NARODNI SLOBODARSKI POKRET: ISPITATI ULOGU ČEDE I BEBE U AKCIJI „SABLjA“

Narodni slobodarski pokret postavlja pitanje: na osnovu kojih ingerencija, po čijoj dozvoli i u...

Narodni slobodarski pokret postavlja pitanje: na osnovu kojih ingerencija, po čijoj dozvoli i u kom svojstvu je Jovanović imao uvid u izjavu koju je Dragoljub Jeremić dao policiji?

Svedoci smo sve većeg broja medijskih i političkih zahteva da se danas, sa ove vremenske distance, dodatno ispitaju političke okolnosti, pozadina i drugi neotkriveni ili skriveni detalji u vezi sa ubistvom Zorana Đinđića. Slobodari u potpunosti podržavaju ovakve inicijative, ali isto tako smatramo da je neophodno ispitati i okolnosti pod kojim je sprovođena akcija „Sablja“ i brojne evidentne zloupotrebe, nepravilnosti i političku konotaciju iste.

U jučerašnjem saopštenju LDP-a decidno se navodi da je Čedomir Jovanović imao uvid u svedočenje tada privođenog fudbalera Dragoljuba Jeremića i da je ono što je tada izjavio suprotno od onoga što sada izjavljuje za medije.

Ukazujemo da su u prikrivanju činjenica i samoj „Sablji“ učestvovali i službenici bezbednosti ambasada SAD i Velike Britanije, kao neformalni šefovi i rukovodioci. Čeda i Beba znaju kome su polagali račune i od koga su dobijali naredbe.

Narodni slobodarski pokret postavlja pitanje: na osnovu kojih ingerencija, po čijoj dozvoli i u kom svojstvu je Jovanović imao uvid u izjavu koju je Jeremić dao policiji? Hoće li i ko odgovarati zbog ovih grubih zloupotreba i načinjenog krivičnog dela?

Konačno, Narodni slobodarski pokret smatra da je obaveza društva da se ispitaju uloge Čedomira Jovanovića i Bebe Popovića u akciji „Sablja“, naročito kada su u pitanju politička privođenja, iznuđivanja ili podmetanja unapred napisanih priznanja, kao i zataškavanje nezgodnih dokaza i svedočenja.

Građani Srbije danas, gotovo petnaest godina kasnije imaju pravo da znaju ko je sve poluge bezbednosti privatizovao i koristio ih u uskostranačke ili lično-interesne ciljeve mimo zakona i prava, a društvo ima obavezu da iste izvede pred lice zakona.

Izvor Novi standard, 29. januar 2017.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u