GRČKA JE ŽRTVA EKONOMSKOG RATA

DIMITRIS KONSTANTAKOPULOS Grčka je prva zemlja u kojoj možemo videti prelaz sa modela neoliberalnog...

DIMITRIS KONSTANTAKOPULOS

Grčka je prva zemlja u kojoj možemo videti prelaz sa modela neoliberalnog kapitalizma na model katastrofalnog kapitalizma

Grčka je specijalan slučaj u kontekstu juga Evrope. Živimo u dramatičnom periodu istorije.

Sporazumi koje je grčka vlada potpisala sa Evropskom centralnom bankom i Međunarodnim monetarnim fondom doveli su do nezabeležene ekonomske i društvene katastrofe, koja i dalje traje. To je najveća društvena i finansijska kriza u kapitalističkoj Evropi od 1945. godine. Samo se donekle može uporediti sa jedni drugim fenomenom, a to je raspad Sovjetskog Saveza.

Grčka je zaista uništena i istovremeno je stavljena pod direktnu kontrolu neokolonijalnih kreditora. Kada kažem, kreditori, mislim na Evropsku uniju i MMF, ali i na Sad, koje su uvek imale geopolitički uticaj na Grčku.

Situacija je zaista dramatična. Ne postoji velika politička snaga koja bi se suprotstavila ovom neokolonijalnom režimu.

Program ovog režima je, naravno, neoliberalan, ali je čak i više nego neoliberalan. Grčka je prva zemlja u kojoj možemo videti prelaz sa modela neoliberalnog kapitalizma na model katastrofalnog kapitalizma. Bruto domaći proizvod podrugljivo pada godinama, više od 27 odsto, otkad primenjujemo ovaj program. To je veći procenat nego materijalni gubitak Francuske i Nemačke posle Prvog svetskog rata. To je još gore nego što je bilo u SAD tokom Velike depresije.

grckakatastrofaZato i ne govorimo o modelu upravljanja zemljom koji je antidruštveni na neki način. Govorimo o programu ometanja čitave nacije, što je eksperiment bez presedana u zapadnom svetu.

Zaista, to je oblik ekonomskog rata. Uništili su nas – našu ekonomiju, naše društvo, našu kulturu. Uzeli su nam našu zemlju direktno iz naših ruku.

Katehon

Svet
Pratite nas na YouTube-u