TAKTIČKI MEDIJI NAD BALKANOM

PREDRAG ĆERANIĆ Kreiraju se poluistine i laži, javnost na području Centralnog Balkana priprema se...

PREDRAG ĆERANIĆ

Kreiraju se poluistine i laži, javnost na području Centralnog Balkana priprema se da sve prihvati zdravo za gotovo

Terorizam se ne može posmatrati sam po sebi, već isključivo u kontekstu kada neminovno uočavamo njegovu povezanost sa ciljevima koji se terorom žele postići. Tako je terorizam sredstvo, odnosno metod, nužno ne jedini, pomoću kojeg se određena ideologija nastoji ostvariti. Ta ideološka, odnosno politička potka, neophodna je u kvalifikaciji terorističkog djela. Isti odnos je prisutan u korelaciji globalizam – neoliberalizam. Globalizam je metod koji je u funkciji takođe jedne ideologije – neoliberalizma. Naravno, ekonomsko jezgro globalizma je najvažnije, ali nije jedino. Široka lepeza globalizacije u kulturi, obrazovanju, i nizu društvenih sfera, ne smije se zanemariti. Globalizam koristi doktrinu destrukcije i haosa, nakon čega slijedi fragmentacija prostora, zatim njegova defragmentaciju, ali sa novim državama i novim, neokolonijalnim odnosima.

Globalizacija prati rekonfiguraciju i novu doktrinu globalne ekonomije, a osnovna alatka je ekonomska kriza. Od svih američkih strategija, osmišljenih u cilju održavanja neprikosnovenog ekonomskog i vojnog liderstva, kao vrhunsko dostignuće izdvaja se strategija ciklusa. Naime, u skoro jednakim cikličnim razmacima proizvode se velike ekonomske krize koje pogađaju niz svjetskih regiona, najčešće Evropu, kako bi se sačuvala američka privreda, odnosno dolar. Koristeći sadašnju ekonomsku krizu u EU, SAD uspostavljaju globalnu militarizaciju, traže izmjene u lancu komandovanja NATO kao i nekoliko puta veća ulaganja u naoružanje.

MEDIJSKA PRIPREMA SUKOBA SA RUSIJOM
Talas globalizma zaustavljen je na granicama Rusije. Sada se akumulira energija i koncentriše snaga kako bi naredni talas bio razorniji i, po mogućnosti, nezaustavljiv. Novi scenario će se početi realizovati pošto SAD u Evropu instaliraju cjelokupan strateški potencijal raketa srednjeg dometa, koji će, naravno, naplatiti od članica NATO. Ujedno, potrebno je riješiti i pitanje komandovanja, odnosno liniju rukovođenja, koja ubuduće neće podrazumijevati konsenzus zemalja članica pakta. Da bi Evropa bila spremna za novo „talasanje“ prema Istoku, osmišljenom medijskom kampanjom Rusija u očima evropskih zemalja mora postati zastrašujući neprijatelj.

Stoga mediji koje Pentagon naziva taktičkim medijima Evropu bombarduju zika virusima, ebolom, teroristima koji prijete EU prljavim bombama. Štrajkovi, ekonomija, nasilje – silovanja, korupcija, klimatske kataklizme, meteori, vanzemaljci… Cilj ovih „tepih bombi“, kojima mediji zasipaju i izluđuju Evropljane, je da se dovedu u takvo psihičko stanje da ne reaguju ni na lansiranje raketa srednjeg dometa u slučaju sukoba sa Rusijom. Plasiranje dezinformacija je dio psiholoških operacija, što ukazuje da se NATO priprema za vođenje rata sa Rusijom, ali tuđim rukama, odnosno koristeći bivše članice SSSR – Ukrajinu i baltičke zemlje.

psiop01Psihološke (psiop) i specijalne operacije provode se na Balkanu, na Bliskom istoku, Zakavkazju, u Centralnoj Aziji. Za ove operacije izdvajaju se nepojmljivo velika finansijska sredstva. U tom smislu se u specijalnu operaciju ubraja i vještački izazvana ekonomska kriza, podstaknuta radi stvaranja osjećaja beznađa, velike nezaposlenosti, a što bi sve trebalo da poremeti norme vrijednosti i proizvede osjećaj da ljudski život ne vrijedi, i da ništa ne predstavlja. Tako će se lakše regrutovati i popunjavati falange za projektovani rat sa Rusijom.

