one nameravaju da iskoriste grčku nesposobnost servisiranja duga kako bi opljačkale grčke aktive i resurse i kako bi demontirale mrežu socijalne sigurnosti, koja je izgrađena tokom 20. veka. Neoliberalizam namerava da ponovo uspostavi feudalizam – nekoliko barona pljačkaša i mnogo kmetova. Jedan procenat naspram 99 procenata.

LAŽ JE DA SU „KREDITORI“ OTPISALI DUG GRČKOJ
Kako Nemačka gleda na ovaj problem, MMF bi trebao da pozajmi Grčkoj novac, kojim bi ona plaćala dugove nemačkim privatnim bankama. Potom bi MMF bio isplaćen tako što bi primorao Grčku da ukine penzije, redukuje javne usluge i zaposlenost i upotrebi ušteđene prihode za isplatu duga MMF.

grckammf02Pošto te uštede neće biti dovoljne, Grčkoj bi bile nametnute dodatne mere štednje koje bi zahtevale prodaju nacionalnih dobara kao što su vodovodi, luke i zaštićena ostrva stranim investitorima, pre svega samim bankama i njihovim najvećim klijentima.

Do sada su se takozvani „kreditori“ obavezali samo na neku formu otpisa dugova koja još nije formulisana i koja bi započela tek kroz dve godine. Do tada bi mlađi deo grčke populacije već emigrirao i bio zamenjen imigrantima, koji beže od američkih bliskoistočnih i afričkih ratova i koji bi preopteretili siromašan grčki sistem socijalne pomoći.

Drugim rečima Grčku uništava EU, kojoj je Grčka naivno pristupila i verovala. Ista stvar je u toku u Portugaliji a na putu su i Španija i Italija. Pljačka je već progutala Irsku i Letoniju (kao i jedan broj latinoameričkih zemalja) a isti scenario čeka i Ukrajinu.

Aktuelni naslovi u štampi koji izveštavaju o dogovoru koji je postignut između MMF i Nemačke, a tiče se otpisa grčkih dugova na nivo koji može biti servisiran, nisu tačni. Nijedan „kreditor“ se još uvek nije obavezao na otpis i jednog jedinog centa. Sve što je MMF dobio od takozvanih „kreditora“ su nejasna „obećanja“ nedefinisanog iznosa otpisa koji bi usledili tek kroz dve godine.

PLjAČKAŠKI STEPEN KAPITALIZMA
Novinski naslovi nisu ništa drugo nego blef, kojim se obezbeđuje pokriće za MMF da podlegne pritiscima i prekrši sopstvena pravila. To pokriće dozvoljava da MMF kaže da će (neodređeni budući) otpis omogućiti Grčkoj da servisira ostatak duga i stoga MMF može da pozajmi Grčkoj novac kojim bi ona isplatila privatne banke.

Drugim rečima, MMF je sada samo još jedna zapadna institucija koja ne poštuje zakone i čija pravila ne vrede više od američkog ustava ili reči američke vlade u Vašingtonu.

Mediji nastavljaju da nazivaju pljačku Grčke „otkupom duga“.

Nazivati pljačku jedne zemlje „otkupom duga“ predstavlja orvelijansku antiutopiju. Ispiranje mozga je tako uspešno da čak i mediji i političari opljačkane Grčke nazivaju finansijski imperijalizam od koga Grčka strada „otkupom duga“.

grckammf01Svuda u zapadnom svetu je niz korporativnih i vladinih mera rezultovao stagnacijom rasta dohotka. Da bi nastavile da prikazuju profite, megabanke i globalne korporacije su se okrenule pljački. Sistemi socijalne zaštite i javne službe su postali meta za privatizaciju, a prezaduženost, koju je tako precizno opisao Džon Perkins u knjizi Ispovest ekonomskog ubice, koristi se za pljačku čitavih zemalja.

Ušli smo u pljačkaški stepen kapitalizma. Rezultat će biti pustoš.

Prevod IVAN T. LUKIĆ

Counterpunch

Svet
Pratite nas na YouTube-u