ALEKSANDAR DUGIN: TRANSHUMANIZAM KAO LOGIČAN ZAKLjUČAK MODERNE

Transhumanizam nije samo hobi čudaka, dizajnera i fanatika tehnološkog napretka. To je rezultanta pravca...

Transhumanizam nije samo hobi čudaka, dizajnera i fanatika tehnološkog napretka. To je rezultanta pravca poslednjih vekova, kada je čovečanstvo ozbiljno verovalo u mit napretka i evolucije

Dobar dan, gledate emisiju Duginove smernice. Danas ćemo govoriti o fenomenu transhumanizma.

Trend transhumanizma dobija na popularnosti širom sveta, a posebno na Zapadu, gde je nastao. Simbol transhumanizma je krug sa latiničnim slovom „N“ od reči human, ljudsko, i znak plus. „H+“. Pristalice ovog trenda oduševljeno prihvataju sve elemente moderne tehnologije, a ideju napretka dovode do njenog logičnog zaključka. Usavršavanje tehnologije, po njihovom mišljenju, dovodi čovečanstvo u stanje, gde se prema obličju ljudske vrste mogu veštački stvoriti savršenija bića. Ovo se postiže poboljšanjem svih delova ljudskog tela, njihovom zamenom veštačkim delovima, koji se ne razlikuju od originalnih delova tela i unutrašnjih organa. Ovo uključuje tehnologiju simulacije svesti ili snimka svesti na posebnim nosačima informacije – kartografija/mapiranje mozga. Najnovija otkrića u oblasti strukture genoma omogućavaju korekciju organizama – unapređenje kvaliteta, i na osnovnom nivou.

„H+“ nosi poruku čovečanstvu, koje će biti oslobođeno od bolesti, nesavršenosti, i na kraju dostići fizičku besmrtnost. Telo će moguće biti promeniti ili ispraviti, a posle nekog vremena, i odštampati na 3D štampaču. Virtualne mreže će postati nove sredine za obitavanje, postepeno u potpunosti zamenjujući poznatu realnost. U svetlu „H+“, utopija ili distopija Kosača ili Matriksa, postali su nešto arhaično i prevaziđeno.

Transhumanizam nije samo hobi čudaka, dizajnera i fanatika tehnološkog napretka. To je rezultanta pravca poslednjih vekova, kada je čovečanstvo ozbiljno verovalo u mit napretka i evolucije. „H+“ je poslednji logičan zaključak cele epohe Novog vremena, Moderne. Osnovna ideja Moderne bila je oslobađanje čoveka od svih njegovih ograničenja. Počeli smo sa religijom, tradicijom i klasnim društvom. Zatim smo se obrušili na Državu i naciju u korist civilnog društva. Sledeća što smo uradili – ukinuli smo normativnu ideju polova i normalne porodice, legalizujući najrazličitije oblike rodnih mutacija i distorzija. I sve se to dogodilo u kontekstu tehnološkog napretka – novih oblika proizvodnje, kompjuterske tehnologije, napretka u programiranju i sintezi novih materijala. Postepeno, ideologija i tehnologija su se spojili u jednu nedeljivu celinu. Tehnički progres je postao ideološki faktor, a ideologija, zauzvrat, postala ništa više od tehnologije. Odatle dolazi zamena klasične forme politike polit-tehnologijom.

I tako dolazimo do poslednje faze oslobađanja čovečanstva od njegovih inhibicija. Zapad više nema veru, nema Državu u punom smislu te reči, ni političku hijerarhiju, ni normalnu porodicu. Svi oblici prevazilaženja granica, to jest transgresije, u potpunosti su završeni. Ostaje samo jedan, poslednji korak – prelazak granice ljudske vrste. „H+“ to i predstavlja – poslednju reč liberalizma. Transhumanizam nije bizarna nuspojava tehnološkog razvoja, to je logičan kraj Novog doba. Mi smo morali da dođemo do toga – do ere kiborga, hibrida, mutanata i himera. Došli smo da toga.

Naravno, danas većina čovečanstva nije spremna da postane kiborg ili mutant. Ali kome je potrebna većina čovečanstva. Celu priču napravila je elita. Mase nikada ni za šta nisu spremne. Ali, to apsolutno ništa ne znači. Ako ne budu spremne, pripremiće ih – i to tako da niko neće ni primetiti. Transhumanizam je neizbežan u slučaju da prihvatamo glavne tendencije savremenog doba – verovanje u progres, razvoj i usavršavanje čovečanstva. Prosvetiteljstvo je u Evropu i svet donelo ovu religiju, odnosno pseudoreligiju napretka. Postepeno ova jeres je zamenila ili lagano istisnula na periferiju sve tradicionalne oblike religije – naročito hrišćanstvo. Na ovom putu napretka nije moguće zaustaviti se na pola puta. Izgovorivši „a“ moramo da kažemo „b“, „v“, „g“, i naravno sva ostala slova azbuke. „H+“ je poslednje slovo. Tu počinje jezik računara.

Jedini koji se nalaze na suprotnoj strani posthumanizma su dosledni i fundamentalni tradicionalisti. Ali oni ne odbacuju samo ovu najnoviju mutaciju, već i celu Modernu – samu ideju napretka, razvoja, naučnu sliku sveta, demokratije i liberalizma. Umesto toga, tradicionalisti su potvrđivali i potvrđuju Boga, Crkvu, Imperiju, klase, državu i narodne običaje. Nikakav napredak. Savremeni svet nije rezultat napretka već pada. Carstvo antihrista. Od borbe protiv „H+“ su odustali još od poslednje transformacije, koju diktira logika liberalne ideologije Moderne, dok prihvatanje nekih drugih aspekta Moderne izgleda besmisleno. Transhumanizam je neizbežno sutra, ukoliko se slažemo sa činjenicom, kakvo je naše danas. Ako želimo da promenimo našu sudbinu moramo se vratiti u prošlost i shvatiti gde smo napravili fatalnu grešku.

Sveto predanje kaže da đavo može skoro sve, ali ne može da napravi čoveka. Može samo da napravi njegovu parodiju, stvori njegov simulakrum. „H+“ je definitivno njegova zamisao.

Prijatno, gledali ste Duginove smernice o transhumanizmu.

Izvor Katehon, 13. septembar 2016.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u