Mekalister: Izveštaj sa pet poruka Srbiji

Izvestilac EP za Srbiju poželeo našoj zemlji sreću u evrointegracijama i drugoj fazi Mundijala

Izvestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju, Dejvid Mekalister, poželeo je danas uspeh Srbiji na putu ka članstvu u EU, ali i na, kako je rekao, putu ka drugoj fazi takmičenja na Svetskom prvenstvu u Rusiji porukom: Srećno Srbijo, na srpskom jeziku.

Mekalister je nakon predstavljanja Nacrta izveštaja o Srbiji poželeo uspeh fudbalskoj reprezentaciji naše zemlje u predtsojećim mečevima sa Švajcarskom i Brazilom.

Kada je reč o debati koja se vodila u Spoljnoplitičkom odboporu Evropskog paralmeta o Nacrtu izveštaja o Srbiji Mekalister je konstatovao da u svim političkim grupama u EP postoji pozitivna atmosfera za dalji napredak Srbije ka članstvu u EU.

”EU je tu jasna. Mi želimo da podržimo Srbiju i tu smo da nastavimo da joj pomažemo”, kaže Mekalister

On je pohavlio dobar i naporan rad Srbije na putu ka članstvu, a posebno napredak u oblasti ekonomije i regionalne saradnje i pomirenja.

”Još posla ostalo je da se uradi u ooblasti vladavine prava, nezavisnog pravosuđa, borbe protiv korupcije i u reformi javne administracije”, napomenuo je Mekalister.

MEKALISTER: IZVEŠTAJ SA PET PORUKA SRBIJI
Srbija je na putu ka EU i u poslednjih 12 meseci preduzela je važne korake u pravcu usklađivanja sa evropskim standardima, poručio je danas izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Dejvid Mekalister predstavljajući nacrt svog izveštaja o Srbiji poslanicima Spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta.

Izvestilac za Srbiju i predsedavajući Spoljnopoltičkim odborom Evropskog parlamenta u prvom predstavljanju nacrta svog izveštaja o Srbiji kaže da izveštaj ima pet ključnih poruka.

Kao prvu, Meklister je naveo dalji napredak zemlje u oblasti razvoja funkcionalne tržišne ekonomije, obezbeđivanje ekonomskog rasta i očcuvanje makroekonomske i monetarne stabilnosti. ”Pristupanje EU zavisi od učinaka koji se ogledaju u usvajanju i punoj primeni neophodnih reformi. Pristupanje Unije nisu datumi, već rezultati i iskreno se nadam da će Srbija nastaviti put ka članstvu i u narednim mesecima”, kaže Mekalister.

Kao drugu ključnu poruku Dejvid Mekalister navodi da je vladavina prava u srcu pristupnih pregovora i da je napredak u toj oblasti neophodan za približavanje Srbije EU.

”Iako Beograd pokazuje jasnu opredeljenost da reši neka od pitanja, važno je da se pojačaju napori, posebno u cilju obezbeđenja nezavisnosti pravosuđa i celokupnog pravosudnog sistema, i da se bezuslovno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala”, kaže Mekalistre.

Medijske slobode moraju da budu garantovane i u narednoj godini situacija u medijima u Srbiji mora se popraviti, treća je poruka Dejvida Mekalistera.

”Svi se salžemo u ovom Odboru da je sloboda medija u srcu demokratije. Ona se ne može postići samo usvajanjem zakona, već i stvaranjem pozitivne atmosfere za medije”, podvlači Mekalister.

U svojoj četvrtoj poruci izvestilac za Srbiju konstatuje da država nastavlja angažman na normalizaciji odnosa sa Kosovom i da na inicijativu predesednika Aleksandra Vučića vodi unutrašnji dijalog.

”I Kosovo i Srbija treba sada da rade na punoj implementaciji svih već postignutih sporazuma i to u dobroj veri i na vreme. Formiranje Asoscijcije/Zajednice srpskih opština je prioritet, a mora se rešiti i pitanje energetike između dve strane”, navodi izvestilac.

Petu poruku Mekalistre je uputio srpskom Parlamentu i pozvao na da efikasan nadzor izvršne vlasti u zemlji.

Naglasio je da se transprentnost, sveobuhvatnost i kvalitet zakonodavnih procesa mora povećati, a korišćenje hitnih procedura smanjiti.

”Narodna skupština mora aktivno da preuzme svoju ulogu u raspravi i nadzoru zakona”, zaključio je Dejvid Mekalister.

On je pozvao Srbiju da ne odlaže rad na obavezi postepenog usklađivaja spoljne i bezbednosne politike sa politikom EU.

Poslanici AFETA do 30. avgusta mogu da ponose amandamne na nacrt izvešataja o Srbiji.

Nacrt bi trebalo da bude usvojen na Spoljnopolitičkom odboru u oktobru, a Evropski parlament bi u novembru trebalo da glasa i usvoji ziveštaj o Srbiji.

 

Izvor Tanjug/Večernje novosti, 20. jun 2018.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u