APEL IZ MAKEDONIJE: ANTISRPSKA POLITIKA NOVE VLASTI!

IVAN STOILKOVIĆ Ne smeta im kad Albanci vladaju polovinom Makedonije, a smeta srpski predsednik...

IVAN STOILKOVIĆ

Ne smeta im kad Albanci vladaju polovinom Makedonije, a smeta srpski predsednik u najsirimašnijoj opštini u Makedoniji

Kako ulazimo u završnicu izborne kampanje za drugi krug lokalnih izbora u Makedoniji, sve su glasnije poruke da naša Demokratska partija Srba Makedonije – kao jedina od srpskih partija koja ima kandidata za gradonačelnika jedne makedonske opštine – nema pravo da ima svog gradonačelnika. Pitaju kako smo se usudili da tražimo podršku za našeg kandidata i kako to Srbi u opštini Staro Nagoričane misle da mogu da „upravljaju“ Makedoncima iako se to i do sada dešavalo u saradnji sa makedonskim partijama. Demokratska partija Srba u više navrata pobeđivala je na lokalnim izborima u ovoj opštini, i to nikome nije smetalo do sada. A sada smeta.

Šta je cilj ovakvog pristupa? Zašto vlast u Makedoniji nasilnički i krajno neprimerenim sredstvima, izvan zakonskih okvira, hoće Srbima da oduzme i poslednji institucionalni okvir i stub u borbi za očuvanje naše nacionalne posebnosti, srpske kulture, duhovnosti i tradicije u Makedoniji? Ili je namera da se u prekompoziciji ustavno-pravnog poretka u Makedoniji, od građanskog i multikulturnog pređe u dvonacionalni zapravo pravi motiv ovakvog ponašanja, uz neskriveno antispstvo nove makedonske vlasti.

Sve očiglednije postaje da njoj ne smeta kad neko drugi sa istim takvim procentom kao Demokratske partije Srba Makedonije u Starom Nagoričanu hoće da na republičkom nivou upravlja polovinom ukupnih državnih i društvenih resursa. A smeta im naš gradonačelnik u ubedljivo najsirimašnijoj opštini u Makedoniji. Još kada za takvu nameru angažuju celokupan državni aparat, na čelu sa partijskom policijom kao pokrićem za izborni kriminal, potkupljivanje, ucene i zastrašivanje naših članova i simpatizera – tada stvari postaju jasnije. Da ne bude nejasno: sav izborni kriminal uredno smo dokumentovali, sa overenim izjavama pojedinaca, fotografijama vozila i službenih lica angažovanih u zakonom nedopuštenim aktivnostima. Sve to jednako uredno dostavljeno je na relevantne adrese.

Relevantna adresa nije OEBS, jer, i pored njihovog obećanja da će javno osuditi nedozvoljene aktivnosti državnih organa za slučajeve koje smo im uz dokaze prezentovali, osuda je izostala. Naš ponovni zahtev OEBS da insistira kod nadležnih da se policijsko prisustvo u opštini svede samo na snage za očuvanje javnog reda i mira krajnje besramno je prećutan. Da stvari budu kristalno jasne: zahtevali smo i zahtevamo samo fer i demokratske izborne uslove, nikakvih popusta i pogodnosti.

stoilkovicdodikOEBS je samo pokazao da je na zalasku svog postojanja u ovakvom obliku. Ova organizacija se, ne pridržavajući se elementarnih principa svog postojanja, na krajnje neprincipijelan i nekorektan način stavila u funkciju čuvara u zaštitnika izbornog kriminala. Sa kojim pobudama, vreme će pokazati.

Ne bih mnogo o ponašanju i učešću nekih Srba i njihovih organizacija u tom procesu rušenja institucionalnih okvira egzistencije srpskog naroda u Makedoniji. Samo neka ostane zapisano da su upravo Srbi saučestvuju u nedemokratskom preuzimanju Opštine od strane i na strani SDSM i da su saučesnici u već najavljenom ukidanju Zakona o praznicima, koji prvenstveno znači ukudanje Svetog Save kao nacionalnog praznika Srba Makedonije. Nažalost Srbi su i saučesnici vlasti koja predvodi najmračniju antisrpsku kampanju u Makedoniji.

Jasno da dobar deo naših sunarodnika beš i ne razume političke nijanse borbe za opstanak. Na sreću, većina njih ipak razume. Ne pretendujemo da nekom u Makedoniji propisijemo šta da misli i kako da se ponaša, ali obaveza da brinemo za naš narod nalaže nam da otvoreno ukažemo da sadašnja nepromišljenost i lakoumnost nekih od nas mogu biti samoubilačke, i duhovno i egzistencijalno, a ne samo politički. Još gore: mogu da se pogubno odraze i na buduće odnose između Republike Srbije i Republike Makedonije.

stoilkovic09aU nedelju idemo na drugi krug glasanja. Pozivam Srbe da glasaju po savesti. Da, savest će biti sasvim dovoljna.

Autor je predsednik Demokratske stranke Srba Makedonije

Politika
Pratite nas na YouTube-u