O METAFIZICI MODE

ALEKSANDR DUGIN Ispod je bo večni i neizmenjeni ruski narod, a na vrhu pomodna...

ALEKSANDR DUGIN

Ispod je bo večni i neizmenjeni ruski narod, a na vrhu pomodna evropeizovana elita sa izbrijanom njuškom

Petar Veliki je 28. avgusta 1698. godine izdao carski ukaz o obavezi svih dvorjana da briju bradu i nose sakoe i haljine na evropski način. Danas je moguće da se to doživljava kao istorijska anegdota, ali, sa stanovišta istorije ideja, kulturologije i sociologije, to je bio veoma simboličan i indikativan događaj.

Ovde se suočavamo sa veoma važnom temom – metafizikom mode. Radi se o tome da je nacionalna nošnja, način odevanja i jasno određeni spoljnji izgled deo kulturološkog stremljenja jednog naroda. Kroz spoljnji izgled izražava se identitet. Odevni predmeti, frizure, karakteristični ukrasi, obrasci na odeći, kroj i različiti atributi oličavaju u sebi pripadnost pojedinca nečemu ciljanom, uopštenom, jedinstvu i svrsishodnosti.

rusikostimi01Narodna nošnja je organski deo narodnog bića, kao i jezik. To i jeste jezik, vizuelni jezik kulture. Po spoljnjem izgledu odmah prepoznajemo sa kim imamo posla – sa doktorom ili sveštenikom, sa učenicima ili livcima. Ali, isto kao sa profesijama i polovima, po odeći mi često prepoznajemo pripadnost narodima i civilizacijama. Sa čalmom – Indus, sa jermolkom – Jevrejin, brada od nedelju dana – Kavkaz.

CEPANjE ARISTOKRATIJE I NARODA
Ruski ljudi u XVII veku nisu se mnogo razlikovali od ruskih ljudi u XVI, XV ili XIV veku. Uostalom, ako bismo prelistali Enciklopediju narodne nošnje, lako bismo primetili da se izgled Rusa malo izmenio od drevnih vremena. Muškarac u rubaški, obavezno zajedno sa pojasom ili kaftanom – kod knezova ukrašenih vezom, kod prostog sveta običnom. Obavezno sa bradom. Žene sa haljinama i maramama.

Kao što je primetio knez Nikolaj Sergejevič Trubeckoj, u drevnoj Rusiji kod aristokratije i prostog naroda odeća se razlikovala samo po upotrebljenim materijalima od kojih se odeća šila i pravili ukrasi. Ali je kroj bio isti i kod siromaha i kod cara. U tome se ogledalo jedinstvo ruske kulture, sveprisutnost ruskog koda.

I tako je Petar Prvi jednim svojim ukazom prekinuo mnogovekovnu tradiciju. Time je bio zadat jak udarac ruskom identitetu. Ruski kod -je bio razbijen. Nikakvi kaftani, nikakve haljine, nikakve brade. Petrov ukaz je označio: prestani biti Rus. Vi ste sada deo evroatlantske katoličko-protestantske civilizacije. Budite ljubazni, promenite svest.

Nikakvog više Trećeg Rima. Nikakvog vizantizma. Zaboravite na Svetu Rusiju. Od sada ste evropska zemlja u razvoju. Zato uzmite britvu i holanski šnajder: niste više Rusi. Sada ste Evropejci. Naravno, ticalo se to samo elite, aristokratije, bojara i dvorjana. Petra se nisu ticali prosti ljudi, seljaci i trgovci. „Crkveni miš neka izgleda kako hoće“.

rusikostimi02Kod se menja na nivou vladajuće elite. Ali višem sloju nova moda je nametana skoro silom. Namećući novi stil oblačenja, Petar je lomio psihologiju celoj vladajućoj eliti. Uprosečavao je prava i statuse potomaka drevnih porodica i ljudi koji su se isticali u svim vidovima službe. Pred licem Petrovog apsolutizma, koji je paradirao duhovnim znamenjem Ivana Groznog, svi su bili jednaki – i knez i novobogataši, i istinski heroj i ulizica.

ROMANOVI I KONZERVATIVNA REVOLUCIJA
Petrov udar bio je po ruskoj eliti. Njoj je bilo zacrtano da prestane biti ruska ili da umre. Petar Prvi je počeo da gradi potpuno novo društvo, drugu postrusku civilizaciju. Epoha do Petra i posle Petra – to su dve različite kulture. Do Petra – etnička ruska, posle Petra – državna ruska, odnosno ruska samo po nekim osobinama, a po ostalim zapadna.

Ali je narod i posle Petra ostao ruski, tj. u kaftanima i sa bradom, u haljinama i maramama. I pravoslavan, nisu postali protestantsko-katoličko-maloruski unijatski bogoslovi. Sa svojom ruskom verom, starom verom i ruskim duhom. Sa ruskom modom. I tradicionalnim odevanjem, ali ne zbog inercije, već zbog vernosti ruskom duhu, drevnom i celovitom ruskom identitetu.

Indikativno je da je ruskom prostom svetu sa bradama i kaftanima u evropejski Petrograd i formalno bio zabranjen ulazak. Vojnici su vraćali takve na prilaznim punktovima: marš, crni ljudi, nazad u svoje selo. Otuda duboki raskol u sabornoj romanovskoj Rusiji.

Ispod – večni i neizmenjeni, isti ruski narod. A na vrhu pomodna evropeizovana elita sa izbrijanom njuškom i bezukusne babe izbuljene na nemački način. Otuđenje elite od naroda primetili su ranije i drugi slovenofili, a ceo XIX vek je utrošen na to da bi se ponovo sjedile obe polovine ruskog društva – pod simbolom povratka Svetoj Rusiji.

Poslednji Romanovi pojavljuju se ne samo sa bakenbirdima već i sa ruskim bradama. Nisu to više samo Imperatori Rusije već i ruski carevi. Nažalost, nisu uspeli da dovrše tu konzervativnu, slovenofilsku istinski rusku revoluciju, do kraja.

rusikostimi03Spoljašnjost, to je izraz unutrašnjeg. Danas nije toliko bitno oblačimo li rusku nošnju makar u izuzetnim slučajevima, ali svaki Rus bi trebalo da je ima u svojoj garderobi. Da bismo se sećali ko smo.

Katehon

Istorija
Pratite nas na YouTube-u