Kršljanin: U Rusiji postoji simfonija svetovne i crkvene vlasti

Kako su predsednik Putin i patrijarh Kiril prozvali „protivnike Boga, čovečanstva i ljudske istorije“

Izjave najviših ličnosti ruske države i crkve, Predsednika Putina i Patrijarha Kirila, date poslednjih dana, svedoče o potpunom shvatanju zle suštine predvodnika političkog Zapada. Tim shvatanjem i tim izjavama to zlo se žigoše, raskrinkava i kriminalizuje. A to je više od pola puta do pobede nad tim zlom.

To shvatanje i te izjave su zato i spasonosni.

Obe izjave su date usmeno, „iz glave“, bez čitanja i dobro ih je saslušati. Radi podvlačenja njihovih najznačajnijih momenata, dozvolićemo sebi slobodu da ih ovde citiramo u kondenzovanom obliku.

Patrijarh Moskovski i Cele Rusije Kiril je u propovedi na liturgiji povodom stogodišnjice streljanja Carske porodice, pred sto hiljada ljudi, u Jekaterinburgu 16/17. jula 2018. rekao:

Iza ovog strašnog zločina je nešto stajalo, postoji kolektivna krivica celog naroda, zaokret u istorijskom životu Svete Rusije koji je doveo narod u teški i strašni ćorsokak. U toku najmanje 200 godina, koje su prethodile toj tragediji, odvijale su se promene u svesti ljudi koje su mnoge dovele do bogootstupništva. Inteligencija i aristokratija, pa čak i deo klira, počeli su da prihvataju tuđe misli, tuđe ideale, tuđi pogled na svet, koji se formirao pod uticajem filosofskih i političkih teorija koje nemaju ništa zajedničko sa hrišćanstvom.

Da li je moguće izgraditi srećan život posredstvom zločina, krvi, nasilja i rušenja svetinja? Istorija jasno svedoči: nije moguće!

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je 19. jula 2018, na savetovanju sa ambasadorima i stalnim predstavnicima Rusije pri međunarodnim organizacijama, koje se održava jednom u dve godine, samo tri dana posle susreta sa Donaldom Trampom u Helsinkiju, rekao:

U SAD postoje snage koje su spremne da na žrtvu svojim ambicijama prinesu: rusko-američke odnose, interese američkog biznisa i američkih radnika, interese svojih saveznika i samu bezbednost SAD.

Postojanje tih snaga se ne uklapa u našu političku filosofiju. Nas su učili da ljudima koji rade za državu, moraju uvek iznad svega biti interesi države i društva. Ali u SAD postoje oni kojima su svoji interesi iznad opštenacionalnih. Ti ljudi su moćni i nameću milionima svojih sugrađana stvari suprotne normalnoj logici istorije.

To moramo imati u vidu u našem praktičnom radu.

Iz ovih kratkih izjava možemo pročitati mnogo. Ovde ćemo navesti nekoliko zaključaka, koji nam se čine nezaobilaznim.

Predsednik Putin i Patrijarh Kiril slično razmišljaju. Dakle, u Rusiji postoji simfonija svetovne i crkvene vlasti.

Revolucionarni teror, careubistvo i bratoubilaštvo koji su zapretili postojanju Rusije i koje je ona sa ogromnom mukom i mnogobrojnim žrtvama prevazišla, došli su sa Zapada. Ali ne u momentu, već kao vrhunac procesa koji je trajao dva veka. Sva duhovna ugledanja na Zapad, od vremena Petra Velikog, bila su pogubna. I zbog toga što duhovnu sabornost zamenjuju besomučnom raspolućenošću.

Politički Zapad je vladao nad ljudima i narodima sukobljavajući ih među sobom. I između nacija i unutar nacija.

Baš u razgovoru sa najstručnijima za spoljnu politiku, predsednik Putin ukazuje da u praksi nije sasvim tačno da su države subjekti međunarodnih odnosa i međunarodnog prava, već da među njima postoji i uljez – neke snage, odnosno neki ljudi, najviše u SAD, koji uticajem daleko nadmašuju većinu država.

Dakle zla suština političkog Zapada je personalizovana. Putin ovom izjavom žigoše i kriminalizuje svetsku zakulisu, osuđujući je na poraz istom metodom kojom je iz istorije proteran nacifašizam. Čak i žešće i nepopustljivije – jer ovde se radi o definitivnim krivcima: protivnicima Boga, čovečanstva i ljudske istorije.

Neki sa Zapada i dalje, iako su otkriveni, pokušavaju da vladaju pomoću zločina, krvi, nasilja i rušenja svetinja. To smo mi Srbi najbolje iskusili. I imaćemo to u vidu u našem praktičnom radu.

 

Izvor Fakti, 25. jul 2018.

Preporučujemo
Pratite nas na YouTube-u