Srbija danas otvara poglavlja 13 i 33

U Luksemburgu o finansijama i ribarstvu

U Luksemburgu će danas biti održana Međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti još dva poglavlja u pregovorima sa EU: poglavlje 33 – finansijske i budžetske odredbe i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva. Delegaciju Srbije će predvoditi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa dva nova poglavlja Srbija će imati 14 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.

Od bar pet poglavlja koja je Srbija spremila, otvaraju se dva.

„Možda bismo voleli više, i mislim da je i trebalo više, ali takav je proces, u EU i državama članicama se dešavaju različite vrste političkih turbulencija, i nekih, možda i neočekivanih dešavanja. Svi treba da budemo pozitivni, da gledamo u pozitivnu budućnost“, navela je ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

A u budućnosti, čeka nas da u evropsku kasu uplaćujemo, a ne samo povlačimo sredstva. Pravila su iscrtana u poglavlju 33. Među poslednjima se zatvara, ali nema opuštanja.

„Srbija kao buduća zemlja članica treba da izgradi administrativne kapacitete za obračun, prikupljanje, isplatu i kontrolu ovih sredstava. I tu će biti najveći pritisak na Ministarstvu finansija“, objašnjava Ivan Knežević iz Evropskog pokreta u Srbiji.

U kasu Unije Srbija će uplaćivati iz tri izvora: Iz budžeta, od carina na uvoz robe, i dela doprinosa prikupljenih od poreza na dodatu vrednost. Nezvanično, oko 400 miliona evra, ali dvostruko više na raspolaganju nam je iz fondova Unije.

„Važno je naglasiti da su davanja fiksna i obavezna a dok povlačenje sredstava iz EU zavisi od sposobnosti administracije zemlje članice da ta sredstva praktično iskoristi. Da pripremi planove i projekte i da ih na adekvatan način sprovede na svojoj teritoriji“, rekao je Knežević.

RIBARSTVO – JEDNO OD NAJKONKURENTNIJIH TRŽIŠTA U EU
Ako uredimo proizvodnju, preradu ribe, delom i zaštitu životne sredine, poglavlje 13, moglo bi da nam donese sreću, kažu u Vladi.

„Samim uspostavljanjem struktura i zakonodavnog okvira, doći će do unapređenja standarda na samom tržištu i stvaranja uslova za povećanje prerađivačkih kapaciteta Srbije koji će biti konkurentni u momentu kada se otvori veliko, jedno od najkonkurentnijih tržišta EU, a to je tržište ribarstva“, kaže predsednica Pregovaračke grupe za poglavlje 13 Darija Janjić Nišavić.

Ostaje da se proveri da li su jegulje u kanjonu Uvac ribolovačka priča, s obzirom na to da su se Užičani pohvalili ulovom te retke ribe.

„Moramo samo da napravimo studiju kako bismo dokazali da na našoj teritoriji ne postoji ta vrsta jegulje kako ne bismo morali da izvršimo zaštitu te vrste, ili, ako studija pokaže da je ima, moraćemo da pokrenemo proceduru da bismo je zaštitili kao ugroženu vrstu“, istakla je Janjić Nišavićeva.

A da je liderstvo u proizvodnji ribe moguće i bez mora, pokazuju Mađari koji znaju kako za to da uzmu gomilu novca iz strukturnih fondova.

 

Izvor RTS, 25. jun 2018.

Dnevne vesti
Pratite nas na YouTube-u