O AMERIČKOJ IDEOLOGIJI

ALEKSANDAR DUGIN Ako bi američka ideologija konačno prevladala na planetarnom nivou, tada Rusije ne...

ALEKSANDAR DUGIN

Ako bi američka ideologija konačno prevladala na planetarnom nivou, tada Rusije ne bi bilo

U osnovi američke ideologije stoji ideja o izuzetnosti američke nacije. To je njihovo mesto među drugim narodima na planeti gledano iz ugla nacionalnog duha, političkih i religioznih pogleda na svet. Smatra se da je tu ideologiju osmislila privilegovana uticajna i bogata manjina belih Amerikanaca, anglosaksonaca i protestanata, koji potpuno kontrolišu politiku i ekonomiju Amerike. Doktrina izuzetnosti aktivno je usađena u svest građana SAD od samog detinjstva i prati ih ceo život. Više od 60 odsto Amerikanaca ubeđeno je da Gospod ima posebnu istorijsku misiju za njih.

Za razliku od mnogih sličnih inicijativa u poslednje vreme, izveštaj „Američka ideologija“ ne sadrži samo kritiku, ali ni odbranu američke ideologije. To je pre svega, pokušaj razumevanja kako sama politička elita Amerike vidi svet, svoju državu, svoje interese i interese svih ostalih igrača, a takođe i u kakvim terminima i konceptima ona živi i shvata celokupno okruženje.

AMERICAN WAY OF LIFE
Skoro filozofsko pitanje: pre nego što odbacimo ili prihvatimo američki poredak – American Way of Life, američki način života – važno je razumeti njegove osnove, principe i, ako hoćete, dogme. Fenomen kakav je američka ideologija zaista postoji. I ona nije nestala posle propasti komunističke ideologije, koja je poslednja pokušala da se odupre kapitalizmu. Sovjetska ideologija je propala, a američka je ostala. Tačno tako kako je bio raspušten Varšavski pakt, a NATO nije ni pomislio da nestane. I sada je NATO na našim granicama.

Američka ideologija je prodrla još dublje – ona nas okružuje ne samo sa Zapada već je i u nama. Ona je prodrla u naše društvo, u našu svest, u našu kulturu, u našu politiku, u naše obrazovanje, u našu ekonomiju, pa čak i u privatne stvari.

Autori izveštaja o američkoj ideologiji identifikovali su njene glavne karakteristike:

Ubeđenost u univerzalni napredak, čiji je navodno vrhunac kapitalistički sistem; i

americkaideologija11 Zapadna civilizacija (gde su SAD bespogovorni lider i u prvom i u drugom);

Ekstremni individualizam – oslobađanje pojedinca od svih veza sa društvom, od religije, nacije, etnosa, pa čak i od pola. Odatle polna politika i uništavanje porodice kao neizbežni elemenat ove ideologije;

Tehnološki razvoj se smatra najvažnijim, dok se moralna strana smatra nevažnom i drugorazrednom, pa čak i smetnjom za napredak. Na primer, time se smatra ograničenje ekperimenata u oblasti genetskog inženjeringa i stvaranju mutanta i kiborga;

Vera u to da SAD i Zapad imaju puno moralno pravo da diktiraju ostalim narodima kakvim će putem ići i kako treba živeti.

BIRAM SUPROTNO – RUSKU IDEOLOGIJU
Ova američka ideologija ima nekoliko verzija. Od religiozne, koja obrazuje osnov mnogih radikalnih protestantskih sekti, do svetske, gde se akcenat stavlja na potpunu izolaciju pojedinaca od svih ograničenja i normi. Oličenje ove ideologije, kako u vojnoj sferi doktrina punog spektra i potpune dominacije, tako i u svetskom finansijskom sistemu, zasnovanom na imperijalizmu dolara, i, na kraju, u globalizaciji, u kretanju ka stvaranju Svetske Vlade.

americkaideologija03A šta sa Rusijom? Gde smo mi na tom američkom putu, American Way? Nas tamo jednostavno nema. Ako bi američka ideologija konačno prevladala na planetarnom nivou, tada Rusije ne bi bilo. Naša prirodna ruska ideologija praktično je u svemu protivteža američkoj. I, bez obzira kakav je naš politički sistem – carski, komunistički ili takav kakav je danas. Mi i oni – kao dva magnetna pola. Ono što je Amerikancu dobro, za Rusa je smrt. I obratno.

Ne znam kako vi, ali ja biram baš suprotno. Ruski način života. Što znači i rusku ideologiju.

Katehon

Svet
Pratite nas na YouTube-u