MIROSLAV PAROVIĆ: U SRBIJI BUKTI ULIČNI NATO RAT

Nemam nikakvu dilemu da iza „uličnog rata“ u Srbiji stoji interes NATO da destabilizuje...

Nemam nikakvu dilemu da iza „uličnog rata“ u Srbiji stoji interes NATO da destabilizuje centralni Balkan

Da se ne lažemo, u Srbiji je otpočeo rat na ulicama nalik na onaj koji smo imali prilike da vidimo u ratnim devedesetim godinama. Svakodnevni mafijaški obračuni na ulicama Beograda, Novog Sada i drugih velikih gradova sve više stvaraju osećaj straha kod građana, a upravo je to ono što NATO struktura želi da postigne u našoj državi.

Iz tog razloga nemam nikakvu dilemu da iza „uličnog rata“ u Srbiji stoji interes NATO da destabilizuje centralni Balkan i da upravljanjem haosom onemogući da ruski i kineski ekonomski, bezbednosni i politički uticaj bude prisutan barem u nekom delu Evrope. Za ovu nečasnu i prljavu rabotu koriste se albanska i crnogorska mafija, kojima je isti taj NATO omogućio da se nesmetano razvijaju i kojima je zarad usluga koje pružaju omogućeno da imaju čak i svoje privatne države.

Ideja atlantističkih krugova je da i Srbiju pretvore u državu u kojoj vladaju banditske grupe koje će razvaliti sve poluge sistema i države, čime bi se do kraja završio proces započet još 5. oktobra 2000. godine. Svi mi koji smo odgovorni pre svega prema životima naše dece ne smemo dozvoliti ovakav scenario i na svaki način se moramo truditi da sprečimo da nam kriminalne bande kroje sudbinu.

Stoga kao prvi korak treba zahtevati što hitniji, a ujedno aktivno podržati obračun države sa banditima! Uništenje albanske i crnogorske mafije je prioritet i svaki dan koji se propusti je nenadoknadiv. To je današnja bitka za slobodu naroda.

Izvor Večernje novosti, 08. novembar 2016.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u