JUNKER PREDSTAVIO BELU KNjIGU O BUDUĆNOSTI EU SA PET MOGUĆIH SCENARIJA

Junker je naglasio da predstojeće obeležavanje 60. godina od osnivanja Unije, planirano za 25....

Junker je naglasio da predstojeće obeležavanje 60. godina od osnivanja Unije, planirano za 25. mart u Rimu, neće biti samo „rođendanska proslava“, već „rođenje Unije od 27“ koja mora da da odgovor na pitanje: Quo vadis (kuda ideš) Evropo?

Predsednik Evropske komisije Žan-Klod Junker predstaviće danas svoj plan za budućnost Evropske unije posle odlaska Velike Britanije.

Evropska komisija predstavila je dokumet o budućnosti Evrope koji previđa pet mogućih scenarija za razvoj Unije do 2025.

Na Evropi je sad da izabere da li će nastaviti po starom, svesti se samo na zajedničko tržište, nastaviti rast u „više brznina“, raditi efikasnije zajedno u manje oblasti ili raditi će svi sve raditi više zajedno, poručio je predsednik EK Junker.

Predsednik Evropske komisje Žan Klod Junker predstavio je Evropskom parlamentu tzv “ belu knjigu“ o „putevima jedinstva jedinstva Unije od 27 članica“.

Junker je naglasio da predstojeće obeležavanje 60. godina od osnivanja Unije, planirano za 25. mart u Rimu, neće biti samo „rođendanska proslava“, već „rođenje Unije od 27“ koja mora da da odgovor na pitanje: Quo vadis (kuda ideš) Evropo?

„Obeležavanje 60. godišnjice Rimskog ugovora vreme je kada Unija od 27 članica mora da oblikuje svoju budućnost. Vreme je da se liderstvo, jedinstvo i zajedničko rešenje. Evropska komisija predstavlja “belu knjigu“ koja sadrži različite puteve koje bi Unija od 27 mogla da izabere za prati. Ovo je tek početk procesa, a ne kraj, i očekujem da će uslediti iskrena i široka debata. Mi sada držimo budućnost Evrope u našim rakuma“, poručio je Junker pred poslanicama Evropskog paralmeta u Briselu.

Scenariji koji su predstavljeni u dokumentu Evropske komisije predstavljaju širok spektar mogućnosti koje su pred EU.

Prvi scenario podrazumeva nastavak po starom, neka dobra zajednička rešenja, ali i prepreke prilikom prelaska sa zajedničke EU na nacionalne politike zemalja članica.

Drugi scenario vidi EU samo kao zajedničko evropsko tržište, dok su ostale politike u rukama država članica.

Treći put za budućnost EU predstavlja plan o “ Evropi u više brzina“, gde bi zemlje članice koje mogu i žele da se dogovore oko zajedničkih politika išle napred, a ostalima bi se dala mogućnot da ostanu po strani ili se priključe kasnije.

Četvrti put je fokusranje EU 27 samo na određene oblasti gde se može postići više i brže zajedno. Ukoliko pak odaberu peti put, svih 27 država čalnica trebalo bi da zajedno dele više vlasti, resursa i odluka kako bi ostavrili brži sveobuhvatan zajednički napredak.

„Moguće je ostavriti svaki od predstavljenih planova. To je izbor koji je stavljen pred nas. Neću vam reći za šta se lično zalažem, ikao odbijam ideju da se EU svede samo na slobodu trgovinsku zonu. To nisu naše ambicije“, poručio je Junker na kraju svog govora u Evropskom parlamentu.

Junker kaže da „želi da čuje građene Evrope“ pre nego što Evropska komisija da finalni zaključak na ovu temu. On je najavio da će se prvi zaključci o budućem ustrojstvu EU naći pred Evropskim savetom u decembru 2017. godine, što će odrediti korake koje će EU sprovesti do juna 2019. za kada su zakazani paralmetarini izbori na nivou Unije.

Izvor Tanjug/Sputnjik, 01. mart 2017.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u