SRBI, JEVREJI I ROMI TRAŽE OD HRVATSKE 3.5 MILIJARDE DOLARA

Tužioci navode da je za tu štetu odgovorna Hrvatska kao pravna naslednica NDH Hrvatskoj...

Tužioci navode da je za tu štetu odgovorna Hrvatska kao pravna naslednica NDH

Hrvatskoj je ovih dana uručena grupna tužba za nadoknadu štete u visni od 3,5 milijardi dolara, koju su hrvatski Srbi, Romi i Jevreji pretrpeli tokom Drugog svetskog rata, u postupku koji je pokrenulo nekoliko osoba u maju prošle godine pred Okružnim sudom u Čikagu.

Isplata nadokande se traži za žrtve, njihove naslednike i rodbinu.

Reč je o nadoknadi, ne samo materijalne štete, vezane uz oduzetu imovinu, nego i nematerijalne štete koju su pretrpele žrtve ustaških logora. Tužioci navode da je za tu štetu odgovorna Hrvatska kao pravna naslednica NDH.

U Ministarstvu spoljnih poslova Hrvatske Večernjem listu je potvrđeno da je tužba stigla putem američke Ambasade u Zagrebu.

„Ministarstvo je 27. februara primilo notu Ambasade SAD koja se tiče tužbe u predmetu Lalić et al. v. Republic of Croatia koji je pokrenut pred Okružnim sudom Severnog okruga Istočnog područja Ilanoisa”, naveli su iz ministarstva.

O detaljima tužbe u tom resoru ne žele da govore, ali nezvanično, piše ovaj zagrebački dnevnik, može se čuti da takva tužba navodno nema osnove.

Sagovornici lista i pomenutog resora, tvrde da Hrvatska nije naslednica NDH, pa ne može ni da odgovara za štetu koja je počinjena pod tim režimom.

„Da je to tako, vidljivo je već iz Izvorišnih osnova Ustava, u kojima se izrekom navodi da Hrvatska počiva na temeljima suverenosti izraženima u odlukama ZAVNOH-a, nasuprot proglašenju NDH”, kažu sagovornici Večernjeg iz MVEP-a.

MINISTARSTVO: HRVATSKA DOBILA TUŽBU KAO NASLEDNICA NDH
Hrvatsko ministarstvo spoljnih i evropskih poslova potvrdilo je da je dobilo tužbu i zahtev za odštetu pričinjenu Srbima, Romima i Jevrejima tokom Drugog svetskog rata, te da zvanični Zagreb ima rok od 60 dana u kojem kao tužena strana mora da se izjasni po toj tužbi.

Tužba je pokrenuta pred Okružnim sudom Severnog okruga Istočnog područja Ilanoisa, a Hrvatskoj je uručeno posredstvom Ambasade SAD u Zagrebu, 27. februara ove godine.

Izvor Tanjug/Politika, 13. mart 2017.

 

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u