Kao što se 1990-tih godina dešavalo na Balkanu, rastakanje postojećih i stvaranje novih država uslijediće i na Bliskom istoku, a sličan proces planiran je za Zakavkazje kao i centralnu Aziju. Multietničke države se planiraju cijepati po nacionalnom i vjerskom šavu, pošto se podstakne rat na vještački projektovanoj međuetničkoj mržnji. Čak se na zvaničnim sastancima koristi termin „balkanizacija“ (Iraka, Irana, Sirije, Saudijske Arabije). Stoga bi „vođenje rata protiv terorizma“ trebalo čitati kao „vođenje rata pomoću terora“ za geopolitičke interese vlasnika krupnog kapitala, bankarske kartele i korporacije.

ELIMINACIJA „MALIH RUSA“
Geopolitički igrači su međusobno podijelili karte. Bondstil, američka baza na Kosovu, trebalo bi da preraste u najveću vojnu bazu u Evropi, a rakete sa Kosova da pokrivaju Bliski istok, Zakavkazje, dio Rusije. Turska računa na obnovu neootomanizma na području Kosova, Sandžaka, BiH, juga Srbije. Igrokaz njenih sukoba sa Merkelovom nije stvaran. Njemačka dobija nespornu lidersku poziciju u EU i prolaz prema Aziji.

Kao što su 1914, 1941. i 2001. godine Srbija i Srbi uopšte bili na putu velikih sila kada su se njihove vojske kretale prema Bliskom istoku i Aziji, Srbi su i danas na udaru. Metodi koji se koriste protiv Srba – etnički sukobi, ekonomski slom, uništenje kulture, revidiranje istorije – primijeniće se i prema Rusiji, koja je već proglašena za glavnog neprijatelja geopolitičkih interesa Zapada. U međuvremenu, „male Ruse“ bi trebalo nautralisati. Od Srba nastoje napraviti amorfnu političku masu kako Srbi ne bi bili faktor ni u ekonomskom ni u vojnom smislu. Slijedi dalja satanizacija Srba. Kreiraju se poluistine, laži, proizvode se ekskluzivne, senzacionalističke informacije, javnost se priprema da sve prihvati zdravo za gotovo. Na području Centralnog Balkana psiop operacijama nastoji se kriminalizovati vlast a potom srušiti na ulici. Ista se matrica primjenjuje u Skoplju i Banjoj Luci, a planirana je i za Beograd.

Makedonija, Srbija i Republika Srpska biće izložene svim aspektima hibridnog rata. U Srpskoj je za očekivati preslikavanje situacije iz Makedonije. Opozicija će opstruisati izbore, kao što ih Zaev opstruiše, svjestan da će ih izgubiti. Posljednja brana dezinformacijama, medijskoj propagandi i psiop operacijama u Republici Srpskoj je Radio-televizija Republike Srpske. Zato i jeste toliko na udaru „šarenih“ revolucionara.

revolucijaFederalni mediji poveli su orkestriranu kampanju protiv Srpske jer „u Prijedoru ne dozvoljavaju da se poginuloj djeci podigne spomenik“, na čemu insistira izvjesni Srđan Šušnica. Da se razumijemo, svaka nevina žrtva zaslužuje spomenik. Ali gdje to u Hrvatskoj Srbi mogu da postave spomen-ploču? U Sarajevu, u Dobrovoljačkoj, na mjestu stradanja najmilijih, Srbi ne mogu postaviti ni spomenik ni spomen-ploču, čak ni ostaviti buket cvijeća.

Fond strateške kulture

Politika
Pratite nas na YouTube-u