VILI VIMER: NEMAČKA MOŽE DA RASPUSTI BAZU RAMŠTAJN ZA DVE GODINE

Mi ovde ne govorimo o oružanim snagama koje na osnovu ugovora služe našoj zaštiti,...

Mi ovde ne govorimo o oružanim snagama koje na osnovu ugovora služe našoj zaštiti, već o potencijalnoj međunarodnoj agresiji SAD

Vili Vimer, bivši državni sekretar u Ministarstvu odbrane FR Nemačke, kao i bivši potpredsednik OEBS-a, ekskluzivno za Sputnjik kaže da Ramštajn i druge američke baze odavno ne služe interesima bezbednosti u Evropi, već su poligon za agresiju NATO-a.

Zar sa okončanjem Hladnog rata Amerikanci nisu izgubili legitimitet za svoje vojno prisustvo u Evropi?
— Sporazumi koji regulišu ova pitanja su bili zaključeni ili produženi u kontekstu ujedinjenja dve Nemačke. U to vreme bila je usvojena odluka o potpunom izlasku britanske vojske sa teritorije Nemačke do 2020. godine. Pravna osnova za prisustvo američke vojske na teritoriji Nemačke, to je opet NATO. Ipak, posle ujedinjenja Nemačke i nestanka pretnje sa istoka, ta potreba za prisustvom NATO-a se našla pod znakom pitanja. Uz to, tada, kada su bili potpisivani ti sporazumi, NATO se nalazio hiljadama kilometara od ruske granice. Od onda je NATO drastično promenio svoju suštinu i svrhu – od odbrambene alijanse, ova organizacija se 1999. godine pretvorila u mašinu agresije. I sada NATO, u takvom promenjenom svojstvu stoji praktično na granicama sa Rusijom. U takvim uslovima, američke baze u Nemačkoj nemaju ni međunarodni, a ni unutardržavni legitimitet.

Zašto je sa Britancima bio potpisan dokument o povlačenju trupa, a sa Amerikancima nije?
— Za razliku od Britanaca, Amerikanci nisu izjavili da imaju nameru dobrovoljno da povuku svoje snage. Umesto toga, SAD su neposredno pre ujedinjenja Nemačke, a nemačka federalna vlada je to prihvatila automatski, svoje prisustvo na nemačkoj teritoriji posmatrali ne u kontekstu odbrambene funkcije NATO-a, već u kontekstu globalnog liderstva. To znači da američke strukture koriste Nemačku u cilju ostvarivanja svojih misija, koje podrazumevaju i ubijanje ljudi. Drugim rečima, mi ovde ne govorimo o oružanim snagama koje na osnovu ugovora služe našoj zaštiti, već o potencijalnoj međunarodnoj agresiji SAD.

Da li ove baze pripadaju NATO-u ili su to čisto američke baze?
— To su baze Oružanih snaga SAD, a one svoj legitimitet prisustva na teritoriji Nemačke zasnivaju isključivo na ugovoru sa NATO-om kao odbrambenom alijansom, koja je kao takva postojala do 1999. godine, drugim rečima do rata protiv Jugoslavije, koji je bio u potpunom protivrečju sa normama međunarodnog prava.

A u slučaju konfrontacije, ako, na primer, kao što NATO stalno preti, Rusija napadne Evropu, te baze bi realno služile za zaštitu Evrope? Ili?
— Na našu sreću, mi možemo biti potpuno sigurni da niko u Ruskoj Federaciji ne kuje takve planove. Naprotiv, Rusija se ponaša uvereno i suvereno, ali isključivo u odnosu na sopstvenu teritoriju. Agresivno se ponašaju SAD već poslednjih 25 godina, a mi ih smatramo našim saveznicima.

Smatrate li da bi novi konflikt sa Rusijom opravdao postojanje tih baza?
— NATO i američke baze na teritoriji Nemačke, a počevši od 1999. godine, od rata protiv Jugoslavije, u određenoj meri su služile kao opravdanje za postojanje NATO-a u globalnim razmerama – sve do misije u Avganistanu. U ovom trenutku, vojne misije SAD u globalnim razmerama prolaze kroz krizu i u vezi sa tim one podgrevaju u Evropi eskalaciju pogoršanja odnosa do te mere da ljudi počinju da osećaju i misle da zapravo i nije loše što su te baze tu. A zapravo to samo znači da smo mi tek bokserska vreća za američke, i možda britanske interese.

Može li nemačka federalna vlada, makar u teoriji, da raspusti Ramštajn?
— O ovome se govorilo u ugovorima koji su definisali ujedinjenje Nemačke – prisustvo inostranih oružanih snaga na teritoriji Nemačke može se okončati po isteku dvogodišnjeg roka. I ako je aktuelna eskalacija usmerena na oružani sukob sa Rusijom, onda bi makar polazeći od sopstvenih interesa, mi trebalo da se iskoristimo taj predviđeni rok.

Izvor Sputnjik, 22. septembar 2016.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u